Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversite hangi ilde bulunuyor?
Ordu
Üniversite statüsü nedir?
Devlet
Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri nelerdir?
Doğu Karadeniz Bölgesinin kapısı konumundaki Ordu ili, doğa güzellikleri, bitki örtüsü, mavi ve yeşilin kucaklaştığı kıyıları, koy ve kumsalları, hemen kıyı şeridinden başlayan dağları, yükseltilerindeki uçsuz bucaksız ve birbirinden güzel yaylaları ile tarihin yanı sıra kültür ve doğa turizminde de geleceği parlak bir şehirdir. 100 km.lik kıyı şeridi bulunan Ordu ili’nin 60 km.lik kıyı bölümü kumsallardan oluşmaktadır. Bu özelliği ile diğer Karadeniz illerinden farklı bir yapıya sahiptir. Yörenin dağlar ve ormanlar ile kaplı olması, zengin florası ve sukuneti ziyaretçiler için çekici bir özellik olarak kabul edilmektedir. Ordu ilinin sosyal ve kültürel yapısı, turizmin gelişmesi için de oldukça uygundur. Henüz doğallığını koruyan ve diğer illere göre bozulmamış kıyılarımız, deniz turizmi potansiyelimizi oluşturmaktadır. Zengin turizm potansiyeline sahip ilde kıyı turizmi, yayla turizmi, trekking, yamaç paraşütü gibi etkinliklere imkan sağlayacak unsurlar mevcuttur. Turistik Yerlerden Bazıları; Perşembe Yaylası, Ulugöl, Hoynat Adası, Ohtamış Şelalesi, Fatsa Gaga Gölü, Çambaşı Yaylası, Kabadüz İlçesinde Ablak Taşı, Şiseli Şelalesi ve Geçilmez Kanyonu, Ünye Kalesi, Gölköy Kalesi, Bolaman Kalesi, Meletios Kalesi, Cotyora Kalesi, Kurul Kalesi, Fatsa Cıngırt kaya mezarları, Boztepe, Yasonburnu Yarımadası, Çaka Kumsalı ve Mesire Yeri, Efirli Plajı
Şehrin ulaşım imkanları nelerdir?
Şehir içinde ulaşım belediye otobüsleri ile sağlanabilir. Şehir dışı ulaşım için havaalanı ve şehir merkezine yakın bir konumda otobüs terminali bulunmaktadır.
Şehirdeki yurt olanakları nasıldır?
"Şehirde 3 tane kız KYK yurdu, 2 tane erkek KYK yurdu bulunuyor. Odalar 2-3-4 kişilik olarak değişmektedir. Kapasiteleri 300, 900,ve 1038 olarak değişmekte. Özel yurtlar ise kızlar için yeterli sayıda bulunmakta olup konumları şehir merkezi ve kampüs çevresi olarak değişmektedir. Erkekler için de maalesef sadece 1 özel yurt bulunmaktadır. Bu da yetersiz gelmektedir."
Evlerin kira durumları ve özellikleri nasıldır?
Üniversite çevresinde yeni yapılmış çok fazla bina var. Evin yaşına, konumuna bağlı olarak değişiyor
Eşyalılar genel olarak; 1850-2300 arasında
Eşyasızlar genel olarak; 1300-1700 arasında değişmektedir.
Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri nelerdir?
Ordu Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulması hakkındaki 5467 Sayılı Kanun ile kurulmuştur. Üniversitemiz genç olmak ile beraber son derece köklü akademik geçmişe sahip iki büyük üniversitenin başarılı ve saygın farklı akademik birimlerinin bir araya gelmesi ile oluşturulması nedeniyle bir o kadar tecrübe birikimine sahiptir. Ordu Üniversitesi; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Ünye İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Mesudiye Meslek Yüksekokulu ile Karadeniz Teknik Üniversitesinin Ziraat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunun bir araya getirilmesi ile kurulmuştur. Ardından Ordu Üniversitesi kimliği ile bu birikime Tıp, Güzel Sanatlar, Diş Hekimliği ve Eğitim Fakülteleri; Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri; Devlet Konservatuarı, Beden Eğitimi ve Spor, Turizm Otelcilik Yüksekokulları ile Fatsa, Ulubey, Akkuş, Aybastı ve İkizce Meslek Yüksekokulları eklenmiştir. Bundan sonra hedeflenen var olan tüm programları gerek akademik gerekse teknik ve fiziki anlamda donatarak öğrenci almaya hazır hale getirmektir. Ordu Üniversitesinde öğrenen organizasyon modeli ile kalite odaklı işleyen bir yönetişim sisteminin hâkim olduğu katılımcı bir anlayış ile Ordu Üniversitesi orijinli kurumsal değerler inşa edilmektedir. Uluslararası standartlarda bir Ordu Üniversitesi için eğitim ve araştırma siyaseti ulusal politikalar ile uyumlu bir biçimde ülkemize en yüksek yararı sağlamaya odaklanarak kurgulanmakta, eğitim programları ile araştıran, sorgulayan, eleştiren, sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanabilen, empati yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Üniversitenin öğrencilere tanıdığı burs imkanları nelerdir?
"Sene başında doldurulan bir form ile Öğrenci işlerine başvurulduğunda yemek bursu sağlanabilmektedir. Sağlanan yemek bursu okul yemekhanesinde yenebilecek öğünleri kapsamaktadır. Bu sene varlıklı kişiler tarafından öğrenciler arasında kura çekilerek burs sağlanacağı duyurulmuştur."
Üniversitenin sosyal imkanları nelerdir?
Her yıl dönem sonunda spor şenlikleri düzenlenmekte (futbol,basketbol,voleybol..),çeşitli festivaller yapılmakta (örneğin: hamsi festivali), özellikle fakültemiz tarafından çeşitli kongre ve sempozyumlar düzenlenmektedir (Sağlıkta Hizmet Günleri Sempozyumu.. ).
Üniversitedeki kütüphane, çalışma salonu olanakları nasıldır?
Fakültemizin çalışma salonu hariç merkezi bir kütüphanemiz bulunmaktadır.Çalışma salonu hafta içi mesai saatleri içerisinde, merkezi kütüphane ise 7/24 hizmete açıktır. Ayrıca çalışmak için Ordu Gençlik merkezi kütüphanesi her gün 24 saat boyunca açıktır.
Üniversitede hangi öğrenci toplulukları bulunuyor? Tıp fakültesinde etkinlikler yapan öğrenci toplulukları hangileridir?
Ordu Tıp Öğrencileri Birliği, tıp fakültesi öğrencileri tarafından kurulmuş olup sadece tıp öğrencilerinden oluşan fakültemizin en aktif topluluğudur. "Bir tıp öğrencisinden daha fazlası" mottosuyla kendimizi geliştirebileceğimiz, gönüllülük esas alınarak faaliyet gösteren TurkMSIC'e bağlı bir birliktir. ODÜ Lösem tıp öğrencileri tarafından kurulmuş yeni bir topluluk olup üniversite genelinde etkinlikler düzenler. Üniversiteye ait en aktif kulüplerden Dans Kulübü ve TiyatrODÜ sene içinde güzel etkinliklere imza atmışlardır. Üniversitemizin diğer kulüpleri için : http://sksdb.odu.edu.tr/Page/56/ogrenci-kulupleri
Okuldaki yemek imkanları nasıldır?
Tıp fakültesi bünyesinde bulunan yemekhanenin yanı sıra bir adet de merkezi yemekhane bulunmaktadır. Tıp fakültesinde sadece öğle yemeği, ortak yemekhanede hem öğle hem akşam yemeği bulunur. Yemek fiyatı 4 TL'dir. İkinci yemek ise 26 TL'dir
Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu nasıldır?
Şu an mevcut hastane kampüs içinde bulunmadığından 2 vasıta ile ulaşım sağlanabilir. Kampüsün içine inşaatı başlayan Ordu Şehir Hastanesinin 2023 senesinde tamamlanması kararlaştırılmıştır. İnşaatının tamamlanmasının ardından hastane fakültemizin kullanımında olacaktır.
Tıp Fakültesi ne zaman kurulmuştur?
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Bakanlar Kurulunun 17 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunu ile kurulmuştur.
Fakültenin sosyal, sportif ve kültürel olanakları nelerdir?
Fakülteye ait basketbol takımı bulunmaktadır. Fakültenin sosyal ve kültürel çok olanağı olmasa da öğrenciler olarak düzenlediğimiz etkinliklerle bu anlamda iyi çalışmalar yapılmıştır.
Tıp Fakültesinde hangi öğrenci değişim programları uygulanmaktadır?
Erasmus, Farabi, Mevlana, TurkMSIC değişim programları vardır. Erasmus, Mevlana, TurkMSIC yurt dışı değişim sağlar.
Fakültenin eğitim dili nedir?
Eğitim dili %100 Türkçe’dir.
Fakültede İngilizce hazırlık dönemi var mıdır?
İngilizce hazırlık dönemi bulunmamaktadır. Dönem başında yapılan muafiyet sınavları ile haftalık 3 saat olan İngilizce derslerinden muaf olunabilir.
Fakültenizde devam zorunluluğunuz var mı? Var ise devamsızlık bilgisini nereden öğreniyorsunuz?
Fakültemizde %70 teorik, %80 pratik derslere devam zorunluluğu vardır. Devamsızlık bilgisi komite ortasında öğrenci işleri tarafından bilgilendirme panosuna asılmaktadır veya Ordu üniversitesi sitesindeki öğrenci bilgi sisteminden öğrenilebilir.
Tıp Fakültesi TEPDAD tarafından akredite edilmiş midir?
Fakültemiz akredite değildir.
Tıp Fakültesinin akreditasyon süreci sırasında ve sonrası yaptığı çalışmalar nelerdir?
Akreditasyon ile ilgili çalışma yapılması planlanmaktadır.
Fakültenizde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulunuyor mu?
Tıp eğitimi anabilim dalı bulunmamaktadır.
Tıp Fakültesinin hastaneye göre konumu nasıldır?
Hastane kampüs içinde bulunmadığından 2 vasıta ile ulaşım sağlanabilir.
Anabilim dallarının konumu nasıldır?
Tüm anabilim dalları tek bir yerde, Morfoloji binasında bulunmaktadır.
Dönemlere göre derslikler nerede bulunuyor?
Dönem 1-2-3 Tıp fakültesinde amfi dersleri şeklinde yapılıyor. Dönem 4-5-6 derslikleri Eğitim-Araştırma hastanesinde 2, Kadın Doğum hastanesinde 1 olmak şekilde 3 tanedir.(Yeni yapılan inşaatta yeni derslikler eklenecektir.)
Hastanenin bütün bölümleri tek bir binada mı?
Hastanenin kadın doğum ve çocuk hastalıkları departmanı hariç kısmı bir binada , kadın doğum ve çocuk hastalıkları ise çok yakın olup farklı bir binada bulunmaktadır.
Tıp Fakültesi ve hastane dışında eğitim alırken gidilen başka bir birim bulunuyor mu?
Derslik yetersizliği durumunda Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun dersliği kullanılmaktadır. Ek olarak 5. Sınıfta bazı stajlarda Giresun Tıp Fakültesine gidilmektedir.
Fakültenizde her dönemde kaç öğrenci bulunuyor?
Dönem 1: 115 öğrenci Dönem 2: 108 öğrenci Dönem 3: 118 öğrenci Dönem 4: 99 öğrenci Dönem 5: 93 öğrenci Dönem 6: 57 öğrenci Toplam: 590 öğrenci
Dönem 4-5-6’da her staj grubunda kaç öğrenci bulunuyor?
Her dönem için ortalama 15-20 kişi bulunuyor.
Fakültenizde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı kaçtır?
Prof.Dr. - 12 Doç.Dr. - 24 Dr.Öğr. Üyesi - 43 Arş. Gör. - 31 Öğr Gör. - 3 Dr. - 9 TOPLAM - 122 Öğretim üyesi başına yaklaşık 4 öğrenci düşüyor.
Tıp Fakültesinin eğitim sistemi nasıldır? (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit)
Fakültemizin eğitim sistemi Entegre sistem şeklindedir.
Dönemlere göre ders içerikleri nasıldır?
Dönem 1: Anatomi, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya, Biyofizik, Davranış Bilimleri, Deontoloji, Biyoistatistik, Tıbbi Terminoloji, Tıbbi Parazitoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Organik Kimya, Bilişim Teknolojileri, Klinik Beceri Eğitimi Dönem2: Anatomi, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Parazitoloji, Klinik Beceri Eğitimi, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Patoloji Dönem3: Tıbbi Patoloji, Tıbbi Farmakoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı, Adlı Tıp, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tıbbi Parazitoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Kardiyoloji, Radyoloji, Nöroloji, Genel Cerrahi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri, Tıbbı Biyoloji, Aile Hekimliği, Ortopedi, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Nöroşirurji, Tıbbi Etik, Anestezi, Göz Hastalıkları,Klinik beceri eğitimi, Deri ve Zührevi hatalıklar,Kalp-Damar Cerrahisi Dönem4: Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Enfeksiyon, Radyoloji Dönem5: Kardiyoloji, Kalp-Damar Cerrahisi, Nöroloji, KBB, Göğüs Hastalıkları, Psikiyatri, Çocuk, Ergen ve Ruh Sağlığı, Göz Hastalıkları, Ortopedi, Aile Hekimliği-Halk Sağlığı, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Anestezi-Reanimasyon, Dermatoloji, Acil Hekimliği, Göğüs Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi,Adli tıp,Üroloji,Seçmeli staj
Fakültede tıp eğitimi dışında hangi dersler verilmektedir?
Seçmeli olarak verilen dersler; Spor, Tıbbi İngilizce, Sağlık hukuku ve iletişim, Çevre sağlığı, İşaret dili ve eğitimi şeklindedir.
Fakültenizin akademik eğitim öğretim takvimi nasıldır?
Tüm dönemlerin akademik takvimi aşağıdaki linktedir: https://ogidb.odu.edu.tr/files/other/Ogrenci/Katkipayi/iade/2020-2021_ET... Dönemlerin ders programı aşağıdaki linktedir: https://tipfakultesi.odu.edu.tr/Duyurular/160/2020-2021-egitim-ogretim-y...
Özellikle Temel Bilimler evresinde (Dönem 1-2-3) pratik dersler nasıl işleniyor?
Anatomi: Pratik dersler teorik dersin devamında anatomi laboratuvarında kemik ve maketler üzerinden işlenir.(2019-2020 dönemleri içinde kadavra gelecek olup uygulamalar onun üzerinde de devam edecektir.) Histoloji: Pratik dersler histoloji laboratuvarında mikroskobik inceleme yaparak işlenir. Fizyoloji: Pratik dersler fizyoloji laboratuarında uygulamalı olarak işlenir. Patoloji: Pratik dersler mikroskobi laboratuvarında işlenir. Mikrobiyoloji: Pratik dersler mikrobiyoloji laboratuvarında mikroskobik inceleme ve hastanede klinik çalışmaları inceleme şeklinde işlenmektedir. Biyokimya: Pratik dersler biyokimya laboratuvarlarında teoriği görülen konunun ertesinde deneyinin yapılması şeklinde işlenmektedir. Biyoistatistik: Pratik dersler bilgisayar üzerinde uygulamalı olarak işlenir. Biyofizik: -
Pratik derslerin dönemlere göre yoğunluğu nasıldır?
Tüm yıl teorik/pratik ders oranı 4.7’dir. Pratik ders sayısı komitelere göre değişmekle birlikte pratik soru sayısı o komitede bulunan pratik ders sayısının 1/3 ü kadardır.
Anatomi laboratuvarı ne düzeyde yeterli?
Anatomi laboratuvarımız öğrenci sayısına uygundur, her maketten 4-5 tane vardır, kadavramızın önümüzdeki dönemde kullanılmaya başlanması düşünülmektedir.
Pratik derslerde öğrenci başına düşün mikroskop sayısı kaçtır?
Pratik derslerde öğrenci başına bir mikroskop düşmektedir.
Fakültenize özgü uygulamalarınız var mı?
Fakülteye özgü uygulamamız bulunmuyor.
Mesleki Beceri Dersleri var mı?
Klinik beceri eğitimi derslerimiz bulunmaktadır. Programda belirlenen konu önce teorik olarak işlenip sonrasında klinik beceri eğitimi laboratuvarında ya da fakülte hastanesinde pratiği yapılmaktadır.Sınava katkısı sınavda sorulan soru sayısına göre değişmektedir.
Simüle Hasta Laboratuvarı var mı?
Simüle Hasta Laboratuvarımız yoktur.
Fakültenizin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi nasıldır?
1,2,3 Dönemde Çoktan Seçmeli Teorik Sınavlar ve Pratik Sınavlar 4,5 Dönemde Çoktan Seçmeli Teorik Sınavlar ve Sözlü Sınavlar şeklindedir. Geçme notu 60 olup finalde baraj not 50’dir. Dönem içi ortalamanın %60’ı finalin %40’ı ortalamayı etkilemektedir. Baraj sistemi dönem içi sınavlarına uygulanır, baraj sistemi şu şekildedir: Bir derse ait soruların yarısı doğru cevaplanmaz ise yarısından eksik kalan soru sayısı kadar (-) puan gelir.
Dönemi tamamlamak için gerekli olan not sistemi nasıldır?
Dönemi tamamlayabilmek için ulaşması gereken not ortalaması 60’dır. Devamsızlığı aşmadan komiteleri tamamlayıp gerekirse finale girerek totalde 60 ortalamaya ulaşmalıdır. Finalde not barajı 50 puandır. Temel bilimler döneminde finalsiz geçme durumu: Komitelerden 60 altı not almamak koşuluyla 75 ve üzeri ortalamaya ulaşan öğrenci finalsiz geçme hakkına sahiptir.
Pratik sınavlar nasıl yapılıyor?
Anatomi: Sınav zil eşliğinde yapılır; her masada birkaç maket bulunur ve her masa için 45 sn civarında bir süre belirlenir, zilin her çalışında diğer masaya geçilir bu şekilde masalar bitirilir.
Temel Bilimler döneminde finalsiz geçme var mıdır?
Vardır, komitelerden 60 altı not almamak koşuluyla 75 ve üzeri ortalamaya ulaşan öğrenci finalsiz geçme hakkına sahiptir.
Fakültede eğitim sürecini iyileştirmek için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?
Sınav sonraları ve yıl sonunda geri bildirim anketleri yapılıyor.
Öğrenciler eğitimleri hakkında söz sahibi olabiliyor mu?
Okulda dönem koordinatörlük sistemi ve danışman hocalarımız bulunmakta. Dönem temsilcimiz sınıftaki her bir birey adına sorunlarımızı dile getirebiliyor ve dekanımızın bizimle olan samimi iletişimi sayesinde fikirlerimizi bizzat iletebiliyoruz. Ayrıca toplanan geri bildirim anketleri sayesinde sorunlarımızı yönetime ulaştırabiliyoruz. Pandemi döneminde yeniden planlanan sınav sürecimiz hakkında oldukça söz sahibi olabildik. Sınav tarihleri, baraj uygulaması, finalsiz not barajı vb. gibi konularda fikrimizi belirttik ve olabildiğince öğrenci odaklı düzenlenmeye çalışıldı.
Bu fakülteyi tercih edebilirim çünkü…
Fakültede ek olarak bir uygulama olmasa da üniversitenin küçük olmasının hocalarımızla iletişimimizi kolaylaştırması aynı zamanda hocalarımızın her anlamda çok donanımlı olması ve bizlerle her fırsatta ilgilenmeleri avantajlarımız arasındadır. TUS başarısı yüksek bir fakültedir, 2017 Güz Döneminde Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci olmuştur. Ayrıca Ordu ilinin küçük ve sakin yapısı bizlerin üniversite hayatına daha çabuk uyum sağlamasını sağlamıştır.
Bu üniversitede okumanın dezavantajları nelerdir?
Üniversitemiz yeni ve küçük bir üniversitedir. Hastanesinin uzakta bulunması, yeni bir bina olmayıp aynı zamanda ihtiyaçları karşılamakta küçük olması bakımından sıkıntı yaratması bizler için dezavantaj oluşturmaktadır.
Fakültenizde çevirim içi eğitim sistemi mevcut mu? Mevcutsa nasıl bir sistem kullanıyorsunuz?
Mevcut. ODÜ UZEM tarafından oluşturulan bir sistem üzerinden pratik ve teorik derslerimizin tamamını canlı ve online bir şekilde işledik.Dersler aynı zamanda sisteme kaydedildi ve istediğimiz takdirde tekrar izleyebildik.Önceden belirlenen akademik takvimimize göre sırasıyla komite derslerimizi tamamladık ve sonrasında sınavlarımızı gerçekleştirdik.
Fakültenizde çevirim içi sınav gerçekleşti mi? Gerçekleşti ise nasıl gerçekleşti?
"Evet, gerçekleşti.Üniversitemize ait UZEM tarafından hazırlanan sistem aracılığıyla komiteye ait çoktan seçmeli sorularımızı online sistem üzerinden cevaplandırdık.Sınav sistemde belirlenen süre kadar (100 soru-125dk) kaldı.Sorulara geri dönme hakkımız bulunmuyordu. Sınav esnasında kamera, veya mikrofon gibi araçların denetleme amacıyla tarafımızdan açılması istenmedi. Öğrenciler tarafından iletilen fikirler eşliğinde baraj uygulamasının kaldırılması ve finalsiz baraj puanının düşürülmesi gibi çeşitli değişiklikler yapılarak düzenlenen komite sınavları, seçmeli ders sınavı, bir final sınavı ve bir bütünleme sınavımız sorunsuz tamamlandı.Sınava giremeyenlerin dilekçe ile mazeret belirtebilecekleri söylendi."
Fakültenizin pandemi dönemindeki eğitim sisteminden bahsedebilir misiniz?
Üniversitemiz tarafından oluşturulan ODÜ UZEM sistemi üzerinden pratik ve teorik derslerimizin tamamını canlı ve online bir şekilde işledik. Dersler aynı zamanda sisteme kaydedildi ve istediğimiz takdirde tekrar izleyebildik.Önceden belirlenen akademik takvimimize göre sırasıyla komite derslerimizi tamamladık ve sonrasında sınavlarımızı gerçekleştirdik.
Pandemi döneminde sınavlarınız hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?
Üniversitemize ait UZEM tarafından hazırlanan sistem aracılığıyla komiteye ait çoktan seçmeli sorularımızı online sistem üzerinden cevaplandırdık.Sınav sistemde belirlenen süre kadar (100 soru-125dk) kaldı.Sorulara geri dönme hakkımız bulunmuyordu. Sınav esnasında kamera, veya mikrofon gibi araçların denetleme amacıyla tarafımızdan açılması istenmedi. Öğrenciler tarafından iletilen fikirler eşliğinde baraj uygulamasının kaldırılması ve finalsiz baraj puanının düşürülmesi gibi çeşitli değişiklikler yapılarak düzenlenen komite sınavları, seçmeli ders sınavı, bir final sınavı ve bir bütünleme sınavımız sorunsuz tamamlandı. Sınava giremeyenlerin dilekçe ile mazeret belirtebilecekleri söylendi."
Covid-19 pandemisinden sonra 21-22 öğretim yılı nasıl ilerledi? Önümüzdeki dönem için nasıl bir süreç ilerletileceği sizlerle paylaşıldı mı?
Ders ve sınav sistemimiz pandemi öncesiyle aynı kaldı. Online dönemde finalin GANO'muza etkisi %40'tan %60'a çıktı ama yüz yüze dönemde bu tekrar eski haline döndü. Sistem olarak diğer konularda stabil kaldılar. Süreçle alakalı bize herhangi bir paylaşım yapılmadı.