Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversite hangi ilde bulunuyor?
Elazığ
Üniversite statüsü nedir?
Devlet
Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri nelerdir?
Fırat ve Dicle nehirlerinin ana yurdu onlarca medeniyetin ev sahibi üç tarafı sularla çevrili huzur yarımadası Elazığ...
Doğu Anadolu‘nun batısında yer alan Elazığ il sınırları içerisindeki arkeolojik buluntulara göre M.Ö. 10 000 yıllarındaki paleolitik döneme kadar uzanmaktadır. Keban, Karakaya Barajı ve Hazar Gölü tarafından üç tarafı sularla çevrilidir. Şehir merkezinin 6 km Harput Antik Yerleşkesi bulunmaktadır. Şehir içinde Şehit Polis Fethi Sekin mesire alanı, arkeoloji müzesi, kültür park, tarihi kapalı çarşı gibi birçok gezilecek yer bulunmaktadır.
Şehrimizde 2 tane AVM bulunmaktadır. Öğrencilerin vakit geçirebileceği kafelerin yoğunlukta bulunduğu Kanalboyu Sokağı bulunmaktadır. Doğal güzelliğiyle büyüleyen Sivrice Gölü‘nün kenarında güzel vakit geçirebileceğiniz kafeler bulunmaktadır. Kışın karın tadını çıkarabileceğiniz Hazar Baba Kayak Merkezi bulunmaktadır.
Şehrin ulaşım imkanları nelerdir?
Şehir içi ulaşımda otobüs, minibüs ve taksi imkanlarını kullanabilirsiniz. Şehirler arası ulaşımda havaalanı, otobüs, tren ve feribot ulaşım yolları mevcuttur.
Şehirdeki yurt olanakları nasıldır?
3 erkek, 4 kız olmak üzere toplam 7 tane KYK yurdu bulunmaktadır. Okulun yakınlarında 9 tane özel kız öğrenci yurdu,8 tane özel erkek öğrenci yurdu vardır.
Evlerin kira durumları ve özellikleri nasıldır?
*Üniversitemiz çevresinde bulunan 1+1 eşyalı ev (apart) daireler 600-850 TL arasında
*2+1 evler 600-800 TL arasında
*3+1 evler 600-1200 TL arasında değişmektedir.
Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri nelerdir?
Köklü bir geçmişe sahip olan Fırat Üniversitesi, eğitim-öğretim hizmetine zengin bir kültür hayatı bulunan Elazığ’da başlamıştır. Daha sonra Elazığ’ın ilçeleri başta olmak üzere, Bingöl, Muş ve Tunceli illeri ile Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yükseköğretim kurumları açarak ve aynı zamanda lisansüstü faaliyetleri ile üniversitelere eleman yetiştirerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yükseköğretimin gelişimine önemli katkı sağlayan bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir.
Elazığ’da yükseköğretim, 1967 yılında açılan Yüksek Teknik Okul ile başlamıştır. Aynı yıl içerisinde Ankara Üniversitesi Senatosunun Elazığ’da Veteriner Fakültesinin kurulmasını öngören kararı, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmıştır. Yüksek Teknik Okul,1969 yılında Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (EDMMA)’ne dönüştürülmüş, Veteriner Fakültesi de 1970 yılında Ankara Üniversitesine bağlı olarak eğitim-öğretime başlamıştır.
Elazığ’daki yükseköğretim kurumları, 11 Nisan 1975’de “Fırat Üniversitesi” adıyla tek bir çatı altında toplanmış ve Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültelerinden oluşan bir yapı çerçevesinde faaliyete başlamıştır. EDMMA ise Mühendislik Fakültesine dönüştürülerek, 1982 yılında kurulan Tıp Fakültesi ile birlikte Üniversite bünyesinde yer almıştır.
•16 Fakülte,
•2 Yüksekokul,
•1 Devlet Konservatuvarı,
•9 Meslek Yüksekokulu,
•4 Enstitü,
•24 Araştırma Merkezi bulunmakta ve üniversitemiz; 9.523 ön lisans, 30.803 lisans ve 5.339 lisansüstü olmak üzere toplam 45.665 öğrenci 1.862 akademik, 1.511 idari personel ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Üniversitenin öğrencilere tanıdığı burs imkanları nelerdir?
Üniversitemize özel bir burs imkanı bulunmamaktadır.
Üniversitenin sosyal imkanları nelerdir?
Üniversitemizde bahar şenliği, mezuniyet töreni gibi etkinlikler ve zaman zaman da konserler yapılmaktadır. Kampüs içinde bulunan Atatürk Kültür Merkezinde çeşitli sosyokültürel aktiviteler yapılmaktadır. Kampüs içinde büyük bir spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kortu, futbol, basketbol ve voleybol sahaları bulunmaktadır.
Üniversitedeki kütüphane, çalışma salonu olanakları nasıldır?
Üniversitenin kütüphanesi henüz bu yıl tamamlanmış olup öğrenci hizmetine sunulacaktır. Ayrıca fakültenin kendine ait kütüphanesi mevcuttur.
Üniversitede hangi öğrenci toplulukları bulunuyor? Tıp fakültesinde etkinlikler yapan öğrenci toplulukları hangileridir?
TurkMSIC, EMSA, Yeryüzü Doktorları, FÜTBAT, Leyladan Sonra gibi topluluklar bulunmaktadır ve tümü aktif haldedir.
Okuldaki yemek imkanları nasıldır?
Okulun yemekhanesi öğlen ve akşam yemek vermekte fiyatı 2.5 Türk Lirası'dır. Fakültenin yemekhanesi yoktur ancak klinik öğrencileri için yemekhane mevcuttur. Yemekhane dışında fakülte çevresine yakın yemek yerleri bulunmakta olup çarşıya yakın bir konumda bulunan fakülte her türlü olanağı da sağlamaktadır.
Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu nasıldır?
Üniversite şehrin içinde olup fakültemizin temel bilimler, dekanlık ve hastane binaları rektörlük kampüsünde bir arada bulunmaktadır. Üniversitemizde iki adet kampüs bulunmaktadır. Rektörlük kampüsünde tıp, konservatuar, fen edebiyat, teknoloji vb. fakülteler bulunurken diğer kampüsümüz mühendislik kampüsüdür.
Tıp Fakültesi ne zaman kurulmuştur?
Tıp fakültemiz 1982 yılında kurulmuştur.
Fakültenin sosyal, sportif ve kültürel olanakları nelerdir?
Kampüsün kendine ait sahaları bulunmaktadır. Ayrıca tenis salonu da mevcuttur. Öğrenci topluluklarının da desteğiyle belirli aralıklarla etkinlikler partiler düzenlenmekte olup kültürel alışveriş sağlanmaktadır.
Tıp Fakültesinde hangi öğrenci değişim programları uygulanmaktadır?
Erasmus, Farabi, Mevlana,TurkMSIC değişim programları yapılmaktadır. Erasmus Mevlana ve TurkMSIC yurtdışı. Farabi ve yine TurkMSIC yurt içi değişim programları yapmaktadır.
Fakültenin eğitim dili nedir?
Fakültemizin eğitim dili %100 Türkçe.
Fakültede İngilizce hazırlık dönemi var mıdır?
Fakültemizde İngilizce hazırlık dönemi bulunmamaktadır.
Fakültenizde devam zorunluluğunuz var mı? Var ise devamsızlık bilgisini nereden öğreniyorsunuz?
Bir ders grubu veya stajın sınavlarına girebilmek için teorik derslerin en az % 70’ine, pratik derslerin en az %80’ine devam etmek gerekir. Devamsızlık öğrenci işlerinden öğrenilmektedir.
Tıp Fakültesi TEPDAD tarafından akredite edilmiş midir?
Fakültemiz 2017 yılında akredite olmuştur. 01.01.2023 tarihine kadar akredite edilmiştir.
Tıp Fakültesinin akreditasyon süreci sırasında ve sonrası yaptığı çalışmalar nelerdir?
Fakültemizin akreditasyon süreci boyunca akademisyenlerden ve öğrencilerden oluşan sekiz alt akreditasyon komisyonu yer almıştır. Bu süreci primer olarak Tıp Eğitimi Anabilim dalı ile Tıp Fakültesi dekanlığımız ve gönüllü hekim adayları üstlenmiştir. Tıp eğitiminde belirli periyotlarla çalışmalar yapılmış (geri bildirim, anket, form vb.) bu çalışmalardan elde edilen çıktı sonuçlarına göre fakültemizde eksik kısımların giderilmesi için en ince ayrıntısına kadar çalışmalar sürdürülmüştür.
Kurumsal kalite standartlarının artırılması için entegre sistem içerisinde aktif bir şekilde yer alan ve hekim adaylarının kriz çözebilme gücünü artıran, bu süreçte motivasyonlarını artıran klinik tıbbi beceri uygulamalı dersler için gerekli maketler ve ekipmanların sayısı artırılmış, hatalı maketler ve ekipmanlar bu süreçte revize edilmiştir. Dönem 1 ve Dönem 2 ders müfredatında yer alan anatomi derslerinde dersin verimi ve sürdürebilirliğini artırmak için gerekli maketler ve ekipmanlar artırılmış, hatalı ekipmanlar revize edilmiştir.
Fakültemizde bu süreçte ders verimini daha efektif kılmak için kadavralarımızla gerekli diseksiyonlar yapılmıştır.
Fakülte öğrencilerinin yani geleceğin hekimlerinin sosyal farkındalık projelerinde aktif bir şekilde yer alması ve bu konularda çalışmalar yürüterek koruyucu hekimlik çatısı altında gerekli saha faaliyetlerini yürütmesi desteklenmiştir, liderlik , iletişim vb. gibi kişisel gelişim konularında öğrencilerin ilgisini artırmak amacıyla öğrenci topluluklarının yaptığı çalışmalar desteklenmiş, sene başında fakültede bulunan öğrenci topluluklarının stant açmasına ve gerekli gönüllüler kazanıp belirli kulüplerde farklı projelerde çalışmaları okul yönetimi tarafından desteklenmiştir.
İletişim, diksiyon, koruyucu hekimlik, alternatif tıp gibi ilgi çekici konular, temel bilimler tıp müfredatında seçmeli ders olarak yerleştirilmiş böylece geleceğin hekimlerini güncel tıp konusunda da geliştirmeyi ve yönlendirmeyi yürüten çalışmaların sürekliliği sağlanmıştır.
Fakültemizde her türlü sanat faaliyetleri desteklenmiş akreditasyon sürecince ve sonrasında tıp fakültesi öğrencileri tarafından büyük çapta 3 konser düzenlenmiştir ve bu çalışmaların yaygınlaşması için fakülte yönetimi destek olmaktadır. Bu konuda dekan yardımcımızın öncülüğünde çalışan ilgili bir müzik kulübü de yer almaktadır.
Gerekli sportif faaliyetler düzenlenmiş, öğrenci temsiliyetini de güçlendirmek ve hocalarla iletişimi artırmak amacıyla hocalarla beraber öğrencilerin yer aldığı voleybol turnuvaları düzenlenmiş yine aynı şekilde okul binasında masa tenisi salonu kurulmuş ilgili turnuvalara devam edilmiştir. Okul binası bahçesinde futbol, voleybol ve basketbol sahaları bulunmaktadır.
Yine akreditasyon sürecinde ve sonrasında belirli periyotlarla komite sonrası geri bildirimler alınmış ilgili geri bildirimler değerlendirilip öğrencilerle ve akademisyenlerle yapılan ilgili toplantılarda taraflarına sunulmuştur.
Bu süreçte alınan geri bildirimler arayıcılığıyla ders programı içeriklerinde, sınav içeriklerinde ilgili değişikliklere gidilmektedir.
Fakültenizde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulunuyor mu?
Bulunmaktadır. Bu ana bilim dalında hastane ziyaretleriyle ve geri bildirimle ilgili araştırmalar yapılıyor.
Tıp Fakültesinin hastaneye göre konumu nasıldır?
Hastanemiz, temel bilimler tıp binamız ve dekanlığımız aynı kampüs içindedir.
Anabilim dallarının konumu nasıldır?
Temel bilim anabilim dalları ve hocalara ait odalar temel bilimler binasında bulunmaktadır. Klinik anabilim dalları öğretim üyeleri odaları hastanemizde bulunmaktadır.
Dönemlere göre derslikler nerede bulunuyor?
Dönem 1, 2,3 tıp fakültesinde amfi dersleri şeklinde 4,5,6 hastanede bulunuyor.
Hastanenin bütün bölümleri tek bir binada mı?
Hastanemiz iki binadan oluşur. Bir binada poliklinikler ve hocaların odaları 2. Binada servisler ve acil var.
Tıp Fakültesi ve hastane dışında eğitim alırken gidilen başka bir birim bulunuyor mu?
Bulunmamaktadır.
Fakültenizde her dönemde kaç öğrenci bulunuyor?
Dönem 1: 200
Dönem 2:170
Dönem3: 160
Dönem4: 170
Dönem5: 180
Dönem6: 160
Dönem 4-5-6’da her staj grubunda kaç öğrenci bulunuyor?
Dönem 4: 40 Dönem 5: 14
Fakültenizde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı kaçtır?
Öğretim üyesi başına 10 öğrenci düşmektedir.
Tıp Fakültesinin eğitim sistemi nasıldır? (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit)
Bu tarihlerden itibaren aktif bir şekilde entegre sistem kullanılmaktadır. Geleceğin hekim adaylarının vakalar konusundaki farkındalığını artırmak ve pratik uygulama becerilerini geliştirmek, hekim olma süreçlerinde motivasyonlarını artırmak amacıyla entegre sistemin içinde temel tıbbi beceri dersleri yoğun bir şekilde yer almaktadır. Aynı zamanda temel tıbbi hekimlik becerilerini artırma ve etkin kriz durumlarında hekim adaylarının efektif çözümleme güçlerini geliştirmek amacıyla 2015-2016 eğitim öğretim döneminden itibaren PDÖ eğitim sistemi (Probleme Dayalı Öğrenim) entegre sistemin içerisine dahil edilmiştir.
Dönemlere göre ders içerikleri nasıldır?
http://yenitip.firat.edu.tr bu linkten ders içeriklerine ulaşabilirsiniz.
Fakültede tıp eğitimi dışında hangi dersler verilmektedir?
Fakültemizde birinci sınıfta İngilizce ve Türkçe dersleri, ikinci sınıfta İngilizce ve İnkılap tarihi dersleri zorunlu olarak alınmaktadır. Eğitimler uzaktan eğitim programıyla yürütülmektedir.
Fakültenizin akademik eğitim öğretim takvimi nasıldır?
Akademik takvimimiz şu an taslak halindedir. Aşağıda belirtilen linkten ulaşabilirsiniz.
http://yenitip.firat.edu.tr/tr/node/561
Özellikle Temel Bilimler evresinde (Dönem 1-2-3) pratik dersler nasıl işleniyor?
Fakültemizde anatomi, tıbbi biyokimya, tıbbi genetik, tıbbi biyoloji, histoloji, fizyoloji, tıbbi beceri şerlerinin pratik uygulamaları ilgili laboratuvarda işlenmektedir. Mikroskop, preparatlar, anatomi maketleri kullanılmaktadır. Derslere öğrenci ve hocalar eşit miktarda katkı sağlamaktadır. Anatomide diseksiyon eğitimi bulunmamaktadır.
Pratik derslerin dönemlere göre yoğunluğu nasıldır?
Pratik derslerin en yoğun olduğu dönemler 4 ve 5’ten sonra başlıyor 6. Sınıfta tamamen pratiğe dönüşüyor.
Anatomi laboratuvarı ne düzeyde yeterli?
Anatomi laboratuvarında 2 adet kadavra bulunmaktadır. İkisi de öğrenci kullanımına açıktır. Maketler yeterlidir. Gerçek kemikler bulunmaktadır. Laboratuvar büyüklüğü geliştirilebilir.
Pratik derslerde öğrenci başına düşün mikroskop sayısı kaçtır?
Pratik derslere 2 ya da 4’er gruplara bölünerek girilmektedir. Herkese bir mikroskop düşmektedir.
Fakültenize özgü uygulamalarınız var mı?
TUBİTAK kapsamında fakültemizde gerçekleştirilen bilimsel araştırma ve projeler var. Ayrıca hoca söyleşileri de belirli aralıklarla gerçekleştiriliyor.
Mesleki Beceri Dersleri var mı?
Tıbbi beceri dersinde dönem birde el yıkama, eldiven giyme, enjeksiyon yöntemi, kan alma, tansiyon ölçme gibi dersler görülüyor. Dönem ikide sonda takma, kalp sesi dinleme, sütur atma, iğne yapma, serum takma öğretilir. Ayrıca bir hafta süren PDÖ derslerinde öğrenciler öğrenim görebiliyor.
Simüle Hasta Laboratuvarı var mı?
Bulunmamaktadır.
Fakültenizin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi nasıldır?
Her ders kurulundan sonra pratik ve teorik sınavlardan oluşan bir ders kurulu sınavı yapılır. Ders kurulu sınavı ve yıl sonu sınavları yazılı veya hem sözlü hem yazılı olarak yapılabilir. Preklinikte, anatomi histoloji tıbbi beceri fizyoloji, tıbbi biyoloji derslerinden pratik sınav yapılır. Sınav hocalarla iletişime geçilerek gerçekleştirilir.
Dönemi tamamlamak için gerekli olan not sistemi nasıldır?
Öğrencinin sınıfı geçmesi için 60 not ortalaması olması gerekmektedir. Dönem 4 ve dönem 5’te her bir stajda her ana bilim dalı için %50’nin altında olanlar puanlar çıkarılarak hesaplanır.
Pratik sınavlar nasıl yapılıyor?
Anatomi pratikleri zilli sistemle yapılıyor. Örneğin birinci sınıfta kemikler anatomisi var pratik sınavda her masaya kemik konulup belli bir süre zarfında sorulan sorunun yazılı olarak cevaplanması isteniyor. Zil çalınca ikici masaya geçiliyor. Tıbbı biyoloji ve histoloji sınavı da mikroskop üzerinden yapılıyor.
Temel Bilimler döneminde finalsiz geçme var mıdır?
Vardır. 80 not ortalamasıyla finalsiz geçilebilir. Final sınavında da baraj uygulanır,50 baraj notudur.
Fakültede eğitim sürecini iyileştirmek için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?
Geri bildirim toplantıları düzenlenmektedir.
Öğrenciler eğitimleri hakkında söz sahibi olabiliyor mu?
Fakültemizde dönem temsilcileri bulunmaktadır. Ayrıca geri bildirimler sayesinde öğrenciler rahatça fikir sunabilmektedir.
Bu fakülteyi tercih edebilirim çünkü…
Fakülte eğitimin yanı sıra, batı da göremeyeceğiniz sıcaklığı sunuyor. Bünyesindeki öğrenci sayısının fazla olmaması sebebiyle diğer dönemlerle arkadaşlık kurmanın ve bilgi birikimlerinden faydalanmanın olanağını sunuyor ayıca bir tıp öğrencisinden fazlası nasıl olunur sloganıyla sosyalleşmeye her türlü olanağı sağlıyor.
Bu üniversitede okumanın dezavantajları nelerdir?
Üniversitenin doğuda olması ona kapalı bir çevre yaratmıştır öğrencilerin çoğunluğunun kendi şehrinden olması kültürel alışverişi azaltmıştır.
Fakültenizde çevirim içi eğitim sistemi mevcut mu? Mevcutsa nasıl bir sistem kullanıyorsunuz?
Mevcut. Hocalarımız videolar üzerinden dersi işliyorlar ve sisteme yüklüyorlar. Sorumuz olursa hocalarımıza mail adresleri üzerinden ulaşabiliyoruz.
Fakültenizde çevirim içi sınav gerçekleşti mi? Gerçekleşti ise nasıl gerçekleşti?
Gerçekleşti. Sınav internet üzerinden gerçekleşti. Komitelerde sorulara geri dönme mevcuttu. Final ve bütünleme sınavında bu durum yoktu. Sınav sürelerimiz yeterliydi. Erişimle alakalı herhangi bir sorun yaşanmadı.
Fakültenizin pandemi dönemindeki eğitim sisteminden bahsedebilir misiniz?
Dönem 1-2-3 için: Hem teorik hem de pratik dersler için hocalarımızın çektiği videolar Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim sitesine yükleniyor. Çevrimdışı derslere ek, hocalarımızla birebir temas kurup soru sorabildiğimiz Soru-Cevap çevrimiçi dersleri yapılıyor. Bu online derslerde, çevrimdışı derslerde aklımıza takılan yerleri sorma ve öğrendiğiniz bilgileri pekiştirme imkanı elde ediyoruz. Dönem 4-5 için: Teorik dersler yine hocaların yüklediği videolar üzerinden işleniyor. Pratik dersler ise pandemi şartlarına uygun, haftanın belirli günlerinde yüz yüze gerçekleştiriliyor.
Pandemi döneminde sınavlarınız hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?
Dönem 1-2-3 için: Pandemi döneminde kurul sınavları online yapıldı. Soru başına 50 saniye süre verildi. Geriye dönüş ise yoktu. Teorik sınavda kamera açıldı. Pratik derslerin sınavları ise online ortamda ayrıca yapıldı. Final, büt ve mazeret sınavları için kesin bir açıklama yapılmadı. Dönem 4-5 için: Sınavlar yazılı ve sözlü olarak ayrılıp yüz yüze gerçekleştiriliyor.