Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversite hangi ilde bulunuyor?: 
Gaziantep
Üniversite statüsü nedir?: 
Devlet
Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri nelerdir?: 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük, Türkiye`nin ise 6. büyük kenti olan Gaziantep, Anadolu`nun ilk yerleşim alanlarından birisidir. Taş, Kalkolitik, Bakır, Hitit, Mitani, Asur, Roma, Bizans, İslam, Türk-İslam dönemlerine ilişkin kalıntılara bölgenin her yerinde rastlanılmaktadır.

1.Dünya Savaşı`ndan sonra İngilizler ve Fransızlar tarafından işgal edilen Gaziantep ve yöresi, akıllara durgunluk veren savunması ve eşsiz kahramanlığı ile bütün dünyada hayranlık uyandırmıştır. TBMM Antep`e bu başarısından dolayı 8 Şubat 1921 tarihinde "GAZİ"lik unvanı vermiştir.

Gaziantep, sanayi ve ticaret yapısıyla Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Coğrafi konumu bakımından bölgeler arasında bir köprü gibi duran Gaziantep her şeyden önce bir ticaret merkezidir. 

Gaziantep yemek ve kültürel öğelerin fazlasıyla bulunduğu bir şehirdir. Konser imkanları tiyatro ve sinemalar oldukça gelişmiş durumda olup tarihi ve turistik olanakları yönünden oldukça zengindir.

Şehrin ulaşım imkanları nelerdir?: 

Şehir içi ulaşım için tramvay, otobüs, dolmuş kullanılabilir ve gayet kolay sağlanabilir.

Şehir dışı ulaşım için havaalanı ve otogar kullanılabilir.

Öğrenci kartları, ulaşım kartları olarak kullanılabilmektedir.

Şehirdeki yurt olanakları nasıl?: 

Üniversitemize il dışından gelen öğrencilerin Gaziantep kampüsündeki barınma ihtiyaçları, YURT-KUR`a bağlı öğrenci yurtlarından karşılanmaktadır. Yurtlarımız 10.402 yatak kapasitesine sahiptir.

Yurtlarda barınma imkânı bulamayan öğrencilerimiz için özel girişimciler tarafından işletilen yurt, pansiyon ve ev gibi alternatifler bulunmakta ve şehrimizde öğrenciler için barınma sorun teşkil etmemektedir.

Evlerin kira durumları ve özellikleri nasıldır?: 

1+1 daireler: 600 ile 1200 TL arasında,

2+1 daireler: 800 ile 1300 TL arasında,

3+1 daireler: 1000 ile 1500 TL arasındadır.

Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri nelerdir?: 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde büyük bir ticaret ve sanayi merkezi olan Gaziantep ilinin adını taşıyan üniversitemiz, eğitim-öğretime 1973 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi'ne bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği Bölümü ile başlamıştır. 27 Haziran 1987 yılında ise yeni kurulan çeşitli fakülte ve yüksekokulların da ilavesi ile üniversitemiz tüzel kişiliğine kavuşmuştur.

Bünyesinde 16 Fakülte, 4 Enstitü, 3 Yüksekokul, 1 Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, 10 Meslek Yüksekokulu barındırmaktadır.

Üniversitenin öğrencilere tanıdığı burs imkanları nelerdir?: 

Gaziantep'teki çeşitli kurum ve kuruluşlar ile Başbakanlık, Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Türk Eğitim Vakfı, başarılı ve maddi desteğe muhtaç öğrencilere burs ve yardım sağlamaktadır.

Ayrıca birimlerde hizmet açığını kapatmak ve öğrenciyi mezuniyet sonrası hayata hazırlamak amacıyla, belirli saatlerde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmaktadır.

Üniversitenin sosyal imkanları nelerdir?: 

Üniversitemiz Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan 39 aktif öğrenci kulübümüz bulunmaktadır. Öğrenci kulüplerimize üye öğrencilerimiz, yine kendi alanlarında olmak üzere, üniversitemizin maddi imkanları da göz önünde bulundurularak çeşitli dernek, kurum, kuruluş ve üniversiteler tarafından düzenlenmekte olan sempozyum, panel, konferans, öğrenci kongreleri, yarışmalar ve etkinliklere üniversitemiz adına katılmaktadırlar.

Kültür Müdürlüğümüz ayrıca akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin ilgi ve beceri alanlarına yönelik olarak ücretsiz bağlama, gitar, ut, resim, ebru, karikatür, heykel, fotoğraf, briç, satranç, modern dans (salsa, çaça, tango, vals), grup dans, model uçak ve paraşütle atlayış gibi kurslar düzenlemektedir.

Üniversitedeki kütüphane, çalışma salonu olanakları nasıldır?: 
- Üniversite bünyesinde bir adet merkezi kütüphane bulunmakta ve 7/24 açık. - Tıp Fakültesinin kendine özgü çalışma salonları bulunmakta dönemsel olarak saat akşam 10’a kadar açık olup dışında fakülte ile birlikte kapanmakta.
Üniversitede hangi öğrenci toplulukları bulunuyor? Tıp fakültesinde etkinlikler yapan öğrenci toplulukları hangileridir?: 
- http://kultur.gantep.edu.tr/ bütün topluluklara buradan ulaşabilirsiniz. - Tıp Fakültesinde etkinlik yapan topluluklar: - Leyla’dan Sonra - Bilimsel Araştırma Topluluğu - Organ Nakli Öğrenci Topluluğu - Atasagun - TurkMSIC
Okuldaki yemek imkanları nasıldır?: 
- Yemekhanede öğlen yemeği verilmekte. Ramazan ayına özel akşam yemekleri de verilmekte. Fiyatı 2,50 TL. - Yemekhane dışında Üniversite Çarşısında ve Kampüsün hemen dışında alternatifler bulunmakta. - Hastane için özel yemekhane bulunmakta.
Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu nasıldır?: 

Üniversitemizin tek kampüsü bulunmakta. Fakültemiz kampüsün ve şehir merkezi içindedir.

Fakültenin web sitesi nedir?: 
Tıp Fakültesi ne zaman kurulmuştur?: 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 3389 sayılı kanunla 27.6.1987 tarihinde kurulmuş ve 1988-1989 döneminde eğitim-öğretime başlamıştır. 2000-2001 eğitim-öğretim yılından itibaren entegre sisteme geçilmiş, 2010 eğitim-öğretim yılında da İngilizce Tıp Programı açılmıştır.

Fakültenin sosyal, sportif ve kültürel olanakları nelerdir?: 
- Spor imkanları fakültemize özel bulunmamakta. Üniversite genel kullanımına açık şekilde bulunmakta. - Fakültemizin kendine özgü etkinlikleri bulunmamakta fakat üniversitenin genelinde bir çok etkinlik yapılmakta.
Tıp Fakültesinde hangi öğrenci değişim programları uygulanmaktadır?: 

-Erasmus

-Farabi

-Mevlana

-Uluslararası Öğrenci

-TurkMSIC değişim programları

Fakültenin eğitim dili nedir?: 

Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki fakülte bulunmaktadır.

Fakültede İngilizce hazırlık dönemi var mıdır?: 

Türkçe eğitim veren programda İngilizce hazırlık dönemi yoktur. İngilizce eğitim veren programda ise hazırlık dönemi bulunmakta. Sene başında muafiyet sınavları yapılmakta ve buna göre eğitim verilmekte.

Fakültenizde devam zorunluluğunuz var mı? Var ise devamsızlık bilgisini nereden öğreniyorsunuz?: 

Fakültemizde devam zorunluluğu bulunmakta ve yoklama parmak izi ile alınmakta. Yoklama mail yolu ile bildirilmektedir.

Tıp Fakültesi TEPDAD tarafından akredite edilmiş midir?: 

-Türkçe Tıp programı akredite edilmiş durumdadır. Başlangıç tarihi 01.01.2019, bitiş tarihi ise 01.01.2025’tir. 

-İngilizce Tıp programı henüz akredite değildir.

Tıp Fakültesinin akreditasyon süreci sırasında ve sonrası yaptığı çalışmalar nelerdir?: 

http://tipdekanlik.gantep.edu.tr/viewpage.php?page_id=10

Akreditasyon süreci ile ilgili bütün bilgiler bu linkte görülmektedir.

Fakültenizde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulunuyor mu?: 

Bulunmaktadır. Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı bünyesinde tıp fakültesi lisans eğitiminde yer alan Temel İletişim Becerileri Modülü, İntörn Uyum Programı eğitimi ve Klinikle İlk Tanışma Programları yürütülmektedir.

Tıp Fakültesinin hastaneye göre konumu nasıldır?: 

Birlikteler.

Anabilim dallarının konumu?: 

Temel bilimler fakülte ile birliktedir. Dahili ve cerrahi bilimler hastanede bulunmaktadır.

Dönemlere göre derslikler nerede bulunuyor?: 
-Preklinik dönemde Türkçe ve İngilizce Amfileri aynı binada bulunuyor. -Klinik dönemde ise derslikler hastanede bulunuyor.
Hastanenin bütün bölümleri tek bir binada mı?: 
Evet, hepsi Gaziantep Üniversitesi Hastanesi binasında.
Tıp Fakültesi ve hastane dışında eğitim alırken gidilen başka bir birim bulunuyor mu?: 
-Öğrencilerin birinci basamak sağlık sistemini bizzat yerinde görmeleri amacıyla Dönem III’de Aile Sağlığı Merkezlerinde, Aile Hekimlerinin yanında pratik uygulama yapmaları sağlanmaktadır.
Fakültenizde her dönemde kaç öğrenci bulunuyor?: 

-2018 yılı öz değerlendirme formuna göre:

-Dönem 1: 196

-Dönem 2: 217

-Dönem 3: 264

-Dönem 4: 193

-Dönem 5: 127

-Dönem 6: 146

Dönem 4-5-6’da her staj grubunda kaç öğrenci bulunuyor.: 
- Staj grupları ortalama 55-60 kişi civarı oluyor. - Dönem 4 için dört ana grup mevcut. - Dönem 5 için on bir ana grup mevcut.
Fakültenizde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı kaçtır?: 

-Profesör: 86

-Doçent: 28

-Doktor Öğretim Üyesi: 54

-Öğretim üyesi başına 7 öğrenci düşmekte.

Tıp Fakültesinin eğitim sistemi nasıldır? (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit): 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim modeli, ilk üç yıl klinik öncesi dönem olup, esas olarak, eğitici merkezli, sistem temelli entegre eğitim şeklindedir. Bu dönemde kuramsal dersler, amfilerde öğretim üyesi merkezli olarak yapılırken; uygulamalı dersler, öğrenci ve öğretim elemanlarının birlikteliği ile laboratuvarda sürdürülmektedir.

Fakültede tıp eğitimi dışında hangi dersler verilmektedir?: 

-İnkılap Tarihi ve Edebiyat uzaktan eğitim programı ile verilmekte.

-Türkçe Tıp için İngilizce dersi verilmekte.

-Seçmeli dersler de ayrıca verilmektedir. (Temel Spor Uygulamaları, Sağlıklı Yaşam ve Spor, Müzik, Türk Halk Oyunları, Felsefe, Sosyal Medya ve İletişim, Gastronomi, Diksiyon, Sinema ve Resim)

Fakültenizin akademik eğitim öğretim takvimi nasıldır?: 

2019-2020 dönemi akademik takvimine http://tipdekanlik.gantep.edu.tr/takvim/2019-2020.pdf  bu linkten ulaşılabilir.

Özellikle Temel Bilimler evresinde (Dönem 1-2-3) pratik dersler nasıl işleniyor?: 

-Anatomi: Laboratuvarlarımızda maketler ve kadavra üzerinden işlenmekte. Laboratuvar derslerinin başında hocalar tarafından dersin konusu anlatılmakta.

-Histoloji: Laboratuvarlarımızda mikroskoplar ve preparatlar yardımı ile işlenmekte. Laboratuvar derslerinin başında ilgili preparatlar hocalarımız tarafından anlatılmakta.

-Fizyoloji: Laboratuvarlarımızda hocalarımızın yardımı ve ciddi ilgisi ile işlenmekte.

-Mikrobiyoloji: Laboratuvarlarımızda ders anlatımı ardına deneyler ile işlenmekte.

-Biyokimya: Laboratuvarlarımızda ders anlatımı ardına deneyler ile işlenmekte.

Pratik derslerin dönemlere göre yoğunluğu nasıl?: 
-Dönem 1: Anatomi ağırlıklı, fizyoloji, histoloji, biyokimya, mikrobiyoloji. -Dönem 2: Anatomi ağırlıklı, histoloji, fizyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, biyofizik. -Dönem 3: Aile hekimliği, patoloji, mikrobiyoloji. -Pratik ders yoğunlukları uygun ayarlanmakta ve teorik dersleri takip etmekte.
Anatomi laboratuvarı ne düzeyde yeterli?: 

110 öğrenci kapasiteli anatomi laboratuvarı mevcut. Pratik dersler maketler, kemikler ve kadavra ile desteklenmekte. Fakültemizde 3 adet kadavra bulunmakta. 

Pratik derslerde öğrenci başına düşün mikroskop sayısı kaçtır?: 

120 adet mikroskop bulunmakta. Gruplara ayırılmış amfiler için her öğrenci başına bir adet mikroskop düşmekte.

Fakültenize özgü uygulamalarınız var mı?: 

-Toplumsal Duyarlılık Projesi (TDP) bulunmakta.

-Bilim Modülü adı altında öğrenciler akademik hayata adım atmadan önce bir takım akademik prosedürler ile tanıştırılmakta.

-Klinik ile Tanışma programı bulunmakta.

Mesleki Beceri Dersleri var mı?: 

Klinikle ilk tanışma modülü, fizyoloji anabilim dalının uygulamaları ve acil tıp anabilim dalının temel yaşam destek modülü eğitimleriyle de mesleki becerilerinin ilk adımları sağlanmaktadır.

Simüle Hasta Laboratuvarı var mı?: 

Kurumumuz bünyesinde oluşturulan ölçme değerlendirme laboratuvarı, simülasyon laboratuvarı ve simüle hastaların kullanıldığı nesnel yapılandırılmış klinik sınav salonlarında yapılan sınavlarla ölçme ve değerlendirmemiz çeşitlendirilmiştir. Öğrencinin çok yönlü, kapsamlı ve güncel yöntemlerle kurumsal olarak değerlendirilme imkanlarına sahip olması Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinin ayırt edici bir özelliğidir.

Fakültenizin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi nasıldır?: 

-Dönem 1,2,3 için komite ile ilgili pratik ve teorik sınavlar ile.

-Dönem 4 ve 5 için staj ile ilgili pratik ve teorik sınavlar ile.

-Dönem 6 için sınav yoktur. Öğrenci, öğretim üyesi tarafından değerlendirilir.

Dönemi tamamlamak için gerekli olan not sistemi nasıldır?: 

Geçme notu 60 olarak belirlenmiştir.

Finalsiz geçme notu 75 olarak belirlenmiş olup her komiteden en az 60 alma şartı vardır.

Baraj ise %50 olarak belirlenmiştir.

Pratik sınavlar nasıl yapılıyor?: 
- Dönem I de Anatomi, Biyokimya, Histoloji ve Embriyoloji anabilim dalları ve Dönem II de Anatomi, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji anabilim dalları tarafından pratik sınavlar yapmaktadır. - Anatomi pratik sınavları zilli olup, her masada belirlenen soru sayısı kadar soru olmakta. Zil her çaldığında öndeki masaya geçilip sorular cevaplanmakta. En sonda bulunan düzeltme masasında sorulara verilen süre kadar süre verilmekte. Kağıtlar hocalara teslim edilip laboratuvar terk edilmekte. - Dönem III sonunda gerçekleştirilen aile hekimliği stajı sırasında öğrenciler hekim hasta ilişkileri, bebek ve gebe takibi, aile hekimlerinin kullandığı veri tabanı sistemi gibi konularla kliniğe geçmeden önce deneyimleme olanağına sahip olmaktadır.
Temel Bilimler döneminde Finalsiz geçme var mıdır?: 
- Finalsiz geçme var. 75 not ortalaması gerekiyor bunun yanında hiçbir komitede 60’ın altına düşmeme şartı bulunmakta.
Fakültede eğitim sürecini iyileştirmek için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?: 

Her komite sonucunda isim vermeksizin geri bildirim yapmamız için bir form açılmakta.

 

Öğrenciler eğitimleri hakkında söz sahibi olabiliyor mu?: 
- Dönem temsilcileri ile dönem koordinatörleri arasında sürekli iletişim kurulmakta. Hocalarımız gerekli ilgiyi göstermekte. Söz sahibi olamadığımız durumlar elbet olmakta fakat habersiz bırakıldığımız pek olmuyor.
Bu fakülteyi tercih edebilirim çünkü…: 
- Bulunduğu bölgenin nüfusu fazla olduğu için nüfusla beraberinde hasta fazladır. Hasta fazla olduğu için imkanların iyi olması gerekmektedir. Bölgedeki en büyük hastanelerden birisidir. Bünyesinde barındırdığı hocalar klinik ve preklinik olarak kendini geliştirmiş ve bunları öğrencilere en iyi şekilde öğretmeye çalışmayı amaç edinmiş hocalardır. Bulunduğumuz şehir açısından birçok farklı ve güzel yemekleri tatma imkânı var. - Acilimiz en aktif acillerden birisi konumundadır. Aylık hasta popülasyonu 10.000 altında düşmemektedir. - Hocalarımızın birçoğu alanında bilgili ve ilgili akademisyenler. - Hastanemiz fakültemize çok yakın ve daha ilk dönemden itibaren hastane ile içli dışlı olmamızı sağlayan programlar mevcut. - Öğrencilerin eğitim görmesi için ayrılmış teknik çalışma odaları ve laboratuvarlar fazlasıyla mevcuttur. - Fakültenin kendine ait kafesi mevcuttur. - Fakülte içinde öğrencilerin ders arasında oturup sohbet edebileceği yerler mevcuttur. - Bazı hocalarımız alanında Türkiye’de ve dünyada belirli bir kalitenin üzerinde eğitim almışlardır.
Bu üniversitede okumanın dezavantajları nelerdir?: 
- Son sistem değişikliğinden sonra sınavların bilgisayar odasında bilgisayar üzerinde yapılması bazı arkadaşlarımızca hoş karşılanmamakta. - Bölge kalabalık ve iyi hocalar olduğu için hasta sayısı çoktur. Klinik öğrencileri bu hasta sayısından dolayı özellikle 6. sınıfta çok yorulmaktadır. Görülmesi az olan hastalıkları görmeniz avantajken yorulmanız dezavantajdır. - Türkçe eğitimle İngilizce eğitim arasında dil büyük fark yaratmaktadır. Sürekli sözel ve işitsel zekanızı kullanmanız gereken preklinikte (1-2-3. sınıflarda) İngilizce diliyle öğrenim görmeyi seçenlerin Türkçe diliyle öğrenim görmeyi seçenlere kıyasla zorlanması kaçınılmazdır. - Bu fakülteden mezun olunca görmediğiniz çok az şey kalmasına ve çoğu şeyi öğrenmenize rağmen altı yıllık eğitim sonrası psikolojik olarak yıpranma payınız diğer fakültelere kıyasla daha fazla olmaktadır. - Beslenmek için seçenek çoktur ama öğrencilerin çok yoğunlukta olduğu şehirlerdeki gibi sürümden kazanma zihniyeti yerine direkt fiyatı pahalı tutup kazanma zihniyeti hakimiyetini sürdürmektedir. - Bahar şenliklerinin kısa sürmesi. - Kampüs içinde bazı bölgeler bakımsız kalmış durumda olması. - Kütüphanenin yeteri kadar büyük olmaması. - Erkek yurdu üniversite kampüsüne biraz uzak mesafede olması. - Kampüs içi ring servisinin yetersiz olması.
Fakültenizde çevirim içi eğitim sistemi mevcut mu? Mevcutsa nasıl bir sistem kullanıyorsunuz?: 
Mevcut. Üniversitemizin kendi kurduğu uzakten eğitim platformu üzerinden kullanılabilmekte. Sorumlu olduğumuz dönemin ders programı düzenlendikten sonra dersler gününe göre sisteme yüklenmekte. Önceki dersler kayıt edilmiş olup istenilen zamanda izlenilebilmekte. Canlı ders yapılmamış dersler için ise slaytlar üzerine eklenen ses kayıtları ile bu eksik giderikmekte.
Fakültenizde çevirim içi sınav gerçekleşti mi? Gerçekleşti ise nasıl gerçekleşti?: 
Gerçekleşti. Normalde de kullandığımız sistem olan Keyps üzerinden gerçekleşti. Kamera veya mikrofon istenilmedi. Sorulara geri dönüş hakkı verildi. 100 soru için 100 dakika verildi.
COVID-19 Pandemisinden sonra 2020-2021 öğretim yılı için herhangi bir değişiklik sizlerle paylaşıldı mı?: 
Şimdilik herhangi bir bilgi bulunmamakta.

Yeni yorum ekle