Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversite hangi ilde bulunuyor?
Kocaeli
Üniversite statüsü nedir?
Devlet
Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri nelerdir?
https://kocaeli.ktb.gov.tr/
Şehrin ulaşım imkanları nelerdir?
Şehirde neredeyse hiç trafik sorunu yoktur ve her yere otobüs ile ulaşım sağlanabilmektedir. Şehir merkezinde otogardan hızlı tren garına kadar boydan boya tramvay hattı bulunmaktadır. İstanbul’a hızlı tren, devlet otobüs hattı ve özel otobüs firmaları ile ulaşım sağlanabilmektedir. Hali hazırda devam eden metro çalışmaları bulunmaktadır. Hızlı tren ve şehrin konumu nedeniyle diğer şehirlere ulaşım kolay sayılabilir. Fakültemiz ve üniversite kampüsü Umuttepe’de bulunmaktadır. Umuttepe’ye yakın konumlarda ise Bağçeşme ve Bayındırlık bulunmaktadır.
Umuttepe - merkez arası: 30 dk
Umuttepe - Bağçeşme arası: 15 dk
Umuttepe - Bayındırlık arası: 10 dk
Bayındırlık - merkez arası: 40 dk
Bağçeşme - merkez arası: 25 dk
Şehirdeki yurt olanakları nasıldır?
Şehirde 16 adet KYK yurdu vardır. 6 tanesi erkek yurdu, 6 tanesi kız yurdu, 4 tanesi ayrı olarak hizmet vermektedir. Bunun yanında bolca özel yurt da bulunmaktadır. Fakültemize yakın olan yurtlar Umuttepe, Bayındırlık ve Bağçeşme bölgelerinde bulunmaktadır. Bununla birlikte merkezde de özel yurtlar bulunmaktadır. Merkezden okula yaklaşık 30 dk sürmektedir. Fakültemiz ise Umuttepe’de bulunmaktadır.
Evlerin kira durumları ve özellikleri nasıldır?
1+1 daire kiraları 8000-20000 TL,
2+1 daire kiraları 11000-37000 TL,
3+1 daire kiraları 14500-40000 TL arasında değişmektedir.
Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri nelerdir?
https://youtu.be/L-lp8RxI4Uk?feature=shared
https://www.instagram.com/koutip_resmi?igsh=MWx5NG1lYTYwZ3Jmdw==

Üniversitenin öğrencilere tanıdığı burs imkanları nelerdir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi üniversite sınav sistemi sonuçlarına göre ilk 25.000 kişi arasına girip, üniversitemiz fakültelerine ilk üç sırada kayıt yaptıran öğrencilere burs verilecektir.
Üniversitenin sosyal imkanları nelerdir?
Üniversitemizde 2019 yılında KOÜ Yaz Şenliği adı altında bir şenlik düzenlenmiştir. Okul dönemi içinde hem Tıp Fakültesi kapsamında, hem de tüm fakülteler için kongre, çalıştay vb. imkânlar bulunmaktadır. Tıp Fakültesi içinde ise TURKMSIC ve KOÜTBAT kulüpleri tarafından ayrıca kongre, çalıştay vb. aktiviteler düzenlenmektedir. Üniversitemizde fazla sayıda kulüp bulunmaktadır ve sene başında bu kulüplerin sene başı tanıtım stantları olmaktadır. AIESEC, Su Altı Topluluğu ve Dağcılık Kulübü en aktif kulüplere örnek olarak verilebilir.
Üniversitedeki kütüphane, çalışma salonu olanakları nasıldır?
Üniversite kampüsü içinde ve üniversite hastanesi içinde tıp fakültesi öğrencilerine özel kütüphane bulunmaktadır. Üniversite kampüsü içindeki kütüphane sınav dönemlerinde 24 saat açıktır. Ayrıca yine hastane içinde tıp fakültesi öğrencilerine özel 7/24 açık olan BİDEM adlı çalışma odası bulunmaktadır. Tıp Fakültesi kütüphane hafta içi 8.00-22.00; hafta sonu 10.00-22.00 açıktır. Her döneme ayrı çalışma odası bulunmaktadır. Kütüphanede sadece intörnler için ayrılmış bir kısım vardır. Kütüphane girişinde ve derslikler önünde otomatlar ve kantinler vardır.
Üniversitede hangi öğrenci toplulukları bulunuyor? Tıp fakültesinde etkinlikler yapan öğrenci toplulukları hangileridir?
Fakültemizde TurkMSIC, EMSA, Koütbat, Genç Yeryüzü Doktorları, Leyladan Sonra, KANOPE öğrenci toplulukları bulunmaktadır. Öğrenci kulüplerine http://tip.kocaeli.edu.tr/index.php sayfasında öğrenci işlemleri kısmından ulaşabilirsiniz. Bu sayfa Kocaeli Tıp Öğrencileri Birliği tarafından hazırlanmıştır. TurkMSIC 82 yerel birlikle, 6 çalışma koluyla düzenli faaliyet göstermektedir. Instagram adresleri: Kocaeli Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC): kocaelitob EMSA Kocaeli: emsakocaeli Koütbat: koutbat KANOPE: kocaelikanope Kocaeli Genç Yeryüzü Doktorları: kougencyyd Leyladan Sonra: leyladansonra
Okuldaki yemek imkanları nasıldır?
Üniversite yemekhanesi ve tıp fakültesi yemekhanesi olarak 2 ayrı yemekhane mevcuttur. Öğlen ve akşam olmak üzere 2 öğün yemek çıkar. 2023-2024 dönemi fiyatı 9 TL’dir. 6. dönemdeki öğrenciler için hastanede yemek verilmektedir ve aynı yemekhaneden her dönemden öğrenciler yararlanabilmektedir. Bu yemekhanede 2023-2024 döneminde fiyatlar 35-55 TL arası değişmektedir. Yemekhaneler dışında hastane ve kampüs içerisinde yemek yenilebilecek birçok kafe vardır.
Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu nasıldır?
Üniversitemizin bol miktarda küçük kampüsü olmasıyla birlikte ana kampüs Umuttepe kampüsüdür. Fakültemiz kampüs içinde değildir. Fakültemiz Üniversite Hastanesi içinde bulunmaktadır. Fakültemiz ve üniversite kampüsü arası yürüyüş mesafesi 5 dakikadır. Üniversite kampüsü ve fakültemiz şehir merkezine 10 km uzaklıktadır.
Tıp Fakültesinin tarihçesi nedir?
Kocaeli Üniversitesi 1992, Tıp Fakültesi 1994 yılında kurulmuştur.
Fakültenin sosyal, sportif ve kültürel olanakları nelerdir?
Fakültemizde çok fazla bu tür olanaklar bulunmamakla birlikte öğrenci kulüpleri pek çok aktivite düzenlemekte, bunun yanında spor turnuvaları, başka turnuvalar yapılmakta ve öğrencilerin kullanımına açık spor salonlarına halk otobüsü ile ücretsiz ulaşım sağlanmaktadır.
Tıp Fakültesinde hangi öğrenci değişim programlar uygulanmaktadır, TurkMSIC’in ve üniversitenizin sağladığı değişim imkanlarından bahseder misiniz?
Fakültemizde Erasmus, Farabi, Mevlana, Koütbat ve TurkMSIC değişim programları vardır. Erasmus ve Mevlana yurt dışına; Farabi yurt içine değişim sağlamaktadır. TurkMSIC’in ise hem yurt dışı hem yurt içi staj programları bulunmaktadır. Koütbat ile de yurt içine yaz stajı programları bulunmaktadır.
Fakültenin eğitim dili nedir?
Fakültemizde %100 Türkçe eğitim verilmektedir.
Fakültede İngilizce hazırlık dönemi var mı, varsa zorunlu tutulmakta mıdır?
Fakültemizde zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce hazırlık dönemi yoktur.
Fakültenizde devam zorunluluğunuz var mı? Var ise devamsızlık bilgisini nereden öğreniyorsunuz?
Fakültemizde 2018-2019 dönemi için klinik öncesi pratik derslerde ve klinik öğrencilerin staj derslerinde %80 devam zorunluluğu vardır. Devamsızlık bilgisi pratik sınavlardan önce anabilim dalları tarafından duyuru grubu vasıtasıyla açıklanmaktadır. 2019-2020 döneminden itibaren klinik öncesi teorik dersler için de devam zorunluluğunun geleceği söylenmektedir ancak resmi açıklama henüz yapılmamıştır.
Tıp Fakültesi TEPDAD tarafından akredite edilmiş midir? Akreditasyon süreniz ne zamana kadar bulunmaktadır?
Fakültemiz TEPDAD tarafından 2027 yılına kadar akredite edilmiştir.
Tıp Fakültesinin akreditasyon süreci sırasında ve sonrası yaptığı çalışmalar nelerdir?
Fakültemizde Fakülte temsilcilikleri, dönem temsilcilikleri, Öğrenci Eğitim Komisyonu, Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu, Geri Bildirim Toplantıları, UTEAK bulunmakta ve çalışmaları düzenli bir şekilde devam etmektedir. Kurul sınavlarımızın hemen sonrasında eksiklerimizi görebilmemiz ve sınav sonuçlarını öğrenebilmemiz için kurul değerlendirme yapılmaktadır. Fakültemiz içerisinde hem dekanlık tarafından hem de bireysel olarak hocalar tarafından geri bildirim konusunda çok yapıcı çalışmalar yürütülmektedir. Okulumuzdaki öğrenci topluluklarına dekanlık tarafından yapıcı ve uzlaşmacı bir tavır sergilenmektedir.
Fakültenizde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulunuyor mu?
Fakültemizde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı vardır. Tıp Eğitimi Anabilim Dalımızın da katkısıyla her sene UTEAK (Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu) toplantıları gerçekleşmektedir. Ayrıca klinik öncesi öğrencilerin Klinik Beceri Laboratuvarı dersleri de bu anabilim dalı tarafından düzenlenmektedir.
Hastanenin bütün bölümleri tek bir binada mı? Tıp Fakültesinin hastaneye göre konumu nasıldır? Tıp Fakültesi ve hastane dışında eğitim alırken gidilen başka bir birim bulunuyor mu?
Tıp Fakültesi hastanenin içinde bulunmaktadır.
Anabilim dallarının konumu nasıldır?
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı fakülte binamızın 1. katında bulunmaktadır. Anatomi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi Kütüphanesi yakınında ve anatomi laboratuvarının hemen karşısında bulunmaktadır. Geri kalan anabilim dalları, hastanenin merkezinde her kata dağılmış vaziyettedir.
Fakültenizde her dönemde kaç öğrenci bulunuyor?
Fakültemizde toplamda
856 erkek ve 914 kız öğrenci bulunmakta
Dönem 4-5-6’da her staj grubunda kaç öğrenci bulunuyor?
Staj gruplarında yaklaşık olarak 75-80 kişi bulunmaktadır.
Fakültenizde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı kaçtır?
Fakültemizde 109 profesör, 52 doçent, 51 doktor öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğretim üyesi başına 9 öğrenci düşmektedir.
Tıp Fakültesinin eğitim sistemi nasıldır? (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit) Fakültenizde herhangi bir sınav sistemine yönelik eğitim verilmekte midir (USMLE, TUS, GMC...)?
Fakültemizde entegre sistem kullanılmaktadır. İlk 3 sınıfta kurul sistemiyle yürümektedir. Kurul içine yerleştirilmiş PDÖ oturumları ve klinik beceri kazanma uygulamaları olmaktadır. Öğrenci sene sonunda finale kalması halinde tüm seneden sorumlu olmaktadır. Bütünleme imkânı da vardır. 4. Sınıftan itibaren klinik ve stajlar başlamaktadır.
Dönemlere göre ders içerikleri nasıldır? Klinik eğitimler kaçıncı sınıfta başlamaktadır?
http://tip.kocaeli.edu.tr/egitim-programi.php
Klinik eğitimler 4.sınıfta başlamaktadır
Fakültede tıp eğitimi dışında hangi dersler verilmektedir?
Fakültemizde internet üzerinden yani UZEM veri tabanından Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türkçe Dil Bilgisi, Medikal İngilizce, Temel İngilizce ve Bilgisayar dersleri verilmektedir.
Fakültenizin akademik eğitim öğretim takvimi nasıldır?
Dönem 1:
(11 Eylül 2023 – 30 Mayıs 2024)
Final sınavı: 13 Haziran 2024
Bütünleme sınavı: 27 Haziran 2024

Dönem 2:
(11 Eylül 2023 – 31 Mayıs 2024)
Final sınavı: 14 Haziran
Bütünleme sınavı: 28 Haziran

Dönem 3:
(4 Eylül 2023 – 30 Mayıs 2024)
Final sınavı: 13 Haziran
Bütünleme sınavı: 27 Haziran

Dönem 4:
(11 Eylül 2023 – 14 Haziran 2024)

Dönem 5:
(4 Eylül 2023 – 31 Mayıs 2024)

Dönem 6:
(1 Temmuz 2023 – 30 Haziran 2024)
Özellikle Temel Bilimler evresinde (Dönem 1-2-3) pratik dersler nasıl işleniyor? Pratik derslerin dönemlere göre yoğunluğu nasıldır?
Anatomi pratiklerimiz Anatomi laboratuvarında, Histoloji ve Patoloji pratiklerimiz Histoloji laboratuvarında, Biyokimya ve Mikrobiyoloji pratiklerimiz Biyokimya laboratuvarında işlenmektedir. Fizyoloji pratiklerimiz ise yine Biyokimya Laboratuvarında işleniyor. Anatomi laboratuvarında asistanlar konuyu kadavra ya da maket üzerinden anlattıktan sonra çalışmamız için fırsat bırakılıyor. Histoloji ve Patoloji pratiklerinde mikroskop ile inceleme yaparken bir yandan da asistan tarafından anlatılan örnekleri inceliyoruz. Biyokimya ve Mikrobiyoloji pratiklerinde öğrenciler masalara ayrılıyor ve slayt üzerinden deney anlatıldıktan sonra masada bulunan preparatlarla deney öğrenciler tarafından yapılıyor. Fizyoloji pratiklerinde ise yine ders şeklinde anlatım sonrasında eğer o pratik için uygulama varsa hocaların gözlemi ile birlikte öğrenciler o uygulamayı yapıyor. Fizyoloji, Histoloji ve Patoloji pratikleri ders gibi geçerken, Mikrobiyoloji ve Biyokimya pratiklerinden öğrenciler grubuyla çalışma yapabiliyor ve hoca ile karşılıklı iletişim kurabiliyor. Anatomi pratikleri ise öğrenciler kadavra etrafında toplanıp dinlediği için arkada kalanlar için verimsiz olabiliyor. Anatomi pratik derslerinde herhangi bir diseksiyon (kadavranın derse ve incelenmeye uygun bir şekilde cerrahi işlemlerden geçirilmesi) eğitimi bulunmuyor.
Anatomi laboratuvarı ne düzeyde yeterli?
Fakültemizde 3 eski 1 yeni kadavra bulunuyor. Bunun yanında bol miktarda maket ve kemik bulunmaktadır.
Pratik derslerde öğrenci başına düşün mikroskop sayısı kaçtır?
Histoloji ve Patoloji pratik derslerinin olduğu laboratuvarda her öğrencinin kullanabilmesi için mikroskop bulunmaktadır. Biyokimya ve Mikrobiyoloji pratiklerinin olduğu laboratuvarda ise her masada 2, ayrıca sınıfta ekstra 5 6 adet mikroskop bulunmaktadır ve mikroskopların sayısı öğrenciler için yeterlidir.
Fakültenize özgü uygulamalarınız var mı?
Okulumuzun Harvard’la anlaşması olduğundan her sene başvuran öğrencilerle hocalar proje yapmaktadır. Bu projeler İngilizce sunulduktan sonra kazanan projeyi sunan öğrenci Harvard’da da sunabilmek için sonraki sene başı oraya gitmektedir. Fakültemizde PDÖ uygulaması (Probleme Dayalı Öğrenme) da düzenli olarak işlemektedir. Bu şekilde öğrencilerin gruplara ayrılarak vakalara araştırmacı bir şekilde yaklaşmaları ve öğretim üyeleri ile karşılıklı diyaloga girmeleri sağlanmaktadır. Bunun yanında sosyal derslerimiz, sosyal sorumluluk projelerimiz ve klinik beceri uygulamalarımız bulunmaktadır.
Mesleki Beceri Dersleri var mı?
Fakültemizde Klinik Beceri Laboratuvarı adı altında derslerimiz oluyor ve bu derslerde klinik öncesi öğrencilere tansiyon, dikiş atma, kan alma, iğne yapma, sonda takma vb. klinik uygulamalar maketler üzerinden gösteriliyor. Sonrasında ise bunların uygulamaları sınavları yapılarak sınav sonucu gelecek kurul sınavının sonucuna ekleniyor.
Simüle Hasta Laboratuvarı var mı?
Var
Fakültenizin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi nasıldır? Final ya da komite sınavlarınızın sistemi hakkında bilgilendirebilir misiniz?
Klinik öncesi öğrenciler için kurul başına 2 sınav türü vardır. Öğrenciler önce pratik sınavlara girerler. Sonrasında ise 100 soruluk teorik sınava girerler. İki sınavın toplamı tek kurul puanı olarak 100 üzerinden yansıtılır. Klinik öğrenciler için ise teorik yazılı sınav ve sözlü sınav şeklinde iki sınav vardır. Klinik öncesi öğrenciler pratik sınavlarında laboratuvar derslerinde gördüklerinden sorumludur. Dönem için kurul sınavlarının ortalamasının %60’ı, final sınavının %40’ı toplanır ve yılsonu ortalaması hesaplanır. Yılsonu ortalaması 65 (64,5) ve üzeri olan öğrenciler bir üst sınıfa geçer fakat final notları 50’nin üstünde olmalıdır. Dönem içi kurullarda her ders için ayrı baraj sistemi uygulanır. Her dersin soru sayısının yarısı kadar doğru yapılması gerekmektedir, her baraj altı soru için -0,5 puan gelmektedir. Final sınavında ise ders başına baraj yoktur fakat 100 soru üzerinden en az 50 doğru yapılması gerekmektedir. Finalden 50 altı alan ya da yılsonu ortalaması 65 (64,5) ve üzeri olmayan öğrencilerin bütünleme sınavına girmesi gerekmektedir. Klinik öncesi öğrencilerin final ve bütünleme sınavında pratik sınav yoktur.
Dönemi tamamlamak için gerekli olan not sistemi nasıldır?
Fakültemizde geçme notu 65 (64,5); finalsiz geçme notu 80’dir. Alan dışı derslerinin (örn: İngilizce) klinik sınıflara geçene kadar tamamlanması gerekmektedir.
Pratik sınavlar nasıl yapılıyor?
Anatomi sınavları zilli sınav şeklinde yapılmaktadır. Histoloji, mikrobiyoloji ve patoloji sınavları bilgisayar laboratuvarında slaytlar üzerinden görsel gösterilerek yapılmaktadır. Fizyoloji sınavları amfide yazılı olarak yapılmaktadır. Klinik beceri sınavları klinik beceri laboratuvarında maket üzerinden yapılmaktadır.
Temel Bilimler döneminde finalsiz geçme var mıdır?
Kurul notlarının ortalamasının 80 (79,5) ve üstü olduğu ayrıca 65’in (64,5) altında notunuz olmadığında sınıfı finalsiz geçebilirsiniz. Final sınavı 100 soru olup 50 soru barajı vardır, ders barajı yoktur.
Fakültede eğitim sürecini iyileştirmek için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Fakülteniz öğrencilerin akademik araştırmalara ne kadar elverişlidir?
Fakülte temsilcilikleri, dönem temsilcilikleri, Öğrenci Eğitim Komisyonu, Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu, Geri Bildirim Toplantıları okulumuzda aktif olarak faaliyet göstermektedir. Her kurul sınavı sonrası öğrencilerden formlar aracılığı ile yazılı geri bildirim toplanmaktadır. Kurul sınavları sonrası kurul değerlendirme ile kurul soruları tartışılmaktadır. Bunun yanında bazı derslerde hocalar bireysel olarak öğrencilerden geri bildirim istemektedir (Anatomi, Farmakoloji…).
Öğrenciler eğitimleri hakkında söz sahibi olabiliyor mu?
Fakülte temsilcilikleri, dönem temsilcilikleri, Öğrenci Eğitim Komisyonu, Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu, Geri Bildirim Toplantıları okulumuzda aktif olarak faaliyet göstermektedir. Dönem temsilcileri tüm dönemin öğrenci işleri, hocalar ve dekanlık ile iletişimini sağlıyor ve hem not hem duyuru açısından sistematik olması sene boyunca öğrencilere çok kolaylık sağlıyor. Öğrenci komisyonları toplanarak sene boyunca yaşadığımız sorunları açıklama fırsatı veriyor. Hem her kurul sonrası hem bireysel olarak hocalar tarafından istenen geri bildirimler sayesinde bireysel olarak daha kolay bir şekilde düşüncelerimizi dile getirebiliyoruz.
Bu fakülteyi tercih edebilirim çünkü…
Kaliteli bir eğitim ve hocaların olduğu bir fakülte burası. Hocalara kolayca ulaşma fırsatının yanında onlarla proje yapma fırsatı da elde edebiliyoruz. Çoğu hoca çalışmalarına katılmamıza teşvik ediyor. Sınıflar arası akran ayrımı yok. Tıp Fakültesi içindeki öğrenci kulüpleri çok aktif çalışıyor. Fakültenin hastane içinde olması dönem 1’den itibaren hem doktorluğa alışma açısından hem de pratik açıdan çok büyük bir avantaj sağlıyor.
Bu üniversitede okumanın dezavantajları nelerdir?
Sınıfların kalabalık olması özellikle anatomi pratikleri için sorun olabiliyor. Bazı hocalarımızla dersler çok verimli geçerken bazılarında sadece notlarımızdan çalışarak sınava girmek durumunda kalabiliyoruz. Geçme notu 65 ve finalsiz notu 80 olduğu için ders döneminde zorlandığımız olabiliyor. Hava durumu sıcak ile soğuk arasında gidip geliyor ama genelde sene boyunca ılık sakin bir hava durumu çok az oluyor. Üniversitenin sosyal faaliyetleri göreceli olarak yeterli değil. Kocaeli ise şehir olarak tatmin etmeyebiliyor fakat zamanla öğrenci kenti olduğu da anlaşılıyor.
Fakültenizde çevirim içi eğitim sistemi mevcut mu? Mevcutsa nasıl bir sistem kullanıyorsunuz?
Fakültemizde çevrimiçi eğitim sistemi mevcuttur. Zoom adlı program üzerinden derslerimiz müfredata ve akademik takvime uygun bir şekilde işlenmektedir.KOÜ E Destek servisi ve fakülte resmi whatsapp duyuru grubumuzdan gün içerisindeki ders linkleri paylaşılmaktadır. Öğrenciler bu linki kullanarak derse giriş yapabilmektedir. İnternet erişimi ve derslere girecek elektronik aracı olmayanlar için dersler başlamadan önce rektörlüğümüz tarafından başvuru açılmış olup bu başvurular sonucunda ihtiyacı olan öğrencilere internet ve tablet desteği sağlanmıştır. Ders işlenişleri esnasında büyük bir teknik arıza yaşanmamıştır.Aynı zamanda derslerin kayıtları alınmış olup e destek üzerinden öğrencilerin erişimine açılmıştır.
Fakültenizde çevirim içi sınav gerçekleşti mi? Gerçekleşti ise nasıl gerçekleşti?
Fakültemizde çevrimiçi sınav gerçekleşmiştir. Üniversitemizin E destek sayfasından belirtilen gün ve saatte online olarak 40 soru 45 dakika olacak şekilde gerçekleşmiştir. Kamera gözetimi yoktur. Ancak sorulara geri dönüş hakkı bulunmamaktadır.