Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversite hangi ilde bulunuyor?: 
Kırıkkale
Üniversite statüsü nedir?: 
Devlet
Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri nelerdir?: 

Üniversitemiz Kırıkkale ‘nin Yahşihan ilçesinde bulunmaktadır. İlçe ile ilgili bilgilendirme aşağıda bulunmaktadır :

Yahşihan’ın bulunduğu Kızılırmak kenarında, güneyi açık bir vadiye, tarihi tam olarak saptanamayan bir dönemde, İboğlu ve Bükoğlu isminde iki kabilenin yerleştiği, ayrıca Öksüzce mevkiinde de Öksüzoğulları adlı veya Öksüz Ali namı ile anılan bir kabilenin de 1 km. öteye yerleştiği belirlenmiştir.

Bu yurt sahipleri 30 haneyi bulunca köy halini almış ve göçebelikten ayrılmıştır. Köylerinin adını da “Yörük Köy” olarak kayda geçirmişlerdir. Bu köy Ankara–Kayseri ve Çorum yollarının üzerinde,  Kızılırmak nehrinin en büyük geçit vadisinde bulunduğundan, köyde yolcuların dinlenmesi için hanlar yapılmış ve zamanla bu hanların çoğaldığı görülmüştür. Ankara Savaşı sırasında, Yıldırım Beyazıt’ın oğlu veya torununun emrinde bir katar askerle bu hanlarda bir gece dinlendiği ve buraya güzel han anlamına gelen “Yahşihan” ismini koydukları rivayet edilmektedir.

Osmanlı Dönemi’nde bu yöre hanlarıyla şöhret kazanmış, bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu bu yeri teşkilatlandırarak, bir karargâh haline getirmiştir. Bu yerin önemi göz önüne alınarak burada demir köprü yapılması kararlaştırılmıştır. Hicri 1321’de inşaatına başlanan bu köprü 1325 yılında tamamlanmış ve Anadolu’nun ilk demir köprüsü olmuştur.

Ankara – Kırıkkale kara yolu Yahşihan İlçesinin içerisinden geçmekte olup, 43 ilin bağlantı yoludur. İlçenin, il merkezine olan uzaklığı 6 km, Ankara İline olan uzaklığı ise 70 km’dir. Ayrıca Kayseri demiryolu da ilçe sınırları içerisinden geçmekte olup, Kırıkkale’ye 6 km, Ankara’ya ise 86 km’lik bir demiryolu ağı ile bağlı bulunmaktadır.

Yahşihan 1956 yılında Belediye, 09.05.1990 gün ve 3644 sayılı kanunla ilçe olmuştur.

 

Irmak Beldesi Gar Binası

Gar Binası Kırıkkale Ankara yolu üzerinde bulunan Yahşihan ilçesine 12 km. uzaklıktadır. 20. yy’ın ilk yarısında inşa edilen bina, doğu – batı istikametinde dikdörtgen planlı olup, iki katlı olarak inşa edilmiş klasik bir gar binasıdır.

 

Tarihi Demir Köprü

Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesinde Kızılırmak üzerinde bulunan Tarihi Demir Köprü Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamittarafından yaptırılmış olup Anadolu'nun ilk demir köprüsüdür. Köprü Almanlar tarafından tamamlanarak hizmete açılmış ve Kurtuluş savaşı yıllarında Ankara’ya mühimmat taşımıştır. Kuzey – güney doğrultusunda uzanan köprünün Hicri 1321, Miladi 1903 yılında yapıldığı bilinmektedir.

 

Yahşihan Merkez Gar Binası

Kırıkkale - Ankara yolu üzerinde bulunan ve Türkiye’nin doğusunu Ankara’ya bağlayan ana demir yolu hattı üzerinde 1924 yılında yaptırılan Yahşihan tren garı, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin karakteristik özelliklerini içerisinde barındırır. Gar Kurtuluş Savaşı Dönemi’nde İç Anadolu’daki depolarda bulunan ve kağnılarla taşınan cephaneyi Ankara’ya taşımış ve bu dönemde önemli bir rol üstlenmiştir.

 

Silah Müzesi

1991 yılında Silahsan bünyesinde kurulmuş olan Silah Müzesi, 15. ve 20. yy arasına tarihlenen Osmanlı ve Avrupa ülkelerine ait silahlardan oluşur. Tophane’den, Anadolu’nun çeşitli yerlerinden ve askeri fabrikalardan temin edilen bu silahlar müzede teşhir edilmektedir.

 

Şehrin ulaşım imkanları nelerdir?: 

Kırıkkale içerisinde bir adet şehirlerarası otogar ve bir adet tren istasyonu bulunmaktadır.

Şehirdeki yurt olanakları nasıl?: 

Kırıkkale ilinde toplamda 5 adet KYK yurdu bulunmaktadır. Kampüs yerleşkemizin Yahşihan ilçesinde olması sebebiyle, fakültemiz öğrencileri Yahşihan’da bulunan yurtlara yerleştirilmektedir. Yurtların kontenjanları ve fiziksel özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda yer alan numaralardan veya İl Müdürlüğü’nden öğrenilebilir.

KREDİ VE YURTLAR KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ
Adres : Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi No:30 Yahşihan/KIRIKKALE
Tel : 0(318) 310 01 15 - 16
Faks : 0(318) 310 01 17

1.KESKİN YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(318) 515-5151,0(318) 515-5152,0(318) 515-5230
Faks: 03185155153
Adres : A BLOK (ERKEK) KIRŞEHİR YOLU ÜSTÜ MESLEK YÜKSEK OKULU KAMPÜSÜ KESKİN /KIRIKKALE B-C BLOK (KIZ) STAND.YÜKSEK ALTUNTAŞ MAH. HAPİSHANE SOKAK NO:20 KESKİN /KIRIKKALE
                                         
2. KIRIKKALE-KIZILIRMAK KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(318) 357-2708,0(318) 357-2756
Faks: 03183572757
Adres : YENİŞEHİR MAH. YURTKUR CAD.275 SK. NO:4 YAHŞİHAN/KIRIKKALE

3. ÜMMÜ HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(318) 310-1058
Faks: 03183101054
Adres : YENİŞEHİR MAHALLESİ YURTKUR CADDESİ 294 SOKAK NO:1 YAHŞİHAN KIRIKKALE
 
4. HAMİDİYE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(318) 310-1075,0(318) 310-1076,0(318) 310-1077
Faks: 03183101074
Adres : YENİŞEHİR MAH. YURTKUR CAD. 259 SK. NO:2 YAHŞİHAN/ KIRIKKALE
 
5. TÜRKAN HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(318) 310-0024
Faks: 03183100083
Adres : A BLOK YENİŞEHİR MAH.294/1 SK. NO:1/B YAHŞİHAN / KIRIKKALE

Evlerin kira durumları ve özellikleri nasıldır?: 

 

Üniversite çevresindeki aylık 1+1 apart fiyatları ortalama 700-750 tl civarında , 2+1 apart fiyatları ortalama 950-1000 tl civarında , 3+1 apart fiyatları ise 1200-1300 tl civarındadır.

Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri nelerdir?: 

3 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Kırıkkale Üniversitesi, kuruluş kanununa göre Fen-Edebiyat, iktisadi ve idari Bilimler, Mühendislik ve Veteriner Fakülteleri; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile Ankara Üniversitesi'nden devralınan ve faal durumdaki tek birim olan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu'ndan oluşmuştur. Kırıkkale Üniversitesi, kuruluşunu takip eden 1993-1994 eğitim-öğretim yılına, 3 fakültede 6 bölüm, 1 yüksekokulda 10 program; 2 enstitüde ise 8 anabilim daliyla başlamıştır.

     1994-1995 öğretim yılı başında Keskin'de 3 programlı bir yüksekokul daha açan, Kırıkkale Üniversitesi'ne 3 Ocak 1995 tarihinde Tıp, Hukuk ve Eğitim Fakülteleri; 12 Ağustos 1998 tarihinde de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu eklenmiştir. Bu birimlerden Hukuk ve Eğitim Fakültelerine 1997-1998, Tıp ve Veterinerlik Fakültelerine 1998-1999 öğretim yılında öğrenci alınmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ise 1999-2000 öğretim yilinda eğitime başlamıştır. Tıp Fakültesi’ne bağlı Araştırma ve Uygulama Hastanesi de 2001 yılında açılarak hizmete girmiştir. Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi’nin kuruluşu 24/06/2002 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca onaylanmıştır ve poliklinik hizmeti vermektedir. Güzel Sanatlar Fakültemiz, 06.06.2005 tarihinde kurulmuştur.

     Sağlık Bilimleri Fakültemiz ise; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 26.11.2008 tarihli ve 27338 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu kararınca 19.12.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Üniversitemizdeki fakülte sayımız 10’a ulaşmıştır.Bugün itibariyle Üniversitemizde; 12 Fakülte, 1 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü ile eğitim-öğretim faaliyeti yapılmaktadır.

 

     Kırıkkale, yakınlığı ve ulaşımın kolaylığı açısından Ankara'nın bir tür banliyösü durumundadir. Kırıkkale Üniversitesi de, büyük şehrin sorunlarından uzak, ancak bilimsel, kültürel ve sosyal imkanlarına kolayca ulaşilabilecek bir noktadır. Bu nedenle, büyük bir hızla gelişmektedir. Üniversite, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azlığı bakımından ülkemizdeki tüm üniversiteler arasında ilk sıralarda bulunmaktadır

Üniversitenin öğrencilere tanıdığı burs imkanları nelerdir?: 

ilk 1000 öğrenci içine girerek üniversitemizi tercih eden adaylara normal öğretim süresi boyunca ücretsiz yurt ve her yıl sekiz ay süreyle aylık 1000 TL burs vermektedir.

İlk 2000 öğrenci içine girerek üniversitemizi tercih eden adaylara normal öğretim süresi boyunca ücretsiz yurt ve her yıl sekiz ay süreyle aylık 500 TL burs vermektedir.

İlk 3000 öğrenci içine girerek üniversitemizi tercih eden adaylara normal öğretim süresi boyunca %50 indirimli yurt ve her yıl sekiz ay süreyle aylık 250 TL burs vermektedir.

Ayrıca :

KIRIKKALE BAHSİLİ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BURSU: ADRESİ:HÜKÜMETKONAĞI

KIRIKKALE BALISEYH İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BURSU: ADRESİ: HÜKÜMET KONAĞI

KIRIKKALE ÇELEBİ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BURSU: ADRESİ: ÇELEBİ KAYMAKAMLIGI

KIRIKKALE DELİCE İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BURSU: ADRESİ: HÜKÜMET KONAĞI

KIRIKKALE FURKAN İLİM VE HİZMET VAKFI BURSU: ADRESİ:
GÜRLER MAHALLESİ ERGENEKON CADDESİ KAPLAN APT.
NO: 78/1

KIRIKKALE KARAKEÇİLİ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BURSU: ADRESİ: HÜKÜMET KONAĞI

KIRIKKALE KESKİN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BURSU: ADRESİ: HÜKÜMET KONAĞI
KIRIKKALE

KIRIKKALE ANADOLU TEKNİK LİSESİ ,TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRİ
MESLEK LİSESİ EĞİTİM VAKFI BURSU: ADRESİ: (KATE-EV)
FABRİKALAR MAHALLESİ HÜRRÜYET CADDESİ NO:2 (OKUL
BİNASI) 0318 225 35 09

KIRIKKALE İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BURSU: ADRESİ: HÜKÜMET KONAĞI

KIRIKKALE İLİNİ KALKINDIRMA VE TANITMA VAKFI BURSU: ADRESİ: KIRIKKALE VALİLİGİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VAKFI BURSU: ADRESİ: (KÜV) MİLLET CADDESİ 71100 KIRIKKALE 0318 224 69 07

KIRIKKALE SULAKYURT İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BURSU: ADRESİ: HÜKÜMET KONAĞI

KIRIKKALE YAHSİHAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BURSU: ADRESİ: YAHSİHAN KAYMAKAMLIGI

 

KIRIKKALE ZAFER VAKFI BURSU: ADRESİ: YENİDOGAN MAH.GAZİ NEVZAT GÜMÜS CADDESİ SAGLIK İL MÜDÜRLÜGÜ KARSISI K.3

Üniversitenin sosyal imkanları nelerdir?: 

 

Üniversitemizde ne yazık ki son dört yıldır herhangi bir şenlik veya festival düzenlenmemektedir. Okulumuzda çeşitli kongreler sene içerisinde düzenlenmekle birlikleri tarihleri düzenlendiği zaman dilimine göre belirlenmektedir. Öğrencilerin katılım sağlayabilmesi adına çok çeşitli öğrenci toplulukları bulunmaktadır. 

Üniversitedeki kütüphane, çalışma salonu olanakları nasıldır?: 
Fakülte içerisinde 24 saat açık bulunan bir çalışma salonu, yürüme mesafesinde tüm üniversite öğrencilerinin kullanabildiği bir çalışma salonu(24 saat açık) ve kampüs içerisinde kütüphane ve çalışma salonu bulunmaktadır.
Üniversitede hangi öğrenci toplulukları bulunuyor? Tıp fakültesinde etkinlikler yapan öğrenci toplulukları hangileridir?: 
https://kku.edu.tr/Anasayfa/Sayfa/Index?Sayfa=OgrenciToplulukları Tıp fakültesi bünyesinde TurkMSIC, Atasagun, Leyladan Sonra, KÜTBAT, Genç Yeryüzü Doktorları etkinlik yapmaktadır.
Okuldaki yemek imkanları nasıldır?: 
Okul yemekhanesinde öğlen ve aksam olmak üzere iki öğün yemek çıkmaktadır. Yemekler 1.50 Tl ücretlidir. Tıp Fakültesi Hastanesi içerisinde ayrı yemekhane bulunmaktadır.
Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu nasıldır?: 

 

Fakültemiz kampüs içerisinde bulunmamak ile birlikte kampüse olan uzaklığı 100 metredir. Üniversitemizin bir adet kampüsü olmak ile birlikte , şehir merkezine olan uzaklığı 7 km’dir. Kampüs içerisinde ise Diş Hekimliği Fakültesi , Fen ve Edebiyat Fakültesi , Hukuk Fakültesi , Eğitim Fakültesi , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İslami Bilimler Fakültesi , Mühendislik Fakültesi , Spor Bilimleri Fakültesi bulunmaktadır. 

Fakültenin web sitesi nedir?: 
Tıp Fakültesi ne zaman kurulmuştur?: 

Tıp Fakültesi, 1995 yılında kurulmuş, Ekim 1997 yılında da faaliyetlerine başlamıştır. 2004 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını veren Tıp Fakültesi, tıpta uzmanlık sınavında başarı elde ederek kendi döneminde kurulan Tıp Fakültelerinin önünde yer almıştır.

Fakültenin sosyal, sportif ve kültürel olanakları nelerdir?: 
Fakültemizde ayrıca olanak bulunmamaktadır. Üniversitemizde bulunan kurslardan ve spor salonunsan yararlanılabilir.
Tıp Fakültesinde hangi öğrenci değişim programları uygulanmaktadır?: 

Erasmus, Farabi, Mevlana, TurkMSIC

Fakültenin eğitim dili nedir?: 

%100 Türkçe eğitim verilmektedir.

Fakültede İngilizce hazırlık dönemi var mıdır?: 

Hazırlık dönemi yoktur.

Fakültenizde devam zorunluluğunuz var mı? Var ise devamsızlık bilgisini nereden öğreniyorsunuz?: 

 Preklinikte %80 stajlarda değişken devam zorunluluğu vardır. Devam durumu öğrenci bilgi sisteminden kontrol edilebilir.

Tıp Fakültesi TEPDAD tarafından akredite edilmiş midir?: 

Fakültemiz henüz akredite edilmemiştir.

Tıp Fakültesinin akreditasyon süreci sırasında ve sonrası yaptığı çalışmalar nelerdir?: 

Fakültemiz, bünyesinde verilen tıp eğitim ve öğretiminin sürekli gelişme ve iyileştirmeye yönelik, akreditasyon süreci için de gerekli olacak birçok uygulama için aktif çalışma halindedir. Fakat akreditasyon için resmi bir başvurusu yoktur. Öğrenci konseyi kurulmuş ve öğrenciler dahil edilmiştir.

 
Fakültenizde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulunuyor mu?: 

Bulunmamaktadır.

Tıp Fakültesinin hastaneye göre konumu nasıldır?: 

Fakültemizde Dönem 1’ler hastane içerisinde bulunan konferans salonunda,

Dönem 2 ve 3ler hastanenin hemen yanında, Diş Fakültesi içersindeki dersliklerde,

Dönem 4 ve 5’ler hastane içerisinde yer alan dersliklerde eğitim görür.

Anabilim dallarının konumu?: 

Anabilim dalları hastane içerisinde bulunmaktadır.

Dönemlere göre derslikler nerede bulunuyor?: 
Fakültemizde Dönem 1’ler hastane içerisinde bulunan konferans salonunda, Dönem 2 ve 3ler hastanenin hemen yanında, Diş Fakültesi içersindeki dersliklerde, Dönem 4 ve 5’ler hastane içerisinde yer alan dersliklerde eğitim görür.
Hastanenin bütün bölümleri tek bir binada mı?: 
Dönem 5'te stajı yapılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü hariç bütün bölümler tek bir binada bulunmaktadır.
Tıp Fakültesi ve hastane dışında eğitim alırken gidilen başka bir birim bulunuyor mu?: 
Hayır.
Fakültenizde her dönemde kaç öğrenci bulunuyor?: 

Fakültemizde ortalama olarak ;

Dönem 1-2-3 : 160-180

Dönem 4-5: 160

Dönem 6: 130-140

Dönem 4-5-6’da her staj grubunda kaç öğrenci bulunuyor.: 
Her staj grubunda ortalama 40 öğrenci bulunmaktadır.
Fakültenizde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı kaçtır?: 

 

45 profesör, 24 doçent, 57 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 126 kişiden oluşmaktadır. Her dönemde ortalama 1 öğrenci düşmektedir.

Tıp Fakültesinin eğitim sistemi nasıldır? (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit): 

 

Öğretim, ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esasına göre düzenlenmiş olan entegre sistemle (Ders Kurulları Sistemi) yürütülür. Bu koordinasyon I., II. ve III. sınıflarda ders grupları (kurulları) ve ön şartsız dersler şeklinde uygulanır. I., II. ve III. sınıflarda, ön şartsız dersler  hariç bir yıl bütündür ve tek ders olarak kabul edilir. IV., V. ve VI. sınıflarda her staj bir derstir.

Dönemlere göre ders içerikleri nasıldır?: 

Dönem 1 : Anatomi, Biyokimya, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Acil Tıp ve İlkyardım, Tıp Etiği ve Tarihi, Biyoistatistik, Biyofizik, Klinik Beceri Eğitimi, Psikoloji ve Davranış Bilimleri

Dönem 2 : Anatomi, Biyokimya, Histoloji, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Farmakoloji, İmmünoloji, Patoloji, Klinik Beceri Eğitimi

Dönem 3 : Anesteziyoloji ve Reanimasyon ,Tıbbi Biyokimya, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Enfeksiyon Hast. Ve K. Mikrob., Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ,Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları ,Göğüs Kalp Damar Cerrahi ,Göz Hastalıkları, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kadın Hast. Ve Doğum, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz, Nöroloji, Nöroşirürji ,Ortopedi ve Travmatoloji, Patoloji, Plastik ve Rekons. Cerrahi , Psikiyatri, Radyodiyagnostik ,Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Genetik, Üroloji, KBE

Dönem 4 : Çocuk Sağlığı ve Hastalıları, İç Hastalıkları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahi, Kalp Damar Cerrahisi

Dönem 5 : Psikiyatri, Üroloji, Ortopedi, Nöroloji, Kulak Burun Boğaz, Göz Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Enfeksiyon Hastalıkları ve KM, Radyoloji, Çocuk Cerrahisi, Adli Tıp, Akılcı İlaç Kullanımı, Göğüs Hastalıkları, Tıbbi Yaklaşım ve Etik, Dermatoloji, Beyin Cerrahisi

 

Dönem 6 : Acil Tıp, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Psikiyatri, Ane-Ybü, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Kalp Damar Cerrahisi, Nöroloji, Plastik Cerrahi, Dermatoloji, Enfeksiyon Hast. Ve Klinik Mikrobiyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Göğüs Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz, Radyoloji, Üroloji

Fakültede tıp eğitimi dışında hangi dersler verilmektedir?: 

Türk Dili ve Edebiyatı

Ingilizce

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Temel Bilgisayar Eğitimi

Fakültenizin akademik eğitim öğretim takvimi nasıldır?: 

İlerleyen günlerde akademik takvim http://tipfakultesi.kku.edu.tr/Fakulte sitesinden yayınlanacaktır.

Özellikle Temel Bilimler evresinde (Dönem 1-2-3) pratik dersler nasıl işleniyor?: 

Anatomi: Bulunulan komite konusu doğrultusunda her teorik ders sonrası pratik laboratuvar dersleri olmaktadır. Bu derslerde öğrenciler masa masa gruplara bölünür ve öğretim üyeleri maketler üzerinden soru sorarak ders anlatır. Öğretim üyelerinin inisiyatifine bağlı olarak, bulunulan komitede soruların bir kısmı maketler üzerinden veya sözel olarak pratik şekilde sorulup, değerlendirilebilir.

Histoloji: Teorik dersler sonrasında, işlenilen konu doğrultusunda mikroskop yardımı ile preparatların(doku veya hücre örnekleri) incelenmesi sağlanır. Bazı derslerde işlenilen konu, yapılan incelemeler öncülüğünde öğrencilerin kendi çizimleriyle pekiştirilir. Öğretim üyelerinin inisiyatifine bağlı olarak, bulunulan komitede soruların bir kısmı çizimler üzerinden veya sözel olarak pratik şekilde sorulup, değerlendirilebilir.

Fizyoloji: Teorik derslerin ardından müfredata göre ilgili konu ile ilgili mikroskop, santrifüj cihazı gibi çeşitli materyaller yardımı ile derslerin pratik eğitimi verilir. Öğretim üyelerinin inisiyatifine bağlı olarak, bulunulan komitede soruların bir kısmı yapılan pratik çalışmalar üzerinden veya sözel olarak pratik şekilde sorulup, değerlendirilebilir.

Patoloji: Teorik dersler sonrasında, işlenilen konu doğrultusunda mikroskop yardımı ile preparatların(doku veya hücre örnekleri) incelenmesi sağlanır. Bazı derslerde işlenilen konu, yapılan incelemeler öncülüğünde öğrencilerin kendi çizimleriyle pekiştirilir. Öğretim üyelerinin inisiyatifine bağlı olarak, bulunulan komitede soruların bir kısmı çizimler üzerinden veya sözel olarak pratik şekilde sorulup, değerlendirilebilir.

Mikrobiyoloji: Teorik dersler sonrasında laboratuvarlarda ilgili konu uygulamalar ve materyallerle anlatılır, mikroskobik incelemeler yapılır. Öğretim üyeleri gerekli gördüğü takdirde mikrobiyoloji labında pratik olarak öğrencileri çalıştırabilir ve çeşitli çalışmaları aktif olarak yapmalarını, gözlemlemelerini sağlayabilir.

Biyokimya: İşlenilen konularla paralel olarak deneyler ve uygulamalar yapılır.

Pratik derslerin dönemlere göre yoğunluğu nasıl?: 
Akademik takvimde yoğunluklar detaylı olarak belirtmiştir.
Anatomi laboratuvarı ne düzeyde yeterli?: 

Her maketten en az birer örnek bulunmakta olup laboratuvar saatlerinde 30-40 kişi bir masada maketleri inceleme fırsatına erişiyor. Bir adet kadavra bulunmaktadır.

Pratik derslerde öğrenci başına düşün mikroskop sayısı kaçtır?: 

 

Laboratuvar derslerinde her öğrenciye bir mikroskop düşecek şekilde gruplara ayrılınır.

Fakültenize özgü uygulamalarınız var mı?: 

Yoktur.

Mesleki Beceri Dersleri var mı?: 

 

Klinik beceri eğitimi dersleri mevcuttur. Bu dersler hastane içinden öğretim üyeleri ve asistanlar tarafından anlatılır. Ders esnasında genellikle konuya ilişkin maketler,materyaller veya simulasyonlar kullanılır. Dersi anlatan öğretim üyeleri, dersteki her öğrencinin tek tek ilgili pratiği yapmasını sağlar ve kontrol eder. Gerekli eğitimin verilmesinin ardından, öğretim üyeleri tarafından sözel veya pratik sınav gerçekleştirilir. Yapılan sınav komite notuna bulunulan komiteye göre değişmek üzere sınav başına 2 puan olarak eklenmektedir.

Simüle Hasta Laboratuvarı var mı?: 

 

Yoktur.

Fakültenizin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi nasıldır?: 

1. 2. Ve 3. dönemlerde teorik sınavlarımız ile birlikte pratik(laboratuvar) sınavlarımız olmaktadır. Teorik sınavlarımız çoktan seçmeli sınavdır. Pratik sınavlarımız kurullara göre değişmektedir. İlgili dersin öğretim üyesine bağlı olmak üzere maket veya ilgili materyaller üzerinden pratik sınavlar veya sözlü sınavlar şeklinde düzenlenmektedir.

4. ve 5. Sınıflarda ise, alınan staja bağlı olarak değişmektedir. Genellikle sözlü sınavlar şeklinde gerçekleşme,ancak anabilim dallarına göre hastabaşı fizik muayene sınavları veya yazılı sınavlar da eklenebilmektedir.

 

6. sınıflarda ise yeni getirilen düzenlemeye göre isteyen anabilimdalları, intern’lere yeterlilik vermeden sınav yapabilmektedir.

Dönemi tamamlamak için gerekli olan not sistemi nasıldır?: 

Fakültemizde geçme notu 60 dır. Komite notlarının ağırlıklı ortalamasının  %60 ı, finalin % 40 ı etkilidir. Finalsiz geçme yoktur. 

Pratik sınavlar nasıl yapılıyor?: 
Anatomi pratik sınavı sözlü ve yazılı, fizyoloji pratik sınavı sözlü , patoloji pratik sınavı preparat üzerinden , histoloji pratik sınavı preparat çizimi şeklinde yapılmaktadır.
Temel Bilimler döneminde Finalsiz geçme var mıdır?: 
Finalsiz geçme bulunmamaktadır.
Fakültede eğitim sürecini iyileştirmek için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?: 

Fakültemizde herhangi bir sorunda eğitim koordinatörleriyle birebir iletişim sağlanabilmekte ve olası çözümler aranmaktadır. Sınavlar ve ders işlenişi hakkında Öğrenci Geri Bildirim Sistemi oluşturulmuştur. Her öğrenci için danışman bir hoca belirlenmiştir.

Öğrenciler eğitimleri hakkında söz sahibi olabiliyor mu?: 
Fakülte temsilcisi, dönem temsilcisi, öğrenci konseyi ve geri bildirim formları saniyesinde söz sahibi olabilmektedir.
Bu fakülteyi tercih edebilirim çünkü…: 
Konumu ve yaşam şartları açısından oldukça elverişli bir üniversitedir. Eğitim alanında bahsettiğimiz dejavantajlar için son yıllarda çalışmalar daha da artmış ve geliştirilmeye çalışılmaktadır. Klinik eğitim bakımından hocalarımızın bilgi seviyelerinin yüksek olması ve genelde civar büyük okullardan geldiklerinden dolayı eğitici kimliklerinin oturmuş olması nedeniyle tercih edebilirim.
Bu üniversitede okumanın dezavantajları nelerdir?: 
Bazı preklinik hocalarının tek olması ve laboratuvar derslik imkanlarının yetersiz olması pratik açıdan sorun oluşturabilmektedir. Aynı zamanda henüz akredite edilememiştir.
Fakültenizde çevirim içi eğitim sistemi mevcut mu? Mevcutsa nasıl bir sistem kullanıyorsunuz?: 
Mevcut. Üniversitemizin KUZEM adlı sistemine adobe connect uygulaması ile bağlanarak derslerimizi takip edebiliyoruz.
Fakültenizde çevirim içi sınav gerçekleşti mi? Gerçekleşti ise nasıl gerçekleşti?: 
Tüm dönemlerimizin sınavı çevrimiçi şekilde gerçekleştirilmekte olup 2 farklı sınav tipimiz olmuştur. Bunlar çoktan seçmeli ya da yazılı sınav şekilleridir. Sorulara geri dönüş olmaksızın cevaplanan ve toplam süre üzerinden değerlendirilen sınavlardır.
COVID-19 Pandemisinden sonra 2020-2021 öğretim yılı için herhangi bir değişiklik sizlerle paylaşıldı mı?: 
Preklinik dönemlerimiz için herhangi bir duyuru yapılmamıştır. Dönem 4 ve 5 öğrencilerimiz 24 Ağustos 2020 tarihinde telafiye çağırılmış olup Dönem 6 öğrencilerimiz 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle internlüklerine başlamıştır.

Yeni yorum ekle