Karaman Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversite hangi ilde bulunuyor?
Karaman
Üniversite statüsü nedir?
Devlet
Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri nelerdir?
.
Şehrin ulaşım imkanları nelerdir?
.
Şehirdeki yurt olanakları nasıldır?
.
Evlerin kira durumları ve özellikleri nasıldır?
.
Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri nelerdir?
.
Üniversitenin öğrencilere tanıdığı burs imkanları nelerdir?
.
Üniversitenin sosyal imkanları nelerdir?
.
Üniversitedeki kütüphane, çalışma salonu olanakları nasıldır?
.
Üniversitede hangi öğrenci toplulukları bulunuyor? Tıp fakültesinde etkinlikler yapan öğrenci toplulukları hangileridir?
.
Okuldaki yemek imkanları nasıldır?
.
Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu nasıldır?
.
Tıp Fakültesinin tarihçesi nedir?
.
Fakültenin sosyal, sportif ve kültürel olanakları nelerdir?
.
Tıp Fakültesinde hangi öğrenci değişim programlar uygulanmaktadır, TurkMSIC’in ve üniversitenizin sağladığı değişim imkanlarından bahseder misiniz?
.
Fakültenin eğitim dili nedir?
.
Fakültede İngilizce hazırlık dönemi var mı, varsa zorunlu tutulmakta mıdır?
.
Fakültenizde devam zorunluluğunuz var mı? Var ise devamsızlık bilgisini nereden öğreniyorsunuz?
.
Tıp Fakültesi TEPDAD tarafından akredite edilmiş midir? Akreditasyon süreniz ne zamana kadar bulunmaktadır?
.
Tıp Fakültesinin akreditasyon süreci sırasında ve sonrası yaptığı çalışmalar nelerdir?
.
Fakültenizde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulunuyor mu?
.
Hastanenin bütün bölümleri tek bir binada mı? Tıp Fakültesinin hastaneye göre konumu nasıldır? Tıp Fakültesi ve hastane dışında eğitim alırken gidilen başka bir birim bulunuyor mu?
.
Anabilim dallarının konumu nasıldır?
.
Fakültenizde her dönemde kaç öğrenci bulunuyor?
.
Dönem 4-5-6’da her staj grubunda kaç öğrenci bulunuyor?
.
Fakültenizde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı kaçtır?
.
Tıp Fakültesinin eğitim sistemi nasıldır? (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit) Fakültenizde herhangi bir sınav sistemine yönelik eğitim verilmekte midir (USMLE, TUS, GMC...)?
.
Dönemlere göre ders içerikleri nasıldır? Klinik eğitimler kaçıncı sınıfta başlamaktadır?
.
Fakültede tıp eğitimi dışında hangi dersler verilmektedir?
.
Fakültenizin akademik eğitim öğretim takvimi nasıldır?
.
Özellikle Temel Bilimler evresinde (Dönem 1-2-3) pratik dersler nasıl işleniyor? Pratik derslerin dönemlere göre yoğunluğu nasıldır?
.
Anatomi laboratuvarı ne düzeyde yeterli?
.
Pratik derslerde öğrenci başına düşün mikroskop sayısı kaçtır?
.
Fakültenize özgü uygulamalarınız var mı?
.
Mesleki Beceri Dersleri var mı?
.
Simüle Hasta Laboratuvarı var mı?
.
Fakültenizin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi nasıldır? Final ya da komite sınavlarınızın sistemi hakkında bilgilendirebilir misiniz?
.
Dönemi tamamlamak için gerekli olan not sistemi nasıldır?
.
Pratik sınavlar nasıl yapılıyor?
.
Temel Bilimler döneminde finalsiz geçme var mıdır?
.
Fakültede eğitim sürecini iyileştirmek için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Fakülteniz öğrencilerin akademik araştırmalara ne kadar elverişlidir?
.
Öğrenciler eğitimleri hakkında söz sahibi olabiliyor mu?
.
Bu fakülteyi tercih edebilirim çünkü…
.
Bu üniversitede okumanın dezavantajları nelerdir?
.
Fakültenizde çevirim içi eğitim sistemi mevcut mu? Mevcutsa nasıl bir sistem kullanıyorsunuz?
.
Fakültenizde çevirim içi sınav gerçekleşti mi? Gerçekleşti ise nasıl gerçekleşti?
.
Eklemek istedikleriniz
.