İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversite hangi ilde bulunuyor?
İzmir
Üniversite statüsü nedir?
Devlet
Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri nelerdir?
Izmir yüzyıllardır tarih,kültür ve turizmin merkezi olan bir şehirdir.Gerek şehir merkezinde gerekse de kısa yolculuklarla gidilebilecek ilçelerinde vakit geçirilebilecek birçok alan bulundurmaktadır.Aynı zamanda gelişmiş sosyal yapısıyla tam bir öğrenci şehridir.
Şehrin ulaşım imkanları nelerdir?
İzmir'de şehir içi ulaşım oldukça gelişmiştir.İzban,metro, tramvay, vapur ve otobüsler sık aralıklarla hizmet vermektedir.Üniversite kampüsümüze 24 saat kesintisiz ulaşım mevcuttur.Aynı zamanda uluslararası havalimanı ve bölgenin en yoğun otogarıyla şehirler arası ulaşım da oldukça rahattır.
Şehirdeki yurt olanakları nasıldır?
Üniversitemizin ana kampüsünde KYK kız öğrenci yurdu,kampüsünde hemen yanında KYK erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır.Aynı zamanda birçok özel yurt ve pansiyonlar da kampüsün yakın çevresinde bulunmaktadır.
Evlerin kira durumları ve özellikleri nasıldır?
Üniversite kampüsünün yakın çevresinde öğrencilere yönelik 1+1 2+1 eşyalı/eşyasız birçok ev bulunmaktadır.1+1 evler 800-1200, 2+1 evler 1000-1400 aralığında kiralanmaktadır.
Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri nelerdir?
2010 yılında kurulan üniversitemiz 2011-2012 yılında eğitim faaliyetlerine başlamıştır.Üniversitemiz ağırlıklı olarak Sağlık ve Fen Bilimleri alanlarında kurulmuştur. Ancak 2012 yılında yeni kurulan İslami İlimler Fakültesi ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin kurulması ile sosyal alana da ağırlık verilerek toplumun ve bölgenin tüm ihtiyaçlarına hitap eden genel ağırlıklı bir üniversite haline gelmiştir.

21.07.2010 tarihinde 10 fakülte, 3 enstitü ve 1 yüksekokul olarak kurulan üniversitemizde,toplam 12 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 8 merkezimiz bulunmaktadır.
Üniversitenin öğrencilere tanıdığı burs imkanları nelerdir?
Üniversitemizin özel bir burs imkanı bulunmamaktadır.
Üniversitenin sosyal imkanları nelerdir?
Üniversitemizin ana kampüsünde kapalı spor salonu, yüzme havuzu, fitness salonu,halı sahalar,voleybol ve basketbol sahaları gibi birçok sportif tesis öğrencilerimize aktif olarak hizmet vermektedir.
Aynı zamanda müzik,spor, sosyokültürel vb. birçok öğrenci kulübü okulumuz bünyesinde çalışmalarını yürütmekte, sık sık konferanslar, sergiler,paneller düzenlenmektedir.
Nisan-Mayıs aylarında bahar şenlikleri de sanatçıların katılımlarıyla gerçekleşmektedir.
Üniversitedeki kütüphane, çalışma salonu olanakları nasıldır?
Kampüsümüzdeki kütüphanemiz bünyesindeki birçok kitap,bilgisayar-internet erişimi olanakları,grup çalışma odaları ve bireysel okuma salonlarıyla sınav dönemlerinde 24 saat normal zamanlarda 22.00 a kadar hizmet vermektedir.Aynı zamanda klinik dönem öğrenciler için hastanemizde de bir kütüphane mevcuttur.
Üniversitede hangi öğrenci toplulukları bulunuyor? Tıp fakültesinde etkinlikler yapan öğrenci toplulukları hangileridir?
Başta TurkMSIC ve EMSA, tiyatro-dans-müzik kulüpleri,Atatürkçü Düşünce Topluluğu,Kızılay ve daha birçok öğrenci kulübü aktif olarak çalışmaktadır.
Okuldaki yemek imkanları nasıldır?
Üniversitemizin yemekhanesinde öğrencilere öğle yemeği verilmektedir.Yemek ücreti 2,5 TL'dir.Aynı zamanda gerek kampüs içinde gerekse kampüsün yakın çevresindeki kafelerde yemek alternatifleri de vardır
Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu nasıldır?
Üniversitemizin ana kampüsü merkez Çiğli ilçesinde bulunmaktadır.Dönem 1 ve dönem 2 derslikleri ana kampüste,sonraki dönemlerin derslikleri hastanemizdedir.
Tıp Fakültesinin tarihçesi nedir?
2011
Fakültenin sosyal, sportif ve kültürel olanakları nelerdir?
Üniversitenin etkinliklerinden bağımsız olarak fakültemizde her yıl mentorlük, tanışma kahvaltıları,voleybol-basketbol-futbol turnuvaları,piknikler gibi birçok aktivite düzenlenmektedir.
Tıp Fakültesinde hangi öğrenci değişim programlar uygulanmaktadır, TurkMSIC’in ve üniversitenizin sağladığı değişim imkanlarından bahseder misiniz?
Fakültemizde Erasmus ve TurkMSIC değişim programları uygulanmakta.
Erasmus- Mevlana ve Farabi öğrenci değişim programları destekleniyor. Ayrıca referans ve kendi olanakları ile yurtdışında staj imkanı bulan öğrencilere resmî yazışmaları tamamlamak ve uygun süreyi tamamlamak koşuluyla staj akts olanağı sunuluyor
Fakültenin eğitim dili nedir?
%100 Türkçe
Fakültede İngilizce hazırlık dönemi var mı, varsa zorunlu tutulmakta mıdır?
Yok
Fakültenizde devam zorunluluğunuz var mı? Var ise devamsızlık bilgisini nereden öğreniyorsunuz?
Fakültemizde teorik derslerde %70,pratik derslerde %80 devam zorunluluğu vardır.
Tıp Fakültesi TEPDAD tarafından akredite edilmiş midir? Akreditasyon süreniz ne zamana kadar bulunmaktadır?
Evet, 2019 yılı itibariyle akredite edilmiştir.
Tıp Fakültesinin akreditasyon süreci sırasında ve sonrası yaptığı çalışmalar nelerdir?
Tıp Fakültemiz öncesinde süren ciddi ve yıllarca süren bir çalışma sonucu bu yıl akredite edildi. Bu süreçte dekanımız, hocalarımız, tıp eğitimi ana bilim dalı büyük bir çaba gösterdi. Bunun yanında bu süreçle ilgilenmek isteyen öğrencilere de konuyla ilgili oldukça olanak verildi.
Akreditasyon öncesi ve sürecinde değişen durumlardan kısaca bahsedecek olursak;
- Tıp Eğitimi Ana Bilim dalı açıldı ve çalışmalarında ve yapacakları projelerde ciddi destek verildi.
- Geri Bildirim mekanizmaları, dönemlerde oluşturulan koordinatörlükler ve TEAD aracılığı ile formlar, anketler, koordinatörlükle ve dekanla söyleyişi gibi yöntemlerle çeşitlendirildi ve arttırıldı.
- Akreditasyon Kurulları ve toplantıları düzenlenerek ve bunlara öğrencilerin de katılımları sağlanarak sürecin aktif ve sağlıklı geçmesi sağlandı.
- Hocalara ders işleyişleri ve genel öğrenci yaklaşımları hakkında eğitim verilerek akredite bir okulun niteliklerini karşılayacak düzeye getirilmeleri sağlandı.
- Teorik eğitim sürecinde yaşanan teknik problemler (mikrofon vb.) kalıcı olarak çözüldü.
- Pratik çalışma olanakları ve materyalleri arttırılıp çeşitlendirilerek öğrenci ihtiyaçları karşılanır duruma getirildi.

Akreditasyon süreci tamamlandıktan sonra da Tıp Eğitimi Ana Bilim dalı başkanı hocamızın yardımları ve kararlılığı ile bu yazılan durumların devamlılığı sağlandı.
Fakültenizde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulunuyor mu?
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı fakültemiz bünyesinde bulunmaktadır.Yıl içerisinde aktif olarak çalışmakta ve eğitim sürecimize katkı sağlamaktadır.
Hastanenin bütün bölümleri tek bir binada mı? Tıp Fakültesinin hastaneye göre konumu nasıldır? Tıp Fakültesi ve hastane dışında eğitim alırken gidilen başka bir birim bulunuyor mu?
Hastanemiz üniversitemizin ana kampüsünde bulunmamaktadır. Eğitim sürecimizin ilk iki yılı üniversite ana kampüsünde eğitim görüyoruz ve bu süreçte teorik eğitim aldığımız için hastane ile bağlantımız olmuyor. Üçüncü sınıftan itibaren hastanede klinik ile iç içe eğitim sürecimizi tamamlıyoruz.
Anabilim dallarının konumu nasıldır?
Anabilim dallarımız ve hocalarımızın odaları hem hastanede hem tıp fakültesi binasında olacak şekilde karışık bulunuyor. Bu da fakültemizin eğitim sistemi içerisinde bulunduğumuz dönemlere bağlı olarak hastane veya ana kampüsteki eğitim dönemimize göre değişiklik gösteriyor. İlk iki yıl eğitim gördüğümüz üniversite ana kampüsünde aldığımız dersler teorik dersler yani temel dersler olduğundan (anatomi,fizyoloji,histoloji...) bu derslerin ana bilim dalları ve hoca odaları burada bulunuyor. Sonraki yıllarda gördüğümüz derslerin de ana bilim dalları ve hoca odaları eğitim aldığımız hastane eğitim binası içerisinde bulunuyor.
Fakültenizde her dönemde kaç öğrenci bulunuyor?
Dönem 1: 218 öğrenci
Dönem 2: 171 öğrenci
Dönem 3: 145 öğrenci
Dönem 4: 160 öğrenci
Dönem 5: 120 öğrenci
Dönem 6: 119 öğrenci
Dönem 4-5-6’da her staj grubunda kaç öğrenci bulunuyor?
Dönemdeki öğrenciler 6 büyük staj grubuna ayrılıyor.(20-25 kişi arası) Ancak kadın doğum psikiatri,kadın doğum gibi stajlarda grup ikiye bölünerek 10-12 kişilik gruplar, kardiyoloji,halk sağlığı, genel cerrahi gibi stajlarda ise 4'e bölünerek 4-6 kişilik staj grupları oluşturulmaktadır
Fakültenizde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı kaçtır?
https://yokatlas.yok.gov.tr
Profesör49
Doçent39
Doktor Öğretim Üyesi46
Tıp Fakültesinin eğitim sistemi nasıldır? (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit) Fakültenizde herhangi bir sınav sistemine yönelik eğitim verilmekte midir (USMLE, TUS, GMC...)?
Entegre sistem uygulanmaktadır.
Dönemlere göre ders içerikleri nasıldır? Klinik eğitimler kaçıncı sınıfta başlamaktadır?
Dönem1-2-3 = Anatomi ,Fizyoloji , Biyofizik, biyokimya, radyoloji, psikoloji,halk sağlığı, histoloji ve embriyoloji, mikrobiyoloji, tıbbi biyoloji ve genetik, patalojiye giriş, farmakolojiye giriş, deantoloji, biyoistatislik,aile hekimliği, ilk ve acil yardım,kanıta dayalı tıp,mesleki beceri uygulamaları, Klinik bilimlere giriş
Dönem 4:Staj Rotasyonları Programı
- İç Hastalıkları
- Genel Cerrahi
- Kardiyoloji
- Göğüs Hastalıkları
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
- Çocuk Cerrahi
- Kadın Hastalıkları ve Doğum
- Üroloji
- Acil Tıp
Dönem 5 :
- Deri ve Zührevi
- Adli Tıp
- Kalp Damar Cerrahisi
- Plastik Cerrahi
- Göğüs Cerrahisi
- Enfeksiyon Hastalıkları
- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
- KBB
- Radyoloji
- Nükleer Tıp
- Göz Hastalıkları
- Beyin ve Sinir Cerrahisi
- Nöroloji
- Psikiyatri
- Anestezi ve Reanimasyon
- Ortopedi
- Klinik Farmakoloji
Dönem 6: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
- Kadın Hastalıkları ve Doğum
- Psikiyatri
- Acil Tıp
- Halk Sağlığı
- Aile Hekimliği
- İç Hastalıkları
- Genel Cerrahi
- Kardiyoloji
- Göğüs Hastalıkları
Fakültede tıp eğitimi dışında hangi dersler verilmektedir?
Tıbbi bilimler dışında Tıp Tarihi,Davranış,İletişim, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı,Biyoistatistik gibi dersler de zorunlu olarak verilmektedir.Aynı zamanda her dönem 2 adet olmak üzere üniversitemiz bünyesindeki birçok fakültenin hocaları tarafından açılan seçmeli derslerden de seçebilmekteyiz.
Fakültenizin akademik eğitim öğretim takvimi nasıldır?
http://tip.ikc.edu.tr/Share/123229CA4FC2AD96189055A7FABF96D7
Bütün dönemelerin akademik takvimi yukarıdaki linkte açıklanmıştır.
Dönem 1-2-3 : 23.09.2019-19.06.2020
Final sınavı:… 19.06.2020
Bütünleme sınavı:...3.07.2020
Dönem 4 : ... 02.09.2019- 12.06.2020
Bütünleme Sınavı:03.07.2020
Dönem 5 : ... 02.09.2019- 05.06.2020
Bütünleme Sınavı:03.07.2020
Dönem 6 :... 16.07.2019- 15.07.2020
Özellikle Temel Bilimler evresinde (Dönem 1-2-3) pratik dersler nasıl işleniyor? Pratik derslerin dönemlere göre yoğunluğu nasıldır?
Pratik dersler kampüsümüzdeki Temel Tıp Bilimleri Labaratuvarları'nda işlenmektedir.Anatomi,histoloji, fizyoloji, biyokimya, tıbbi biyoloji ve biyofizik derslerinde ders kurullarına göre uygun ders saatlerinde pratik dersler işlenmektedir.Yeterli ekipman,maket,mikroskop ve kadavra labaratuvarlarımızda mevcuttur.
Anatomi laboratuvarı ne düzeyde yeterli?
Anatomi laboratuvarımızda tüm öğrencilerin rahatça erişebileceği kadar çok maket kemik iskelet bulunmaktadır.Aynı zamanda kadavralarımız da öğrencilerin rahatça inceleyebileceği şekilde sunulmaktadır. Anatomi labaratovarı modern ve yeni bir şekilde düzenlenmiş olup her masada her öğrencini rahatlıkla ulaşabileceği çok sayıda maket vardır. Asistanlarımız da labaratuar derslerinde her zaman masalarda dolaşarak öğrencilerin sorularını yanıtlamakta ve konu anlatmaktadır.
Pratik derslerde öğrenci başına düşün mikroskop sayısı kaçtır?
Genellikle her öğrenciye 1 mikroskop düşüyor.Kalabalık labaratuvar gruplarında 2 öğrenciye 1 mikroskop düşüyor.
Fakültenize özgü uygulamalarınız var mı?
Her kuruldan sonra dekanla söyleşiler yapılmaktadır.
Mesleki Beceri Dersleri var mı?
Mesleki beceri derslerimizde Temel Mesleki Beceriler adı altında izolasyon yöntemleri,enjeksiyon, damar yolu açma, temel yaşam desteği, tansiyon ölçme gibi konularda ders almaktayız.Sene sonunda yapılan OSCE ile bu dersler ortalamamıza da etki etmektedir.
Simüle Hasta Laboratuvarı var mı?
Simüle hasta labaratuvarımız 2018-2019 eğitim yılında yapılmış olup mesleki beceri derslerinde kullanılmaya başlanmıştır.
Fakültenizin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi nasıldır? Final ya da komite sınavlarınızın sistemi hakkında bilgilendirebilir misiniz?
Preklinik dönemde yıl içerisinde 5 adet kurul sınavı yıl sonunda 1 adet final sınavı bulunmaktadır.Kurullardaki ağırlığına göre ders başına %4-8 arasında puanı pratik sınavdan alıyoruz. Anatomi, histoloji, fizyoloji ve biyokimyadan ders içeriğine göre uygun kurullarda pratik sınav yapılmaktadır.Finalin ortalamaya etkisi %40'tır.Finak sınavında pratik sınav sadece histoloji yapmakta,bütünlemede pratik sınav yapılmamaktadır.Klinik dönemde alınan stajın türüne göre hem yazılı hem sözlü, sadece yazılı veya sadece sözlü sınavlar yapılarak değerlendirilmektedir.
Dönemi tamamlamak için gerekli olan not sistemi nasıldır?
Fakültemizin geçme notu 60’dır. .Finalin ortalamaya etkisi %40'tır. Finalsiz geçmek için not 85’tir.
Pratik sınavlar nasıl yapılıyor?
Anatomi,histoloji ve fizyolojide ders kurullarındaki ağırlıklarına göre uygun soru sayısında zilli sınav yöntemiyle uygulanmaktadır.
Temel Bilimler döneminde finalsiz geçme var mıdır?
Finalsiz geçme notu 85'tir.Ayrıca finalde 60 barajı uygulanmaktadır.
Fakültede eğitim sürecini iyileştirmek için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Fakülteniz öğrencilerin akademik araştırmalara ne kadar elverişlidir?
Kurul sonlarında yapılan koordinatörlük saatlerinde, dekanla söyleşi saatlerinde hocalarımıza rahatça ulaşabilip eğitimimiz hakkında söz sahibi olabiliyor fikirlerimizi aktarabiliyoruz. Ayrıca hocalarımız bizim geri bildirimlerimizi sık sık sözlü olarak da isteyerek bire bir rahat bir şekilde iletişim kurabiliyoruz.Aynı zamanda sık sık düzenlenen anketlerle de öğrencilerin istekleri bütün hocalarımıza kurul sonraları yazılı bir şekilde de aktarılıyor.
Öğrenciler eğitimleri hakkında söz sahibi olabiliyor mu?
Evet.Gerek kurul sonlarında yapılan koordinatörlük saatlerinde gerek dekanla söyleşi saatlerinde hocalarımıza rahatça ulaşabilip eğitimimiz hakkında söz sahibi olabiliyoruz.Aynı zamanda sık sık düzenlenen anketlerle de öğrencilerin istekleri dinlenmektedir.
Bu fakülteyi tercih edebilirim çünkü…
Klinik dönemde İzmir’in en köklü ve büyük hastanelerinden biri olan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesinde çok fazla farklı vaka görme şansı yakalıyoruz bu da eğitimimize çok büyük farklar yaratıyor.Aynı zamanda İzmir'de bulunmanın avantajıyla okul dışındaki öğrencilik hayatını güzel bir şekilde geçirebiliyoruz.
Bu üniversitede okumanın dezavantajları nelerdir?
Fakültemiz çok eski olmamasından ötürü yeterince tanınmıyor ve sınıf geçme sistemimiz bazı fakültelere göre biraz daha zor olabiliyor.
Fakültenizde çevirim içi eğitim sistemi mevcut mu? Mevcutsa nasıl bir sistem kullanıyorsunuz?
Pandemi sürecinde derslerimiz üniversitenin öğrenci bilgi sistemine yüklendi.Bazı hocalarımız videolu,bazı hocalarımız sesli dersler yükledi.Sadece slaytlı yüklenen dersler de oldu.Genel olarak öğrencinin çalışarak öğrenmesi üzerine bi sistem gerçekleşti.
Fakültenizde çevirim içi sınav gerçekleşti mi? Gerçekleşti ise nasıl gerçekleşti?
Evet.Dönem içi sınavlarımız ve final sınavımız online olarak gerçekleşti.Soru sayıları azaltıldı ve baraj uygulaması kaldırıldı.