Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversite hangi ilde bulunuyor?
Çorum
Üniversite statüsü nedir?
Devlet
Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri nelerdir?
Anadolu’nun kültür ve sanat geleneğini devam ettiren, birçok uygarlık kalıntısını saklayan açık hava müzesi durumundaki Çorum, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Orta Karadeniz bölgesinin iç kısımlarında yer almaktadır. İç kesimde dağların oluşturduğu doğal geçitler Orta Anadolu ile olan bağlantıyı kolaylaştırmıştır. Bu nedenle Çorum bölgesi, Eski Tunç çağından (M.Ö. 3000) günümüze kadar Orta Anadolu ile kültürel bir bütünleşme içine girmiştir. Çorum bölgesinde en eski yerleşim Kalkolitik Çağ’a aittir (M.Ö.6000-3000). Eski Tunç Çağında Anadolu’nun bugün için bilinen adı “Hatti Ülkesi” idi. M.Ö. 2000’den itibaren Anadolu’ya gelen Hititler de yeni yurtlarından bahsederken “Hatti Ülkesi” ismini kullanmışlardır. Hatti dili konuşanlar, Hititlerden önce, Anadolu’nun sakinleriydi ve yüksek kültürün sahipleriydi. Çorum, Hititlerden sonra Frig, Roma ve Bizans hakimiyetine girmiştir. Beş bin yıl boyunca bir çok uygarlığın merkezi olan ve değişik kültürleri bünyesinde barındıran, bu durumuyla adeta geçmişten geleceğe uzanan bir köprü konumunda ki Çorum, Anadolu’nun 1071’de Malazgirt Savaşıyla Selçuklu hakimiyetine girmesinin ardından Danişment Ahmet Gazi tarafından 1075 yılında Türk hakimiyetine alınmıştır. Bu tarihten sonra Türk hakimiyetinde kalan Çorum, camileri, kaleleri, saat kuleleri, köprü ve sivil mimari örnekleri ile Selçuklu, beylikler ve Osmanlı döneminin izlerini günümüze kadar taşımıştır. Günümüzde Çorum sanayisi, yem, gıda, oto radyatörü, toprak sanayisi, kağıt sanayi, oluklu mukavva, steril şırınga, çelik döküm, seramik, makina, bilgisayar parçaları, çivi ve mobilya gibi birçok alanda sürekli gelişmektedir. Çorum kiremit-tuğla, un-irmik ve yem fabrikalarının komple ekipmanlarını imal ederek anahtar teslimi kurduğu fabrikaları ile de söz sahibidir. İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan konumu nedeniyle geleceğin ticaret ve sanayi merkezi olma yolundaki Çorum, kalkınmada öncelikli il olma avantajlarını iyi değerlendirerek kısa zamanda sanayileşmede dev adımlar atmış bir şehir olacaktır.
Şehrin ulaşım imkanları nelerdir?
Şehir içi halk otobüsü ağı mevcuttur. Şehirlerarası ulaşım otobüs-otomobil ile sağlanmaktadır.
Şehirdeki yurt olanakları nasıldır?
3 kız 1 erkek yurdu olmak üzere 4 KYK yurdu, 4 erkek 6 kız yurdu olmak üzere 10 özel yurt bulunmaktadır.
Evlerin kira durumları ve özellikleri nasıldır?
2+1: 500-900
3+1: 700-1500
Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri nelerdir?
Çorum ilinde 17 Mart 2006 tarihinde kurulan, bölgesinin parlayan yıldızı Hitit Üniversitesi, “Uygarlığı Aydınlatan Bilgi Güneşi”, “En Özel Devlet Üniversitesi” ve “Marka Şehir Dünya Üniversitesi” sloganlarıyla hem uygarlığı hem de yeniliği temsil ederek renkli üniversite yaşantısıyla birlikte istihdam odaklı bölümleriyle öğrencilerine kaliteli eğitim garantisi veren güvenli bir gelecek sunuyor.
Deneyimli kadrosu, dinamik ve yetkin öğretim elemanları ile ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip, yöresiyle, sanayisiyle her yönden bütünleşmiş, yeniliklere açık çağdaş bir üniversite olarak “Marka Şehir Dünya Üniversitesi” sloganıyla hedefine emin adımlarla ilerleyen Hitit Üniversitesi, kısa zamanda en çok gelişme kaydeden üniversitelerden biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.
Koyulan büyük hedefler doğrultusunda, gösterdiğimiz çaba ve gayretler sonuçlarını hızlı bir şekilde göstermiştir. Eğitim hayatına başladığı 2006 yılından bugüne gelinen noktada; 11 fakültemiz, 3 enstitümüz, 1 yüksekokulumuz ve 7 meslek yüksekokulumuzda 1.551’i lisansüstü öğrencisi olmak üzere 19.000'den fazla öğrencimiz eğitim-öğretim faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Yabancı uyruklu öğrenci sayımız ise 300'den fazla olmakla birlikte öğrencilerimizin çoğunluğunu Orta Asya Cumhuriyetleri’nden gelen kardeşlerimiz oluşturmaktadır. Diğer yandan Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Doğu’dan Balkanlar ve Kafkaslara kadar toplam 41 farklı ülkeden öğrencimize ev sahipliği yapıyoruz. Dünya standartlarında ve dünyayla rekabet eden bir üniversite için eğitim kalitesini geliştirebilmek, daha çağdaş ve esnek bir yapı içinde eğitimi sürdürmek, öğrencilerimize başarılı ve çok yönlü bir gelecek sunmak adına eğitim ve öğretimin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Nihai hedefimiz en az bir yabancı dil bilen, sürekli okuyan, araştıran, sorgulayan, hedeflerinin peşinden giden ve gelecek kaygısı taşımayan mezunlar vermektir.
Aynı zamanda 19 uygulama ve araştırma merkezlerimizle konusunda uzman öğretim elemanlarımızca pek çok konuda daha detaylı araştırmalar yapılmakta olup aynı zamanda 1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi bulunmaktadır. Tüm bu eğitim faaliyetleri, Üniversitemiz bünyesinde tam zamanlı çalışan 766 öğretim elemanı ve 610 idari personeli tarafından yürütülmektedir. Böylece Hitit Üniversitesi yaklaşık 20.000 nüfuslu büyük bir kurum olmuştur.
Üniversitenin öğrencilere tanıdığı burs imkanları nelerdir?
Üniversite her yıl 650 kişiye yemek bursu vermektedir.
Üniversitenin sosyal imkanları nelerdir?
Üniversitemizde bahar şenliği gibi etkinlikler yapılmaktadır fakat etkinlik olanakları kısmen kısıtlıdır. Spor olanakları yeterlidir.
Üniversitedeki kütüphane, çalışma salonu olanakları nasıldır?
Fakülteye özel 1 kütüphane bulunmaktadır. 4 adet çalışma salonu bulunmaktadır ve bu salonlar 7/24 açıktır.
Üniversitede hangi öğrenci toplulukları bulunuyor? Tıp fakültesinde etkinlikler yapan öğrenci toplulukları hangileridir?
http://kulupler.hitit.edu.tr/ Girişimcilik kulübü Sualtı kulübü ise Tıp fakültesinde aktiftir.
Okuldaki yemek imkanları nasıldır?
Öğle arasında çıkan yemekler genel olarak güzel. Günlük 2,5tl haftalık 10 tl ücreti vardır. Yemekhane ve kantin dışında yemek alternatifi maalesef yoktur.
Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu nasıldır?
Fakülte İkbalkent kampüsünde bulunmaktadır. Fakülte merkez arası otomobille 10-20 dk sürmektedir. Üniversitenin 2 adet kampüsü bulunmaktadır. Tıp Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Güney Kampüstedir. İlahiyat, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, spor bilimleri, güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık, veteriner, turizm fakülteleri Kuzey Kampüste yer almaktadır.
Tıp Fakültesinin tarihçesi nedir?
İlk öğrencilerini 21 kişi olmakla beraber Gazi Üniversitesinin işbirliğiyle 2009-2010 yılında almıştır ve ilk mezunlarını 2015-2016 yıllarında vermiştir. 2017-2018 yıllarında ise Çorum’da öğrencilerle eğitime başlanmıştır.
Fakültenin sosyal, sportif ve kültürel olanakları nelerdir?
Fakülteye özel herhangi bir şenlik yapılmamıştır. Fakülte içerisinde çeşitli spor dallarında turnuvalar düzenlenmektedir.
Tıp Fakültesinde hangi öğrenci değişim programlar uygulanmaktadır, TurkMSIC’in ve üniversitenizin sağladığı değişim imkanlarından bahseder misiniz?
Farabi değişim programı uygulanmaktadır.
Fakültenin eğitim dili nedir?
%100 TÜRKÇE
Fakültede İngilizce hazırlık dönemi var mı, varsa zorunlu tutulmakta mıdır?
Yok
Fakültenizde devam zorunluluğunuz var mı? Var ise devamsızlık bilgisini nereden öğreniyorsunuz?
Teorik dersler %70
Stajlar %80
Devamsızlık bilgisi Öğrenci Bilgi Sisteminden öğrenilir.
Tıp Fakültesi TEPDAD tarafından akredite edilmiş midir? Akreditasyon süreniz ne zamana kadar bulunmaktadır?
TEPDAD tarafından akredite edilmemiştir.
Tıp Fakültesinin akreditasyon süreci sırasında ve sonrası yaptığı çalışmalar nelerdir?
-
Fakültenizde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulunuyor mu?
Hayır
Hastanenin bütün bölümleri tek bir binada mı? Tıp Fakültesinin hastaneye göre konumu nasıldır? Tıp Fakültesi ve hastane dışında eğitim alırken gidilen başka bir birim bulunuyor mu?
Fakülte ve hastane aynı kampüs içinde bulunmamaktadır. Ulaşım şehir içi halk otobüsleri ile sağlanmaktadır.
Anabilim dallarının konumu nasıldır?
Temel tıp anabilim dalları tıp fakültesinde bulunmaktadır. Cerrahi ve dahili anabilim dalları hastanede bulunmaktadır.
Fakültenizde her dönemde kaç öğrenci bulunuyor?
Dönem 1: 113 öğrenci
Dönem 2: 71 öğrenci
Dönem 3: 0 öğrenci
Dönem 4: 0 öğrenci
Dönem 5: 0 öğrenci
Dönem 6: 0 öğrenci
Toplam: 184 öğrenci
Dönem 4-5-6’da her staj grubunda kaç öğrenci bulunuyor?
Dönem 4-5-6 öğrencileri bulunmamaktadır.
Fakültenizde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı kaçtır?
12 profesör, 19 doçent, 68 doktor öğretim üyesi bulunmaktadır.
Öğretim üyesi başına 2-3 öğrenci düşmektedir.
Tıp Fakültesinin eğitim sistemi nasıldır? (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit) Fakültenizde herhangi bir sınav sistemine yönelik eğitim verilmekte midir (USMLE, TUS, GMC...)?
Tıp eğitiminde öğretim dönemi I, II Ve III ‘te ders kurulları; dönem IV, V ve VI’da staj esasına göre yapılır. Dönem VI aile hekimliği dönemi; klinik, poliklinik, kırsal hekimlik ve seçmeli stajlardan oluşan kesintisiz 12 ay süreli bir eğitim öğretim dönemidir.
Entegre eğitim sistemi uygulanmaktadır.
Dönemlere göre ders içerikleri nasıldır? Klinik eğitimler kaçıncı sınıfta başlamaktadır?
Dönem 1: Tıbbi biyoloji, tıbbi biyokimya, biyofizik, biyoistatistik ve bilgi işlem, Türk dili ve edebiyatı, İngilizce, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Davranış Bilimleri, Tıp Tarihi ve Deontoloji, Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Genetik, mikrobiyoloji, Histoloji ve Embriyoloji
Dönem 2: Anatomi, Fizyoloji, mikrobiyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, tıbbi biyokimya, Parazitoloji, immünoloji
Fakültede tıp eğitimi dışında hangi dersler verilmektedir?
Dönem I: Beden eğitimi, müzik, beslenme ve biyoistatistik uygulamaları dersleri, arkeoloji, antropoloji, bilgisayar uygulamaları, ilk ve acil yardım
Dönem II: Elektrofizyoloji (EKG-EMG-EEG), mesleki İngilizce, drama tiyatro, temel fotoğrafçılık, Sağlık Politikaları, Aile ve Toplum Sağlığı Hizmetleri
Fakültenizin akademik eğitim öğretim takvimi nasıldır?
Dönem 1: http://cdn.hitit.edu.tr/tip/files/1649_1812271337229.pdf
Final sınavı:12 Haziran 2019
Bütünleme sınavı:02 Temmuz 2019
Dönem 2: http://cdn.hitit.edu.tr/tip/files/47507_1812271337182.pdf
final sınavı : 19 Haziran 2019
Bütünleme sınavı:05 Temmuz 2019
2019-2020 akademik takvimi henüz yayınlanmamıştır.
Özellikle Temel Bilimler evresinde (Dönem 1-2-3) pratik dersler nasıl işleniyor? Pratik derslerin dönemlere göre yoğunluğu nasıldır?
Her pratik ders kendi laboratuvarında işleniyor. Mikrobiyoloji, parazitoloji ve histoloji pratiklerinde hoca teorik bilgi veriyor. Öğrenciler mikroskoplardan gerekli incelemeleri yaptıktan sonra hoca ile aktif olarak bilgi alışverişi yapılıyor. Anatomi pratiklerinde hoca teorik bilgiyi anlattıktan sonra öğrenciler maketleri ve kadavrayı kullanarak çalışıyorlar. Ders bitiminde konu ile ilgili kısa bir sözlü yapılıyor. Anatomide diseksiyon eğitimi teorik olarak veriliyor.
Anatomi laboratuvarı ne düzeyde yeterli?
3 adet kadavra bulunmaktadır. 2 kadavra aktif olarak kullanılmaktadır. Maketler yeterli sayıdadır. Laboratuvar büyüklüğü ve öğrenci sayısı uyumludur.
Pratik derslerde öğrenci başına düşün mikroskop sayısı kaçtır?
Kullanılan tüm laboratuvarlarda yeterli sayıda mikroskop vardır.
Fakültenize özgü uygulamalarınız var mı?
Yok
Mesleki Beceri Dersleri var mı?
Önce teorik bilgi verilip daha sonra maket üzerinden pratik uygulanıyor.
Simüle Hasta Laboratuvarı var mı?
YOK
Fakültenizin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi nasıldır? Final ya da komite sınavlarınızın sistemi hakkında bilgilendirebilir misiniz?
Preklinikte sınavlar teorik ve pratik olarak uygulanıyor. Teorik sınav komite şeklinde çoktan seçmeli sorularla uygulanıyor. Komitedeki dersin yoğunluğuna göre soru sayıları belirleniyor. Pratik sınavı olan derslerde yine ders sayısına göre belli bir puan üzerinden puanlama yapılıyor. Final ve bütünleneme sınavlarında pratik sınav vardır. Sene içinde pratik derslerin içeriği doğrultusunda sözlü, mikroskop başı gibi çeşitli uygulamalarla sınavlar yapılmaktadır.
Dönemi tamamlamak için gerekli olan not sistemi nasıldır?
Dönem sonu ortalaması 60 ve final notunun 50 ve üzeri olması gerekmektedir.
Pratik sınavlar nasıl yapılıyor?
Histoloji ve embriyoloji, mikrobiyoloji ve parazitoloji sınavları mikroskop başında sözlü olarak veya fotoğraf üzerinden yazılı olarak yapılıyor. Fizyoloji sınavları sözlü olarak yapılıyor. Anatomi zilli sınav şeklinde yapılıyor.
Temel Bilimler döneminde finalsiz geçme var mıdır?
Finalsiz geçme var. Ortalamanın 85 ve üzeri olması ve komite notlarının 70 ve üzeri olması gerekmektedir. Final’e giren öğrenciler için 50 barajı uygulanır.
Fakültede eğitim sürecini iyileştirmek için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Fakülteniz öğrencilerin akademik araştırmalara ne kadar elverişlidir?
Toplantı gibi resmi olarak olmasa da hocalarla birebir dersin gidişatı hakkında sürekli iletişim kurulabiliyor. Sene içerisinde derslerde hoca ve öğrenci bu konu ile ilgili sürekli istişare halinde oluyor. Kurul sonlarında hocalar kendi aralarında bir toplantıyla sınıfın, fakültenin gidişatı hakkında kararlar alıyorlar.
Öğrenciler eğitimleri hakkında söz sahibi olabiliyor mu?
Dekan ve hocalarla herhangi bir sorunda istişare etme şansımız var. Okulumuz genel olarak öğrenci odaklıdır.
Bu fakülteyi tercih edebilirim çünkü…
Hocalarımız oldukça öğrenci odaklı. Birebir iletişim kurabiliyoruz. İlk öğrencileri olmamız bize büyük avantaj sağlıyor. Derslerde kullanılan maketler ya da bulunulan sınıf ve laboratuvarlar açısından imkanlar oldukça yeterli.
Bu üniversitede okumanın dezavantajları nelerdir?
Okulun bazı fiziki şartları zayıflığı, fakülte ve hastanenin ayrı olması problem olmaktadır.
Fakültenizde çevirim içi eğitim sistemi mevcut mu? Mevcutsa nasıl bir sistem kullanıyorsunuz?
Fakültemizde pandemi döneminde okulumuza ait bir sistem üzerinden bizlerle slayt ve ses kayıtları şeklinde ders paylaşımı yapıldı, ödevlendirmeler yapıldı.
Fakültenizde çevirim içi sınav gerçekleşti mi? Gerçekleşti ise nasıl gerçekleşti?
2 kez komitemiz ve 2 kez seçmeli ders sınavlarımız oldu ve yine okulumuzun uzaktan eğitim sistemi üzerinden soruların tek tek önümüze gelmesi şeklinde 100 soru çözümledik. Geri dönme seçeneğimiz vardı ancak şu an final sınavı için bu seçenek kaldırıldı. Süremiz yine aynı şekilde 100 dk.