Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversitenin bulunduğu il: 
Ankara
Üniversite statüsü: 
Vakıf
Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri: 

Fakültemiz başkentte bulunmasından kaynaklı sosyal ve kültürel olanakları oldukça fazladır. 11 ayrı devlet tiyatro sahnesi ve yaklaşık 26 adet sinema salonu bulunmaktadır. Ayrıca her sene Ankara Uluslararası Müzik Festivali, Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivalleri, Beypazarı Festivali ve Çubuk Turşu ve Kültür Festivali gibi festivaller gerçekleştirilmektedir.  Şehrimiz tarihi yönden de zengin kaynaklara sahiptir. 

Şehrin ulaşım imkanları: 

Şehrimizdeki toplu taşıma dolmuşlar, özel halk otobüsleri, belediye otobüsleri, Metro ve Ankaray ile sağlanmaktadır. Raylı ve kablolu sistemlerde 5 hat çalışmakta olup 3 ayrı hattın yapımı devam etmektedir. Hatta göre değişmekle birlikte belediyeye ait ulaşım araçları saat 23.00’da son seferini yapmaktadır.

Şehirdeki Yurt Olanakları: 

Ankara’da 31 adet KYK Yurdu bulunmaktadır. Kapasiteleri hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Evlerin kira durumları ve özellikleri: 

Ev kiraları da semte göre farklılık göstermektedir. Balgat ve civar semtlerde ev kiraları 900-1500 TL.

Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri: 

Okulumuz 2015 yılında ilk öğrencilerini kabul etmiş olup sağlık alanında vazgeçilmezler arasına girmeyi hedeflemektedir. Donanımlı ve dinamik eğitim kadrosu ve samimi ortamıyla öğrencilerine parlak bir gelecek vaad etmektedir. Hedefimiz, özellikle sağlık alanında çağdaş, yenilikçi, ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi üniversiteler arasında yer almaktır. Alanında uzman eğitimciler eşliğinde gerçekleştirilen dersler sayesinde kendinden emin, çağın gerekliliklerine uygun davranan, her zaman daha ileriyi hedefleyen, insan haklarına saygılı, en zor koşullarda bile meslek ahlakını elden bırakmayacak hekimler yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

Yeni gelecek hekim adaylarını heyecanla beklemekteyiz…

Üniversitenin sosyal imkanları: (Şenlikler, festivaller, etkinlikler, kongreler vb.): 

Fakültemizin ilk dönemi olması sebebiyle henüz yeteri kadar sosyal faaliyetimiz bulunmamaktadır. Fakat önümüzdeki dönemlerde gelenekselleşecek etkinlikler yapılması planlanmaktadır.

Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu: 

Fakültemiz Balgat Oğuzlar Mahallesi’nde bulunmaktadır. Fakültemizin yanında SHMYO Sağlık Bilimleri Fakültesi DE bulunmaktadır. AŞTİ’ye 2 km mesafededir.

Fakültenin kuruluş yılı: 

Fakültemiz Ağustos 2013’te kurulmuştur. 2015 yılında eğitim hayatına başlamıştır.

Fakültenin eğitim dili (%100 Türkçe, %100 İngilizce veya %30 İngilizce): 

Fakültemizin eğitim dili %30 İngilizcedir.

Fakültenin İngilizce hazırlık eğitimi bulundurma durumu: 

Fakültemizde İngilizce hazırlık eğitimi bulunmamaktadır. Ancak zorunlu Medikal İngilizce dersleri mevcuttur. (Dönem 1 için 112 saat)

Fakültedeki devam zorunluluğu ve devamsız bilgilerinin öğrenilmesi: 

Teorik derslerde %70, pratik derslerde %80 devam zorunluluğu vardır. Öğrenciler devamsızlıklarını kendileri takip etmektedir. Devamsızlıktan kalan öğrenci listesi duyuru panosunda ilan edilir. 

Tıp Fakültesi TEPDAD tarafından akredite edilmiş midir?: 

Fakültemiz henüz mezun vermediği için akreditasyonu bulunmamaktadır.

Tıp Fakültesinin akreditasyon süreci sırasında ve sonrası yaptığı çalışmalar nelerdir?: 

Gerekli bütün evraklar sistemli bir şekilde kayıt altında tutulmaktadır. Bunun dışında sınav merkezi, öğrenci bilgi sistemi  gibi uygulamalarda akredite fakülte seviyesinde eğitim verilmektedir.

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulundurma durumu: 

Hayır.

Fakültenin hastaneye göre konumu: 

Hastanemiz Koru Hastanesi olup fakültemizden ayrıdır. Ancak yürüme mesafesindedir. Özel araçla 5 dk. gibi bir sürede ulaşım sağlanabilmektedir.

Fakültenin anabilim dallarının konumu: 

Temel tıp birlikte bulunmaktadır. Dahili ve cerrahi bilimler ayrıdır.

Fakültenizde her dönemde kaç öğrenci bulunuyor?: 

Dönem 1: 51 

Fakültede öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı: 

Fakültemizde her 2 öğrenciye 1 öğretim üyesi düşmektedir.

Fakültede uygulanan eğitim sistemi (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit): 

Fakültemizde Hibrit Sistem uygulanmaktadır. Dersler komite adı verilen bir paket içerisinde verilmektedir. Bu sayede temel bilim dersleri ve klinik konular birbirleriyle ilişkilendirilerek anlatım bütünlüğü sağlanmaktadır. Teorik olarak anlatılan konuların pratik uygulamaları da bütünü tamamlamaktadır. Bu sistemde sınavlar verilen bütün derslerden aynı anda yapılır ve baraj sistemi uygulanır. Bu sistemle öğrencilerin bütün derslere çalışması sağlanır. Entegre sistemden ayırt eden şey ise finale giriş uygulamasıdır. Klinik Beceri Eğitimi, Kanıta Dayalı Tıp, İletişim Becerileri ve Eleştirel Düşünce Ve Sanat dersleri de komiteler arasında verilmektedir. Bu derslerden %70 oranında başarılı olunması final sınavına girişi sağlamaktadır.

Dönemlere göre ders içerikleri: 

Dönem 1:

TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK-TIBBİ BİYOKİMYA-TIP TARİHİ ve ETİK-HALK SAĞLIĞI-BİYOFİZİK-FİZYOLOJİ-ACİL TIP-HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ-MİKROBİYOLOJİ-BİLİM FELSEFESİ-BİYOİSTATİSTİK-ANATOMİ

ZORUNLU DERSLER: Türk Dili ve Edebiyatı- Atatürk İlke ve İnkılapları- Tıbbi İngilizce

Fakültede Tıp eğitimi dışında verilen dersler: 

Dönem 1:YÖK tarafından zorunlu kılınan Atatürk İlke ve İnkılapları ve Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verilmektedir. Ayrıca ilk sene Bilim Felsefesi dersleri programımıza dâhil edilmiştir.

Dönem 2:

Dönem 3:

 • Beyin nasıl gelişir, nasıl öğrenir?
 • Perinatal otopsi
 • TUS hazırlık: Histoloji-Embriyoloji
 • TUS hazırlık: Mikrobiyoloji
 • Kan yolu ile bulaşan enfeksiyonlar ve korunma yöntemleri 
Fakültenin akademik eğitim-öğretim takvimi: 
Özellikle Temel Bilimler evresinde (Dönem 1-2-3) pratik dersler nasıl işleniyor?: 

Anatomi: Konu teorik olarak anlatıldıktan sonra aynı gün veya ilerleyen günlerde pratik dersler profesör hoca eşliğinde gerçekleştirilir. Öğrenci işlenen konuyu bu sayede görsel olarak da tekrar etmiş olur.

Histoloji: : Teorik olarak anlatılan konu laboratuvarda preparatlar üzerinden edilir. Yeniden konu anlatılmaz fakat dersi gerçekleştiren öğretim üyesi hedeflenen şeyleri açıklar ve öğrenci gördüklerinin çizim defterine kaydeder.

Fizyoloji: Pratik uygulamaya geçilmeden önce uygulama öğrenciye açıklanır. Sonrasında öğrenci merkezli ve aktif katılımlı uygulama yapılır.

Patoloji:

Mikrobiyoloji: Teorik dersten sonra ilgili konunun pratik uygulaması yapılır. Öncelikle kısa bir hatırlatma dersi yapılır. Sonrasında profesör hocalar eşliğinde laboratuvar uygulaması tamamlanır. 

Biyokimya: Pratik ders öncesinde ilgili konunun föyü dağıtılarak öğrencini derse hazırlıklı gelmesi sağlanır. Pratik derse gerçekleştirilecek deneyler öğretim üyesi gözetiminde öğrenciler tarafından gerçekleştirilir. Sonuçlar özetlenir ve pratik uygulama sonlandırılır.

Anatomi laboratuvarı ne düzeyde yeterli?: 

Anatomi pratik derslerimiz 25 kişilik 2 grup şeklinde gerçekleştirilmektedir.  Yeterli sayıda maket ve kadavra vardır. Kadavra hoca tarafından hazırlanır ve öğrenciler 4-5 kişilik gruplar halinde kendisi çalışır. Maketlerden çalışılırken de aynı sistem geçerlidir. Ders sonunda hoca konuyu toparlar ve kısaca özetler.

Pratik derslerde öğrenci başına düşün mikroskop sayısı kaçtır?: 

Laboratuvar derslerimiz için öğrenci başına 2 mikroskop düşmektedir. 

Fakülteye özgü uygulamalar: 

Fakültemizde laboratuvar dersleri profesör hocaları eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

Kanıta Dayalı Tıp komitesi dâhilinde makale saatleri ve makale sunumları gerçekleştirilmiştir.  

Ayrıca 2. Sınıftan itibaren TUS hazırlık dersleri programa eklenmektedir. 

Mesleki Beceri Dersleri var mı?: 

Birinci sınıf programında Klinik Beceri Eğitimi dâhilinde derslerimiz gerçekleştirilmiştir. Bu dersler kapsamında

 • El yıkama ve steril eldiven giyme/çıkarma becerisi
 • Hasta öyküsü alma ve kaydetme becerisi
 • Temel muayene yapma becerisi
 • Nabız-solunu sayısı ölçme becerisi
 • Vücut sıcaklığı ölçme becerisi
 • Kan basıncı ölçme becerisi
 • Elastik bandaj uygulama becerisi
 • İntramüsküler enjeksiyon uygulama becerisi
 • Subkutan enjeksiyon uygulama becerisi
 • İntravenöz enjeksiyon uygulama becerisi
 • Temel yaşam desteği ve yabancı cisim çıkarma becerisi
 • Boyunluk uygulama becerisi
 • Sırt tahtası ile hasta taşıma becerisi
 • Tek kişi ile hasta taşıma becerisi
 • İki elle altın beşik yöntemiyle hasta taşıma becerisi
 • Kırık-çıkı tespiti yapma becerisi
 • Kanam kontrolü yapma becerisi
 • Deri yaralanmalarında pansuman yapma becerisi kazandırılmıştır.

Klinik Beceri Eğitim, Eleştirel Düşünce ve Sanat, İletişim Becerileri ve Kanıta Dayalı Tıp derslerinin sınav sonuçlarında totalde %70 başarı gösterme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu not final sınavına girip girememeyi belirlemektedir.

Simüle Hasta Laboratuvarı var mı?: 

Simüle hasta laboratuvarımız bulunmaktadır. Klinik beceri eğitimi dersleri burada yapılmaktadır. 12-13’er kişilik gruplar halinde kullanılmaktadır. Yeterli sayıda ekipman vardır. Finale giriş sınavını etkilemektedir. Sınavından alınan notun %40’ı alınmaktadır.

Fakültenin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi: 

Dönem 1, 2 ve 3:Çoktan seçmeli teorik sınav ve ek olarak pratik sınavlar.

Dönem 4,5 : Çoktan seçmeli teorik sınav ve sözlü sınavlar. Ayrıca öğrenci dosyası hazırlanmakta ve değerlendirmeye katılmaktadır. Bunun dışında pratik sınavlar da yapılmaktadır ve buradan alınan notlar sözlü sınava ve teorik sınava girişi belirlemektedir.

Dönemi tamamlayabilmek için geçerli olan not sistemi: 

Fakültemizin geçme notu 60’tır. Komite notlarının %60’ı ve final sınavının %40’ı alınarak hesaplanır. Finalsiz geçme bulunmamaktadır.

Fakültede eğitim sürecini iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmalar: 

Fakültemizde düzenli aralıklarla geri bildirim anketleri uygulanmaktadır. Eğitim koordinatörlerimizle de aldığımız eğitim ve sorunlarıyla alakalı sağlıklı iletişim kurabilmekteyiz.  

Yeni yorum ekle