Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversitenin bulunduğu il: 
Ordu
Üniversite statüsü: 
Devlet
KYK Yurt Olanakları: 

3 KIZ 4 ERKEK KYK YURDU VARDIR

TOPLAM KAPASİTE:

KIZ:1600

ERKEK:800

Özel Yurt Olanakları: 

Özel yurt kapasiteleri değişkenlik göstermek ile birlikte yeterli sayıda özel yurt bulunmaktır. Fiyatları da aylık 400-600 TL arasındadır. Özel yurtlar çoğunlukla şehir merkezinde bulunmakta, birkaç tane kız yurdu kampüse yakın mesafede bulunmaktadır.

Evlerin kira durumları ve özellikleri: 

1+1 : 350 TL

2+1 : 450 TL 

3+1 : 600 TL

Şehrin öğrencilere tanıdığı burs imkanları (Özel, dernek vakıf) ve koşulları: 

Okulumuzda her yıl mülakat yapılarak seçilen öğrencilere TEV bursu verilmektedir. 

Ordu’da aktif olarak çalışan birçok dernek bulunmakla beraber ihtiyaç sahiplerine burs imkanı da sağlamaktadırlar.

 

Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri: 

 İlde birçok tiyatro ve sinema bulunmakta ve düzenli kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Ordu her ne kadar coğrafya kitaplarında Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde toprağı olan ve her iki bölgeye ait bir il olarak geçmekteyse de hemen hemen bütün kültürel özellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'ne ait bir ildir. İlde Türkmen/Çepni kültürü hakimdir. Ordu, halk müziği ve geleneksel halk oyunları çevre illerle benzerlikler göstermektedir. Bağlama , kemençe, davul-zurna ,davul-klarnet (yöresel tabirle gırnata) gibi çalgıların bir arada kullanıldığı yörede oyunlar ilçeden ilçeye değişmekle birlikte karşılama ve horon ağırlıklıdır.

Turistik Yerlerden Bazıları;

Perşembe Yaylası, Ulugöl, Hoynat Adası, Ohtamış Şelalesi, Fatsa Gaga Gölü, Çambaşı Yaylası, Kabadüz İlçesinde Ablak Taşı, Şiseli Şelalesi ve Geçilmez Kanyonu, Ünye Kalesi, Gölköy Kalesi, Bolaman Kalesi, Meletios Kalesi, Cotyora Kalesi, Kurul Kalesi, Fatsa Cıngırt kaya mezarları, Boztepe, Yasonburnu Yarımadası, Çaka Kumsalı ve Mesire Yeri, Efirli Plajı

Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu: 

Fakültemiz üniversite kampüsü içinde olup, kampüsümüz şehir merkezine yaklaşık 8 km uzaklıkta, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde şehrin Giresun’a yakın tarafındadır.

Şehrin ulaşım imkanları: 

Şehirde şu anda belediyeye ait bir belediye otobüsü ile toplu ulaşım ağı mevcut değildir, bu sistem şehre yeni kurulmaktadır.2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde bu sisteme geçilecektir. O aşamaya kadar şehirde özel dolmuş hatları ile ulaşım sağlanacaktır.

Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri: 
 

 Ordu Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulması hakkındaki 5467 Sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Üniversitemiz genç olmak ile beraber son derece köklü akademik geçmişe sahip iki büyük üniversitenin başarılı ve saygın farklı akademik birimlerinin bir araya gelmesi ile oluşturulması nedeniyle bir o kadar tecrübe birikimine sahiptir.

Ordu Üniversitesi;  Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Ünye İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Mesudiye Meslek Yüksekokulu ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin Ziraat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu’nun bir araya getirilmesi ile kurulmuştur. Ardından Ordu Üniversitesi kimliği ile bu birikime Tıp, Güzel Sanatlar, Diş Hekimliği ve Eğitim Fakülteleri;  Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri; Devlet Konservatuarı, Beden Eğitimi ve Spor, Turizm Otelcilik Yüksekokulları ile Fatsa, Ulubey, Akkuş, Aybastı ve İkizce Meslek Yüksekokulları eklenmiştir. Bundan sonra hedeflenen var olan tüm programları gerek akademik gerekse teknik ve fiziki anlamda donatarak öğrenci almaya hazır hale getirmektir.

Ordu Üniversitesi’nde öğrenen organizasyon modeli ile kalite odaklı işleyen bir yönetişim sisteminin hâkim olduğu katılımcı bir anlayış ile Ordu Üniversitesi orijinli kurumsal değerler inşa edilmektedir.

Uluslararası standartlarda bir Ordu Üniversitesi için eğitim ve araştırma siyaseti ulusal politikalar ile uyumlu bir biçimde ülkemize en yüksek yararı sağlamaya odaklanarak kurgulanmakta, eğitim programları ile araştıran, sorgulayan, eleştiren, sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanabilen, empati yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Üniversitenin şehir içindeki konumu: 

Kampüsümüz şehir merkezine yaklaşık 8 km uzaklıkta, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde şehrin Giresun’a yakın tarafındadır.

Üniversitenin sosyal imkanları: (Şenlikler, festivaller, etkinlikler, kongreler vb.): 

Her yıl dönem sonunda spor şenlikleri düzenlenmekte (futbol,basketbol,voleybol..),çeşitli festivaller yapılmakta (örneğin: hamsi festivali), özellikle fakültemiz tarafından çeşitli kongre ve sempozyumlar düzenlenmektedir (Sağlıkta Hizmet Günleri Sempozyumu.. ).

Fakültenin kuruluş yılı: 

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Bakanlar Kurulunun 17 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunu ile kurulmuştur.

Fakültenin hastaneye göre konumu: 

Hastane ve fakülte binaları farklı yerlerde bulunmaktadır. Toplu taşıma araçlarıyla ulaşım ortalama 30 dk sürmektedir.

Fakültenin anabilim dallarının konumu: 

Anabilim dalları birlikte, morfoloji binası bünyesinde bulunmaktadır.

Fakültede uygulanan eğitim sistemi (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit): 

Üniversitemiz entegre eğitim sistemini benimsemiştir.

Bu eğitim sisteminde belirli bir konu örneğin solunum sistemi ele alınarak, bu sisteme ait anatomi, histoloji, fizyoloji, biyokimya gibi temel tıp bilimleri veya klinik bilimleri birbirleri ile ilgili ve belirli bir düzen içerisinde verilmektedir. Bu sistem değişik bilim dalları ve klinik öncesi ile klinik konular arasındaki suni ayırımı ortadan kaldırılmaktadır. İntegre sistemle tıp öğrencisine basit ve küçük fonksiyonel ve yapısal üniteler sunulmakta, sonra giderek daha kompleks insan organizması sistemlerine geçilmektedir. Bütün dersler ve laboratuvar çalışmaları da konular açısından birbiri ile ilgili ve bağlantılıdır.

Öğrencilere tıp eğitiminin birinci döneminde temel bilimler, ikinci döneminde normal insan biyolojisi ve mikrobiyolojinin temel esasları verilmektedir. Üçüncü dönemde ise, kliniğe hazırlık olmak üzere sistemlerin patoloji, farmakoloji ve fizyopatolojisi ele alınmaktadır. 

Tıp eğitiminin dördüncü ve beşinci dönemleri klinik stajlarına ayrılmıştır.

Altıncı yıl mezuniyet öncesi internlik dönemidir. Bu dönemde öğrenciler öğretim üyeleri ve uzmanların denetiminde sorumluluk alarak kendilerini hekimliğe hazırlarlar.

Fakültenin akreditasyon belgesi bulundurma durumu: 

 

Fakültemiz henüz akreditasyon belgesine sahip değildir, okulumuz bu konu ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. 

Fakülte dekanlığının akreditasyon süreciyle ilgili yaptığı çalışmalar: 

-

Fakültenin İngilizce hazırlık eğitimi bulundurma durumu: 

Fakültemizde İngilizce hazırlık eğitimi yoktur.Haftalık 3 saat olan İngilizce derslerinden de sene başında yapılan sınav ile muaf olmak mümkündür.

Fakültenin eğitim dili (%100 Türkçe, %100 İngilizce veya %30 İngilizce): 

Eğitim dili %100 Türkçedir.

Fakültenin laboratuvar (pratik) derslerini işleyiş şekilleri: 

Anatomi: Pratik dersler anatomi laboratuvarında kemikler ve maketler üzerinden işlenmektedir. Kadavra bulunmamaktadır.

Histoloji: Pratik dersler histoloji laboratuvarında mikroskobik inceleme yapılarak işlenmektedir.

Fizyoloji: Pratik dersler teorik dersin ertesinde fizyoloji laboratuvarında uygulamalı

Patoloji: Pratik dersler mikroskobi laboratuvarında mikroskopik inceleme yapılarak işlenmektedir.

Mikrobiyoloji:Pratik dersler mikrobiyoloji laboratuvarında mikroskobik inceleme ve hastanede klinik çalışmaları inceleme şeklinde işlenmektedir.

Biyokimya: Pratik dersler biyokimya laboratuvarlarında teoriği görülen konunun ertesinde deneyinin yapılması şeklinde işlenmektedir.

Biyoistatistik: -

Biyofizik: -

Anatomi dersleri için sayıca maket / kadavraya sahip olma durumu: 

Fakültemizde her maketten 2-4 tane bulunmaktadır. Kadavra bulunmamaktadır.( Kadavra dersi için Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi'ne gitmekteyiz.)

Laboratuvar derslerinde öğrenci başına düşen mikroskop sayısı: 

İki kişi başına 1 mikroskop düşmektedir.

Mesleki beceriler dersinin(varsa) işleyişi ve sınavlara katkısı: 

Klinik beceri eğitimi dersimiz  bulunmaktadır. Programda belirlenen konu önce teorik olarak işlenip sonrasında klinik beceri eğitimi laboratuvarında ya da fakülte hastanesinde pratiği yapılmaktadır. Dersin sınavlara katkısı komite için belirlenmiş soru sayısı kadardır.

 

Simüle hasta laboratuvarı bulundurma durumu, derslerin işleyişi ve sınavlara olan katkısı: 

Fakültemizde simüle hasta laboratuarlarımız yoktur.

Fakültenin dönemlere göre öğrenci sayısı: 

DÖNEM1: 70 kişi

DÖNEM2: 70 kişi

DÖNEM3: 64 kişi

DÖNEM4: 41 kişi

DÖNEM5: 50 kişi

Fakülteye özgü uygulamalar: 

Bulunmamaktadır.

Fakültenin akademik eğitim-öğretim takvimi: 

 

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

DÖNEM I AKADEMİK TAKVİMİ

 

GÜZ YARIYILI

Ders Kayıtları

29 Ağustos-08 Eylül 2017

Yabancı Dil Muafiyet Sınavı

27 Eylül 2017

Danışman Onayı

29 Ağustos-08 Eylül 2017

Derslerin Başlaması

11 Eylül 2017

Derslerin Bitimi

19 Ocak 2018

 

Dönem İçi Yarı Yıl Tatili

22 Ocak-02 Şubat 2018

 

BAHAR YARIYILI

Derslerin Başlaması

05 Şubat 2018

Derslerin Bitimi

18 Mayıs 2018

Son Ders Kurulu Sınavı PRATİK

21 Mayıs 2018

Son Ders Kurulu Sınavı TEORİK

22 Mayıs 2018

Mazeret Sınav Tarihleri

31 Mayıs – 04 Haziran 2018

Dönem Sonu Genel Sınav PRATİK

06 Haziran 2018

Dönem Sonu Genel Sınav TEORİK

07 Haziran 2018

Dönem Sonu Bütünleme Sınavı PRATİK

25 Haziran 2018

Dönem Sonu Bütünleme Sınavı TEORİK

26 Haziran 2018

Dönem Sonu Seçmeli Ders Sınavı

30 Mayıs 2018

Dönem Sonu Seçmeli Ders Bütünleme Sınavı

22 Haziran 2018


T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

DÖNEM II AKADEMİK TAKVİMİ

 

GÜZ YARIYILI

 

Ders Kayıtları

29 Ağustos-08 Eylül 2017

Derslerin Başlaması

11 Eylül 2017 

Derslerin Bitimi

19 Ocak 2018

 

Dönem İçi Yarıyıl Tatili

22 Ocak-02 Şubat 2018

 

BAHAR YARIYILI

Derslerin Başlaması

05 Şubat 2018

Derslerin Bitimi

25 Mayıs 2018

Son Ders Kurul Sınavı PRATİK

29-30 Mayıs 2018

Son Ders Kurul Sınavı TEORİK

31 Mayıs 2018

Mazeret Sınav Tarihleri

04-08 Haziran 2018

Dönem Sonu Genel Sınav PRATİK

18-19 Haziran 2018

Dönem Sonu Genel Sınav TEORİK

20 Haziran 2018

Dönem Sonu Bütünleme Sınavı PRATİK

09-10 Temmuz 2018

Dönem Sonu Bütünleme Sınavı TEORİK

11 Temmuz 2018

Dönem Sonu Seçmeli Ders Sınavları

01 Haziran 2018

Dönem Sonu Seçmeli Ders Bütünleme Sınavları

21 Haziran 2018


                                                                                                                                   

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

DÖNEM III AKADEMİK TAKVİMİ

 

GÜZ YARIYILI 

 

Ders Kayıtları

23-29 Ağustos 2017

Derslerin Başlaması

05 Eylül 2017 

Derslerin Bitimi

19 Ocak 2018

 

Dönem İçi Yarıyıl Tatili

22 Ocak-02 Şubat 2018

 

 

BAHAR YARIYILI

Derslerin Başlaması

05 Şubat 2018

Derslerin Bitimi

24 Mayıs 2018

Son Ders Kurulu Sınavı PRATİK

25 Mayıs 2018

Son Ders Kurulu Sınavı TEORİK

28 Mayıs 2018

Mazeret Sınav Tarihleri

30 Mayıs - 01 Haziran 2018

Dönem Sonu Genel Sınav PRATİK

11-12 Haziran 2018

Dönem Sonu Genel Sınav TEORİK

13 Haziran 2018

Dönem Sonu Bütünleme Sınavı PRATİK

27-28 Haziran  2018

Dönem Sonu Bütünleme Sınavı TEORİK

29 Haziran 2018


T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

DÖNEM IV AKADEMİK TAKVİMİ

 

GÜZ YARIYILI

Ders Kayıtları

4-8 Eylül 2017

Derslerin Başlaması

11 Eylül 2017

Derslerin Bitimi

19 Ocak 2018

 

 

Dönem İçi Yarıyıl Tatili

22 Ocak-02 Şubat 2018


 

BAHAR YARIYILI

Derslerin Başlaması

05 Şubat 2018

Derslerin Bitimi

1 Haziran 2018

Dönem Sonu Son Staj Bütünleme Sınavı

04-13 Haziran 2018   

T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

DÖNEM V AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

Ders Kayıtları

4-8 Eylül 2017

Derslerin Başlaması

11 Eylül 2017

Derslerin Bitimi

19 Ocak 2018

 

Dönem İçi Yarıyıl Tatili

22 Ocak-02 Şubat 2018


BAHAR YARIYILI

Derslerin Başlaması

05 Şubat 2018

Derslerin Bitimi

25 Mayıs 2018

Dönem Sonu Son Staj Bütünleme Sınavı

28 Mayıs -08 Haziran 2018


T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

DÖNEM VI AKADEMİK TAKVİMİ

Ders Kayıtları

12 Temmuz 2017

 

Derslerin Başlaması

13 Temmuz 2017

 

Derslerin Bitimi

16 Temmuz 2018

Fakültede öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı: 

Fakültemizde öğretim üyesi başına 5 öğrenci düşmektedir.

Fakültede Tıp eğitimi dışında verilen dersler: 

Seçmeli Dersler : Spor,Müzik,Fotoğrafçılık

İnkılap Tarihi

Türk Dili ve Edebiyatı

İngilizce

Fakültedeki devam zorunluluğu ve devamsız bilgilerinin öğrenilmesi: 

Fakültemizde %70 teorik, %80 pratik derslere devam zorunluluğu vardır. Devamsızlık bilgisi komite ortasında öğrenci işleri tarafından bilgilendirme panosuna asılmaktadır.

Fakültenin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi: 

1,2,3 Dönemde Çoktan Seçmeli Teorik Sınavlar ve Pratik Sınavlar

4,5 Dönemde  Çoktan Seçmeli Teorik Sınavlar ve Sözlü Sınavlar

Dönemi tamamlayabilmek için geçerli olan not sistemi: 

Geçme Notu : 60

Finalsiz Geçme Notu : 75

Finalden Alınması Gereken Asgari Not : 50

Fakültenin web sitesi: 
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulundurma durumu: 

Fakültemizde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı yoktur.

Fakültede eğitim sürecini iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmalar: 

Eğitim koordinatörleriyle ve bireysel danışman hocalarla iletişim imkanı vardır. Dönem dönem öğrenciler geri bildirim anketi yapar.

Dönemlere göre ders içerikleri: 

Dönem 1: Anatomi, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya, Biyofizik, Davranış Bilimleri, Deontoloji, Biyoistatistik, Tıbbi Terminoloji, Tıbbi Parazitoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Organik Kimya, Bilişim Teknolojileri, Klinik Beceri Eğitimi

Dönem2: Anatomi, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Parazitoloji, Klinik Beceri Eğitimi

Dönem3: Tıbbi Patoloji, Tıbbi Farmakolojii, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı, Adlı Tıp, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tıbbi Parazitoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Kardiyoloji, Radyoloji, Nöroloji, Genel Cerrahi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri, Tıbbı Biyoloji, Aile Hekimliği, Ortopedi, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Nöroşirurji, Tıbbi Etik, Anestezi, Göz Hastalıkları

Dönem4: Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp-Damar Cerrahisi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Enfeksiyon, Radyoloji

Dönem5: Kardiyoloji, Kalp-Damar Cerrahisi, Nöroloji, KBB, Göğüs Hastalıkları, Psikiyatri, Çocuk, Ergen ve Ruh Sağlığı, Göz Hastalıkları, Ortopedi, Aile Hekimliği-Halk Sağlığı, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Anestezi-Reanimasyon, Dermatoloji, Acil Hekimliği, Göğüs Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi

Fakültede uygulanan öğrenci değişim programları: 

ERASMUS, FARABİ, MEVLANA, TurkMSIC

Yorumlar

Ordu Üniversitesi pek olumlu değerlendiremeyeğim.İl küçük sessiz sakin çarşıda arkadaşlarınızı bütün üniversiteyi görebilirsiniz.Tercih yaparken bunu dikkate alın derim.

Yeni yorum ekle