Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversitenin bulunduğu il: 
İstanbul
Üniversite statüsü: 
Vakıf
KYK Yurt Olanakları: 

İstanbul’da 24, Okan Üniversitesi’nin bulunduğu Anadolu Yakasında 5 tane KYK yurdu bulunmaktadır. Yurtların kapasitesi ve fiziki özellikleri değişmektedir.

Özel Yurt Olanakları: 

İstanbulda 50’ye yakın özel yurt bulunmaktadır.Okulumuza yakın ilçelerde(Kartal,Pendik,Tuzla) 10’dan fazla özel yurt bulunmakta olup,fiyatları değişmektedir.Ayrıca fakültenin bulunduğu kampüste 4 adet olmak üzere toplam 1000 kişi kapasiteli yurt mevcuttur.

Evlerin kira durumları ve özellikleri: 

1+1 600-700 TL

2+1 1000-1200 TL

3+1 1300-1500 TL

Şehrin öğrencilere tanıdığı burs imkanları (Özel, dernek vakıf) ve koşulları: 

Çeşitli vakıf , dernek ve özel şirketlerin , aile durumu ve sınav puanı esaslı burs programları mevcuttur.

Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri: 

İstanbul, sosyal ve kültürel imkanların en üst düzeyde olduğu bir şehir.Yoğun ders temposunun yanında, güzel vakit geçirmek için elverişli koşullara sahip

Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu: 

Fakültemiz , Okan Üniversitesi Tuzla- Akfırat kampüsünde yer almaktadır. Akfırat kampüsü şehre yaklaşık 20 km’lik bir mesafededir. Kent merkezinden 30 dakikada kampüse rahatlıkla ulaşılabilir.

Şehrin ulaşım imkanları: 

Belediye otobüsü ve minibüs haricinde, saat başı Kadıköy, Uydukent, Kartal, Bostancı’ya ring servis hizmeti sağlanmaktadır. Ayrıca Kartal Metro’dan Kampüse; Kampüs’ten Kartal Metro’ya belli saatlerde ücretsiz ring servisleri de mevcuttur.

Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri: 

Okan Üniversitesi, Okan Kültür, Eğitim ve Spor Vakfı tarafından resmi olarak 1999 yılında kurulmuş, eğitim-öğretime ise 2003-2004 akademik yılında başlamıştır.Ana kampüsü Tuzla’da olup ,Kadıköy ve Mecidiyeköy kampüsleri bulunmaktadır.8 fakülte,2 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulundan oluşmaktadır.

Üniversitenin şehir içindeki konumu: 

Fakültemizin yer aldığı Tuzla kampüsü ,Formula 1- İstanbul Park ve Sabiha Gökçen Havaalanı’na komşudur.

Üniversitenin sosyal imkanları: (Şenlikler, festivaller, etkinlikler, kongreler vb.): 

Okan Üniversitesi'nde tüm yıl çeşitli etkinlikler(bahar şenlikleri,yıl sonu festivalleri) düzenleyen 60 öğrenci topluluğu aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Ayrıca sağlık bilimleri kompleksinde tıbbi bilgi ve beceriye yönelik etkinlikler düzenlenmekte.

Fakültenin kuruluş yılı: 

Fakültemiz 2014 yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir.

Fakültenin hastaneye göre konumu: 

Okulumuzun hastanesi “Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi” olup Ekim 2016 da hizmete girecektir.Fakülteden ayrı olup toplu taşımayla yaklaşık 15 dk dır.

Fakültenin anabilim dallarının konumu: 

Birliktedir.

Fakültede uygulanan eğitim sistemi (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit): 

Entegre sistem uygulanmakta.

Fakültenin akreditasyon belgesi bulundurma durumu: 

Akredite değildir.

Fakülte dekanlığının akreditasyon süreciyle ilgili yaptığı çalışmalar: 

Akreditasyon sürecine yönelik altyapı çalışmaları dekanlık tarafından yürütülmektedir.

Fakültenin İngilizce hazırlık eğitimi bulundurma durumu: 

İngilizce hazırlık eğtimi bulunmaktadır.Hazırlık eğitimi talebe göre üniversitemizin Miami kampüsünde alınabilmektedir.Muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler hazırlığı geçebilmektedir.

Fakültenin eğitim dili (%100 Türkçe, %100 İngilizce veya %30 İngilizce): 

%100 İngilizce

Fakültenin laboratuvar (pratik) derslerini işleyiş şekilleri: 

Anatomi:Teorik ve pratik dersler yer almakta.Pratik dersler maket ve kadavra üstünden işlenmekte.

Histoloji:Yeterli miktarda doku örneği mevcut.

Fizyoloji: Teorik dersler slayt üzerinden, uygulamalar fizyoloji laboratuvarında işlenmekte

Patoloji: Yeterli miktarda doku örneği mevcut.

Mikrobiyoloji: Yeterli kültür ortamı ve laboratuvar düzeyi var.

Biyokimya: Dersler teorik ve pratik olarak işlenmekte. Teorik de öğrenilen bilgiler , biyokimya pratik laboratuvarında tekrar edilmektedir.

Biyoistatistik:Dersler slayt üstünden işlenmekte.

Biyofizik:Dersler slayt üzerinden işlenmekte.

Anatomi dersleri için sayıca maket / kadavraya sahip olma durumu: 

Biri erkek diğeri kadın olmak üzere 2 adet kadavramız mevcut.Ayrıca anatomi pratiklerimiz için gerekli sayıda plastik maketler yer almakta.

Laboratuvar derslerinde öğrenci başına düşen mikroskop sayısı: 

Her öğrenciye bir mikroskop düşmektedir.

Mesleki beceriler dersinin(varsa) işleyişi ve sınavlara katkısı: 

Yoktur.

Simüle hasta laboratuvarı bulundurma durumu, derslerin işleyişi ve sınavlara olan katkısı: 

Yoktur.

Fakültenin dönemlere göre öğrenci sayısı: 

Dönem 1 = 50 kişi

Fakülteye özgü uygulamalar: 

İş Yaşamına Hazırlık ve Girişimcilik Dersleri,” Kariyer ve Yaşam Programı” adı altında verilen Career Life ve Happy Life programlarıyla hem mesleki bilgi birikimini artırma hem de sosyo-kültürel alanda bizlere kendimizi geliştirme imkanı sağlanmaktadır.İngilizce eğitim programımız dışında bir yabancı dil(Çince,Arapça,Rusça gibi) öğrenme imkanı sağlanmakta.Bu dersler mezun olmak için zorunludur.

Fakültenin akademik eğitim-öğretim takvimi: 

Her yıl değişmektedir.

Fakültede öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı: 

2-3 öğrenci düşmekte.

Fakültede Tıp eğitimi dışında verilen dersler: 

Zorunlu olarak ,İnkilap Tarihi ,Türk Dili , Career Life ve Girişimcilik,Sağlık Yönetimi,Akademik İngilizce dersleri verilmekte.

Fakültedeki devam zorunluluğu ve devamsız bilgilerinin öğrenilmesi: 

Devam zorunluluğu teorik derslerde %70 , pratik derslerde %80 dir.

Fakültenin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi: 

1.,2. ve 3. Dönemlerde çoktan seçmeli ve kapsamlı eşleştirme sorularının oluşturduğu komite ve final sınavları uygulanır.1. ve 2. dönemlerde komite sınavlarına ek olarak pratik sınavlar uygulanır

Dönemi tamamlayabilmek için geçerli olan not sistemi: 

Finalsiz geçme olmamakla birlikte, geçme notu 60 tır.

Fakültenin web sitesi: 
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulundurma durumu: 

Yoktur.

Fakültede eğitim sürecini iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmalar: 

Düzenli geri bildirim anketleri yapılarak öğrenci görüşleri alınmakta.

Dönemlere göre ders içerikleri: 

Dönem 1 = Anatomi, Biyokimya,Tıbbi Biyoloji ve Genetik,Histoloji ,Fizyoloji,Davranış Bilimi ,Halk Sağlığı ,Sağlık Yönetimi,Davranış Bilimi,Biyofizik,Biyoistatistik,İlk Yardım,Tıp Etiği ,Career Life ve Girişimcilik, Happy Life,Akademik İngilizce.

Fakültede uygulanan öğrenci değişim programları: 

Erasmus

Yeni yorum ekle