Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversitenin bulunduğu il: 
Muğla
Üniversite statüsü: 
Devlet
KYK Yurt Olanakları: 

Muğla'da KYK yurdu 1 tanedir.

Özel Yurt Olanakları: 

Fakültemiz Muğla merkezde iken üniversitemiz Kötekli mevkiidedir. Bu yüzden merkezde 5-6 tane yurt varken Kötekli'de bu sayı oldukça fazladır.

Evlerin kira durumları ve özellikleri: 

1+1'ler 500-650

2+1'ler 700-850

3+1'ler 900-1100

Şehrin öğrencilere tanıdığı burs imkanları (Özel, dernek vakıf) ve koşulları: 

Sıtkı Koçman Vakfı'nın burs imkanı var, başvurulabilir.

Fabrika ya da iş adamları olarak çok zengin bir şehir olmadığı için bunun haricinde çok fazla imkan yok.

Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri: 

Muğla ve kıyıları turizm konusunda oldukça hareketli bir ildir. Merkez'de daha çok eski Muğla evleri ve Muğla pazarı meşhur olmasına karşın yaz turizmi Muğla kıyılarında gerçekleşir.

Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu: 

Üniversite ve kampüs Kötekli'de yer almaktadir.Fakültemiz de kampüse çok yakın bir mesafede bulunmaktadir

Şehrin ulaşım imkanları: 

Havaalanı bodrum milas - dalaman olmak üzere 2 adettir.

Muğla merkeze oldukça, yakın yürüme mesafesinde bir otogarımız mevcuttur.

Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri: 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi kurulması, Üniversite Senatosunun 20/12/2006 tarih ve 366/4 sayılı kararı ile teklif edilmiş olup Milli Eğitim Bakanlığının 14/05/2007 tarih 11968 sayılı yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/05/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Fakültemiz bünyesinde Bölüm ve Anabilim Dallarının açılması 22/05/2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda incelenmiş olup 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca uygun bulunmuştur.

1 Ekim 2009 tarih ve 27363 sayılı resmi gazete ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmış ve hemen sonra 20 Ekim 2009 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesine 31.12.2008 tarihinde Prof. Dr. Nurettin Demir Dekan Vekili olarak atanmış ve 8 Prof. Dr. ve 3 Doç. Dr. Öğretim Üyesi ilk olarak göreve başlamıştır. 11.03.2011 tarihinde Prof. Dr. İrfan ALTUNTAŞ Tıp Fakültesi Dekanı olarak atanmıştır. Halen fakültemizde 32 Anabilim Dalında, 17 Prof. Dr., 5 Doç.Dr. ve 41 Yrd. Doç. Dr., 1 Uzman Dr., 1 Uzman, 18 Araştırma Görevlisi ve 9 ÖYP öğrencisi (3'ü Fakültemizde aktif) görev yapmaktadır

Üniversitenin şehir içindeki konumu: 

Muğla merkez devlet hastanesi yanında bulunmaktadır.

Üniversitenin sosyal imkanları: (Şenlikler, festivaller, etkinlikler, kongreler vb.): 

Üniversitemiz sosyal olanakları oldukça fazladır. Kendi düzenledikleri onca etkinlikler haricinde İzmir, Denizli, Aydın devlet tiyatroları, müzikaller vb. Muğlaya da uğrarlar. Uygun fiyata otel kapatarak tatil etkinliklerimiz olmakta.

Eğitim olarak hocalarımız her hafta bir kongre/sempozyum düzenlemeye çalışırlar. Deneyimlerinden herkesin faydalanmasını isteyen işlerini oldukça çok seven hocalarımız vardır.

Fakültenin kuruluş yılı: 

2007 yılında kurulmuştur.

Fakültenin hastaneye göre konumu: 

Eski fakültemiz hastanenin hemen bitişiğindedir ve üst sınıflarımız halen eski fakültede eğitim görmektedirler. Henüz 2016 senesinde açılan yeni fakültemizin hemen yaninda da 2016'nın sonunda bitirilmesi öngörülen hastanemizin inşaatı sürmektedir.

Fakültenin anabilim dallarının konumu: 

Bütün hocalarımız odası aynı binada. Bazılarının kliniği de aynı binada, bazıları ise hemen devlet hastanesinde hizmet vermekte.

Fakültede uygulanan eğitim sistemi (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit): 

Entegre ve pdö sistem birlikte karma eğitim.

Fakültenin akreditasyon belgesi bulundurma durumu: 

Sahip değil.

Fakülte dekanlığının akreditasyon süreciyle ilgili yaptığı çalışmalar: 

Yok.

Fakültenin İngilizce hazırlık eğitimi bulundurma durumu: 

İngilizce hazırlık eğitimi 1.sınıfta bir gün öğleden sonra verilmekte. muafiyet sınavları mevcuttur.

Fakültenin eğitim dili (%100 Türkçe, %100 İngilizce veya %30 İngilizce): 

Fakültemizde eğitim %100 Türkçe verilmekteydi ancak 2016 senesinde YÖK kararı sonucu bu sene(2016-2017) ilk defa Türkçe eğitimden ayri olarak %100 İngilizce eğitim verilmek üzere 40 kişilik kontenjan açılmıştır.%100 Türkçe eğitim içinse 80 kişilik kontenjan bulunmaktadir.

Fakültenin laboratuvar (pratik) derslerini işleyiş şekilleri: 

Anatomi: Kadavra ve maketlerle oldukça görselliğe önem vererek işlenir

Histoloji: Mikroskoplarımız ile yeterli preperatlarımızla defterlere boya kalemleriyle çizerek geçer

Fizyoloji:

Patoloji: Mikroskoplarımız ile yeterli preperatlarımızla yoğun geçer.

Mikrobiyoloji: Kendimiz mikroorganizmaları eker boyar ve mikroskoplarımızda inceleriz.

Biyokimya: İdrar, kan gibi testleri yapar inceleriz.

Biyoistatistik:

Biyofizik:

Anatomi dersleri için sayıca maket / kadavraya sahip olma durumu: 

Evet yeterli sayıya sahiptir. Eksik maket ya da kadavra parçamız yoktur.

Laboratuvar derslerinde öğrenci başına düşen mikroskop sayısı: 

Her öğrenciye bir mikroskop düşmektedir.

Mesleki beceriler dersinin(varsa) işleyişi ve sınavlara katkısı: 

Evet vardır. Acil tıp eğitimlerimiz, ilk yardım eğitimlerimiz böyle gerçekleşmektedir. Laboratuar sınavı puanları kadar etkiler.

Simüle hasta laboratuvarı bulundurma durumu, derslerin işleyişi ve sınavlara olan katkısı: 

Hayır bulunmamaktadır.

Fakültenin dönemlere göre öğrenci sayısı: 

Dönem1-100

Dönem2-75

Dönem3-60

Dönem4-40

Dönem5-24

Fakülteye özgü uygulamalar: 

PDÖ gruplarımız vardır.

Fakültede Tıp eğitimi dışında verilen dersler: 

İnkilap

Türk dili ve edebiyatı

Bilim felsefesi

Fakültedeki devam zorunluluğu ve devamsız bilgilerinin öğrenilmesi: 

Devam zorunluluğu var. Öğrenci işlerimizden öğrenebiliriz.

Fakültenin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi: 

1.2.3. dönemlerde çoktan seçmeli teorik sınav ve ek olarak pratik sınavlar, 4.5. sınıflarda staja göre hem yazılı hem de sözlü sınav vardır.

Dönemi tamamlayabilmek için geçerli olan not sistemi: 

Geçme notu:60 ve geçmek için finalden en az 50 almak şartı var.

Finalsiz geçme notu ise 85.

Fakültenin web sitesi: 
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulundurma durumu: 

Evet, vardır.

Fakültede eğitim sürecini iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmalar: 

Her kurul sonu geri bildirim anketleri

Dönemlere göre ders içerikleri: 
Fakültede uygulanan öğrenci değişim programları: 

Farabi,Turkmsic

Yeni yorum ekle