Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversitenin bulunduğu il: 
İçel
Üniversite statüsü: 
Devlet
KYK Yurt Olanakları: 

Üniversitemizin ana kampüsünün içinde 2 tane büyük KYK yurdu vardır. Bu yurtların şartları oldukça iyidir. Şöyle belirtmek gerekirse, bildiğiniz gibi 2013 Akdeniz Oyunları Mersin’de yapıldı. Bu yurtlar ‘Olimpiyat Köyü’ olarak kullanıldı. Odaların içi bir otel odasını aratmıyor. 1-2-3 kişilik odalar. Her odada tuvalet ve banyo var. Her odada buzdolabı var. Her öğrenci masasında masa lambası bile bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, Oğuz Savaş, Ömer Onan, Doğuş Balbay, Neslihan Darnel, Naz Aydemir gibi sporcuların kaldığı odaları kullanmaktadır. Bu yüzden üniversitemizin yurdu özel yurtlardan daha iyidir.
Kız yurdunun kapasitesi 3500 kişi
Erkek yurdunun kapasitesi 1500 kişi
Üniversitemizin ana kampüsümüz dışında 2 tane daha KYK yurdu var. Ancak öğrenciler daha çok ana kampüste bulunan yurtları tercih etmektedir.

Özel Yurt Olanakları: 

Üniversite caddesi boyunca oldukça fazla apart ve yurt mevcuttur.Ama devlet yurdunun çok iyi olması sebebiyle daha çok apart bulunmaktadır.Bunların fiyatları aylık 400 tl ile 750 tl arasında değişmektedir.
http://www.mersinbulutkizogrenciyurdu.com/
http://www.uni-lodge.com/desktop.html
http://www.eylulogrencievleri.com/
http://www.gencapart.com/
http://www.melistesisi.com/

Evlerin kira durumları ve özellikleri: 

Üniversite çevresinde oldukça fazla kiralık ev bulunmaktadır.Binaların çoğunun fiziksek özellikleri de oldukça iyidir. Üniversitesi çevresinde evlerin %70’i site için olup, pek çoğunun havuzu bulunmaktadır. Kiralar aşağıdaki gibidir, fakat aidatlar 100 tl civarıdır.
1+1 =450-650 TL
2+1=500-800 TL
3+1=750-1000 TL
4+1=900-1200 TL

Şehrin öğrencilere tanıdığı burs imkanları (Özel, dernek vakıf) ve koşulları: 

Üniversitemizin Mezunlar Derneği bulunmaktadır.Bu dernek gerek iş gerekse burs olanağı sağlamaktadır.
http://mersin.edu.tr/mermed/
Bunun yanı sıra pek çok iş adamı ve şirketten bireysel çaba ile burs alınabilmektedir.

Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu: 

Üniversitemizin Çiftlikköy,Yenişehir,Tece olmak üzere 3 tane kampüsü bulunmaktadır.
Ana kamüs Çiftlikköy Kampüsüdür ve Tıp Fakültesi de bu kampüste bulunmakdır.
Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir İlçesinde bulunmaktadır.

Şehrin ulaşım imkanları: 

Mersin ve Adana çok yakın iki kent olduğu için ortak havaalanı kullanmaktadır. Havalaanı Adana’da olup havayolu şirketlerinin her uçuşa servisi bulunmaktadır.Yaklaşık 1 saat sürmektedir.
Onun dışında demiryolu, denizyolu ve karayolu da kullanılmaktadır.
Şehir içinde belediye otobüsleri ve halk otobüsleri ile ulaşımı sağlamaktayız.

Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri: 

http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/genel-bilgiler
Bu linkten detaylı bilgiye ulaşılabilir.

Üniversitenin şehir içindeki konumu: 

http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/yerlesim

Bu linkten detaylı bilgiye ulaşılabilir. Linkte haritada detaylı gösterilmiştir.

Üniversitenin sosyal imkanları: (Şenlikler, festivaller, etkinlikler, kongreler vb.): 

 

Üniversitemiz özellikle spor alanlarında oldukça iyidir. Bilindiği üzere Mersin basketbolda gerek bayanlarda gerekse erkeklerde ülkemizde iyi durumdadır. Bu yüzden üniversitemizin de özellikle basketbol olanaklarıyla çok iyi olduğunu söylenebilir.

Bunun yanı sıra ülkemizde çok yaygın olmayan su topu, su altı hokeyi gibi farklı spor dallarıyla ilgilenenler içinde olanaklar sunulmaktadır. Sporu sevenler için çok mükemmel olduğunu söylebilirim.

Olimpik ve yarı olimpik olmak üzere iki tane büyük havuzu bulunmaktadır. Geceleri hariç her zaman kullanıma açıktır.

Öğrenci toplulukları da oldukça aktiftir.Her sene düzenli olarak  şenlikler yapılmaktadır.

Fakültenin kuruluş yılı: 

1998 yılında kurulmuştur.

Fakültenin hastaneye göre konumu: 

Hastanemiz ve fakültemiz birliktedir.

Fakültenin anabilim dallarının konumu: 

Birliktedir

Fakültede uygulanan eğitim sistemi (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit): 

Entegre Eğitim Sistemi
Ayrıca Klinik Uygulamalara Giriş adı altında ortalamayı etkileyen dersler verilmektedir.

Fakültenin akreditasyon belgesi bulundurma durumu: 

Evet. 2 yıl önce, 01.01.2018 tarihine kadar akredite edilmiştir.

Fakülte dekanlığının akreditasyon süreciyle ilgili yaptığı çalışmalar: 

Eğitim sürecini değerlendiren öğrenci ve öğretim üyesi anket çalışmaları
Öğretim üyesi geliştirme seminerleri
Eğitim programı değerlendirme ve geliştirme seminerleri
Soru bankası oluşturma çalışmaları

Fakültenin İngilizce hazırlık eğitimi bulundurma durumu: 

İngilizce hazırlık bulunmamaktadır.
1.sınıflar için sene başında İngilizce Muafiyet Sınavı yapılmaktadır. Bu sınavı geçemeyenler ekstradan inglizce dersi almaktadır. Sınav geçme notu = 60
Ayrıca 2.sınıflar için zorunlu Mesleki İngilizce Dersi bulunmaktadır.

Fakültenin eğitim dili (%100 Türkçe, %100 İngilizce veya %30 İngilizce): 

%100 Türkçe

Fakültenin laboratuvar (pratik) derslerini işleyiş şekilleri: 

Anatomi: Her anatomi teorik dersinden sonra o dersle ilgili pratik dersi olmaktadır. Laboraturarda masalara bölünmekteyiz. Herkes masalarda kendisi çalışmaktadır. Hocalarımız ve asistanlar laboratuarda bulunmaktadır. FAKAT genellik ders anlatımı olmamaktadır.Öğrencinin daha iyi öğrenmesi için kendisinin çalışıp gelmesi istenmektedir. Ama kadavra üzerinde ders anlatımı olmaktadır.
Histoloji: Her histoloji teorik dersinden sonra o dersle ilgili pratik dersi olmaktadır.FAKAT laboratuar’da hocalarımız inceleyeceğimiz preratları teorik olarak kısaca bahsettikten tüm donanım olmasına rağmen görsel görüntü göstermemektedir. Öğrencinin daha iyi öğrenmesi için görüntüyü mikroskopta kendisinin bulması istenmektedir. Herhangi bir sorumuzu mikroskop üzerinden soruyoruz.
Fizyoloji: Her teorik dersten sonra ilgili dersin pratiği yapılmaktadır. Fare,kurbağa kesileri, EKG, EEG, koşu bandı, solunum testleri, duyma, görme, duyu testleri testleri yapılmaktadır.
Patoloji: Mikroskobik ve makroskobik incelemeler yapılmaktadır.
Mikrobiyoloji: Mikroskobik ve makroskobik incelemeler yapılmaktadır. Ayrıca besiyeri ekimi vs yapılmaktadır.
Biyokimya: Belli derslerden sonra deneyler yapılmaktadır. Ayrıca bazı sayısal işlemlerin olduğu derslerde gruplara bölünüp hocayla soru tartışması yapılmaktadır.
Biyoistatistik: MedCalc, Office programları kullanımı yapılmaktadır. Özellikle MedCalc programı üzerinden hasta ve hastalık analizleri,çalışmaları yapılmaktadır.
Biyofizik: İlgili teorik dersten sonra pratik dersleri yapılmaktadır. Kurbağa kesisi, kas deneyleri, EKG, EEG, solunum testleri, duyma, görme testleri yapılmaktadır.

Anatomi dersleri için sayıca maket / kadavraya sahip olma durumu: 

100'ün üzerinde maketimiz bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra sayısı açıklanmayan pek çok kadavramız vardır.
Fetus kadavraları da bulunmaktadır.

Laboratuvar derslerinde öğrenci başına düşen mikroskop sayısı: 

Her öğrenci 1 mikroskop veya iki öğrenciye 1 mikroskop düşmektedir.

Mesleki beceriler dersinin(varsa) işleyişi ve sınavlara katkısı: 

Klinik Uygulamalara Giriş dersimiz bulunmaktadır. Bu derste kan alma, tansiyon ölçme, temel yaşam desteği, hasta doktor ilişkileri, hasta yakını doktor ilişkileri gibi konular hakkında 15-20  şer kişili gruplar halinde ders görmekteyiz.
Bu dersler hastane ortamını canlandıran küçük skeçler de oynamaktayız :)

Derse etkileri her komite dönemindeki ders sayılarına oranla değişimektedir.

Simüle hasta laboratuvarı bulundurma durumu, derslerin işleyişi ve sınavlara olan katkısı: 

Fakültenin dönemlere göre öğrenci sayısı: 

1.sınıf 250 civarı

2.200 civarı

3.200 civarı

4.150 civarı

Fakülteye özgü uygulamalar: 

Öğrencilerimiz yaz aylarında eğitim kursları açılmaktadır.

Ayrıca fakülte öğrencilerimize staj imkanı sağlanmaktadır.

Fakültenin akademik eğitim-öğretim takvimi: 

Birinci ve ikinci sınıflar Eylül ayının 2.haftası ders başlar. Hemen ilk günden bile ders işlenir. Ocak ayının ortasına kadar 1.yarıyıl devam eder. Haziran sonunda ise finaller biter. Temmuz ayının 2.haftası ise bütünlemeler başlar.

Üçüncü sınıflar Eylül ayının ilk haftası derse başlar ve Haziran ayının sonunda biter.

1.sınıflar ve 2.sınıflar yıl içinde 5 komite ve yıl sonunda 2 oturumdan oluşan finale girerler

3.sınıflar  yıl içinde 7 komite ve yıl sonunda 2 oturumdan oluşan finale girerler.

Fakültede öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı: 

121 Profesör, 44 Doçent, 42 Yardımcı Doçent, 2 öğretim görevlisi,6 uzman, 325 araştırma görevlisi olmak üzere 540 öğretim üyesi vardır.

Fakültede Tıp eğitimi dışında verilen dersler: 

İnkılap Tarihi, Türk Dili, Mesleki İngilizce dersleri verilmektedir

Fakültedeki devam zorunluluğu ve devamsız bilgilerinin öğrenilmesi: 

Teorik derslerden %25, Pratik derslerden %20 devamsızlık hakkımız bulunmaktadır.
Öğrenci sorumluluğu bilmeli, girip çıktığı dersin hesabını kendisi yapmalı diye düşündüğü için dekanlığımızdan maalesef devamsızlığımızı ÖĞRENEMİYORUZ. Komiteden 1 hafta önce öğrenci panosuna asılmış oluyor. O vakitten sonra her şey çok geç oluyor :)

Fakültenin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi: 

1.2.3 sınıflar hem teorik hem de pratik sınavlara girmektedir.
4.5.sınıflar hem teorik hem de sözlü sınava girmektedir.

Dönemi tamamlayabilmek için geçerli olan not sistemi: 

Yıl sonu geçme notu 60 ‘tır.
Komite ortalamasının %60’ı,final ortalamasının %40’ı alınarak hesaplanır.
Ayrıca finalsiz geçme YOKTUR.
Herkesin finalden minimum 50 alma zorunluluğu vardır.

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulundurma durumu: 

Var

Fakültede eğitim sürecini iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmalar: 

Geri Bildirim Anketleri
Eğitim Koordinatörleriyle Birebir İletişim
Dekanlıkla olan ilişkiler

Dönemlere göre ders içerikleri: 

1.sınıf: Ergenlikte Sağlık, Halk Sağlığı, Davranış Bilimleri, Tıbbı Biyoloji, Tıp Tarihi ve Etik, Biyoistatistik, Biyokimya, Klinik Uygulamalara Giriş, Tıbbi Fizik, Biyofizik, Anatomi, Mikrobiyoloji, Histoloji, Fizyoloji
2.sınıf: Anatomi, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Klinik Uygulamalara Giriş, Mikrobiyoloji, Davranış Bilimleri

3.sınıf: Çocuk sağlığı, Enfeksiyon, Farmakoloji, İç Hastalıklar, Patoloji, Biyokimya, Klinik Uygulamalara Giriş, Anestezi ve Reanimasyon, Mikrobiyoloji, Çocuk Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Panel, Kardiyoloji, Kalp Damar Cerrahisi, KBB, Tıp Tarihi ve Etik, Çocuk Ergen Ve Ruh Sağlığı, Göz hastalıkları, Nöroloji, Nöroşirurji, Ruh Sağlığı, Kadın Hastalıkları, Üroloji, Fizik Tedavi, Ortopedi

Fakültede uygulanan öğrenci değişim programları: 

Erasmus, Farabi, TurkMSIC.
Mevlana da teorik olarak vardır

Yeni yorum ekle