İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Üniversitenin bulunduğu il: 
İstanbul
Üniversite statüsü: 
Devlet
KYK Yurt Olanakları: 

http://istyurtkur.gov.tr/yurtlarimiz.php adresinden KYK yurtları hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Evlerin kira durumları ve özellikleri: 

1+1 evler:   600- 1000TL

2+1 evler:   800-1200TL

 

3+1 evler:   1100-1500TL

Şehrin öğrencilere tanıdığı burs imkanları (Özel, dernek vakıf) ve koşulları: 

http://www.turkstudent.net/content/article/388 adresinden burs veren kurumların bilgilerine ulaşılabilir.

KYK

 NOT:Burs almak genel olarak çok zor.

 

Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri: 

 

İmkanlar çok yüksek ,sayamayacak kadar çok 

 

Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu: 

Çapa Tıp fakültesi şehrin en merkezi yerindedir. Çapa Şehremini tramvay durağının hemen karşısında, otobüs durağının da hemen karşısındadır. Esas üniversite kampüsü de Beyazıttadır. Oraya ulaşım da tramvayla sağlanmaktadır.

Şehrin ulaşım imkanları: 

Marmaray-tramvay-metro-otobüs-vapur-füniküler...

Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri: 

http://istanbultip.istanbul.edu.tr/ adresinden üniversite hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Üniversitenin şehir içindeki konumu: 

Merkezi bir yerde sayılır. Şehrin merkezi denilecek noktalara max 20-30 dakika uzaklıktadır.

Üniversitenin sosyal imkanları: (Şenlikler, festivaller, etkinlikler, kongreler vb.): 

İstanbul Üniversitesi dahlindeki bütün sosyal olanaklardan İstanbul Tıp fakültesi öğrencileri de faydalanabilir. Ayrıca İstanbul da sosyal olanak açısından nerdeyse sınırsızdır

Fakültenin kuruluş yılı: 

1470

Fakültenin hastaneye göre konumu: 

Fakülte hastanenin içindedir. Temel bilimler binası aynı zamanda ilk 3 sene tıp öğrencilerinin binasıdır ve öğrenci kantininin yanındadır.

Fakültenin anabilim dallarının konumu: 

Temel bilimlere ait anabiliim dallarının büyük kısmı Temel Bilimler Binasındadır. Diğer anabilimdalları ayrı ayrı hastane içinde konuşlanmıştır.

Fakültede uygulanan eğitim sistemi (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit): 

Komite sistemi uygulanmaktadır. Bir öğrenim yılında 5-15 komiteden, bir komite de 4-5 dersten oluşmaktadır.

 

Komiteden alınan notu; uygulamalar, vizeler ve final ouşturmaktadır.

Fakültenin akreditasyon belgesi bulundurma durumu: 
Fakülte dekanlığının akreditasyon süreciyle ilgili yaptığı çalışmalar: 

Bu sürenin daha da uzatılması ve olanakların geliştririlmesi.

Fakültenin İngilizce hazırlık eğitimi bulundurma durumu: 

Hazırlık eğitimi yoktur. Muafiyet sınavı da bulunmaktadır.

Fakültenin eğitim dili (%100 Türkçe, %100 İngilizce veya %30 İngilizce): 

%100 Türkçe

Fakültenin laboratuvar (pratik) derslerini işleyiş şekilleri: 

Anatomi: Kadavra üzerinde incelemeler yapılır.

Histoloji: Çeşitli dokulardan alınan örnekleri incelenir.

Fizyoloji: Gruplara ayrılıp deneyler yapılır.

Patoloji: Örnekleri grup halinde inceliyoruz.

Mikrobiyoloji: Gruplara ayrılıp incelemeler yapıyoruz.

Biyokimya: Gruplara ayrılıp incelemeler yapıyoruz.

Biyoistatistik: Hesap makinesiyle gidip hesaplamalar yapıyoruz

Biyofizik: Gruplara ayrılıp deneyler  yapıyoruz.

Anatomi dersleri için sayıca maket / kadavraya sahip olma durumu: 

Var denilebilir. 30 kişiye bir kadavra düşmektedir.

Laboratuvar derslerinde öğrenci başına düşen mikroskop sayısı: 

Tıbbi biyoloji, histoloji için kişi başına bir tane

Diğer laboratuar derslerinde mikroskop fazla kullanılmıyor ama 20 kişiye bir tane denilebilir.

Mesleki beceriler dersinin(varsa) işleyişi ve sınavlara katkısı: 

Mesleki beceri dersleri var ama oranı çok düşük. Uygulama sınavının yaklaşık %10’u, toplam notun da %2’ si.

Simüle hasta laboratuvarı bulundurma durumu, derslerin işleyişi ve sınavlara olan katkısı: 

Var. Notu, direkt uygulama sınavına düşük bir yüzdeyle eklenmekte.

Fakültenin dönemlere göre öğrenci sayısı: 

Son senelerdeki kontenjan artışıyla bu sayı çok fazladır. Bu sene Dönem 1, 520 öğrenciden oluşmuştur.

6 Dönem toplamında ise okulda yaklaşık 2800 öğrenci tıp eğitimi görmektedir.

Fakülteye özgü uygulamalar: 

Sosyal sorumluluk projeleri var. Sene içinde yaklaşık 10 hocanın ve öğrencilerin katılımıyla bir grup kuruluyor ve çeşitli projeler yapılıyor.

Fakültenin akademik eğitim-öğretim takvimi: 
Fakültede öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı: 

Fakülte de yaklaşık 330 öğretim görevlisi bulunmakta, yaklaşık olarak 9 öğrenciye bir öğretim görevlisi düşmektedir.

Fakültede Tıp eğitimi dışında verilen dersler: 

 

Seçmeli dersler:

İnkılap tarihi

Türk dili

Afet kültürü

Şehir kültürü

Beden eğitimi

Güzel sanatlar

Fakültedeki devam zorunluluğu ve devamsız bilgilerinin öğrenilmesi: 

 

 Uygulama derslerinde %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Teorik derslerde ise devam zorunluluğu yoktur. Devamsızlık bilgisi anabilidim dallarına gidilip sorularak öğrenilmektedir.

 

Fakültenin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi: 

1.2.3. dönemlerde kuruldan kurula değişmektedir. Kurulların kendi vize ve finalleri vardır. Vizeler %30, final %50, uygulama ise %20 etkiler.

 

Komite sistemine yeni geçildiği için 4 ve 5 lerde yeni sistemin ne olacağı belli değildir. “Aslında Çapa’da hiçbir şey belli değil.”

Dönemi tamamlayabilmek için geçerli olan not sistemi: 

Geçme notu = 60 

 

Koşullu geçme notu= 50 -60

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulundurma durumu: 

Vardır.

Fakültede eğitim sürecini iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmalar: 

Bu konuda fakültemiz çok sıkıntılı, öğrenci görüşleri alınsa da uygulamaya geçirilemiyor.

Dönemlere göre ders içerikleri: 

Dönem 1: Fizyoloji, anatomi, biyofizik, biyokimya, mikrobiyoloji, iletişim, ilkyardım, halk sağlığı, psikoloji

Geri kalanlar için

http://istanbultip.istanbul.edu.tr/ogrenci/ders-programlari/

Fakültede uygulanan öğrenci değişim programları: 

Erasmus, Farabi, TurkMSIC

Yeni yorum ekle