İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversitenin bulunduğu il: 
İstanbul
Üniversite statüsü: 
Devlet
KYK Yurt Olanakları: 

İstanbul’da 24, Medeniyet Üniversitesi’nin bulunduğu Anadolu Yakasında 5 tane KYK yurdu bulunmaktadır. Yurtların kapasitesi ve fiziki özellikleri değişmektedir

Özel Yurt Olanakları: 

İstanbul’da 50’nin üstünde özel yurt bulunmaktadır. Yurt ücretleri 500-1000TL arası değişebilmekte ve ücretle ilişkili olarak fiziksel özellikleri çeşitlilik göstermektedir.

Evlerin kira durumları ve özellikleri: 

1+1 evlerin kiraları 500-1000TL

2+1 evlerin kiraları 700-1200TL

3+1 evlerin kiraları 1000-1500TL arası değişmektedir.

Şehrin öğrencilere tanıdığı burs imkanları (Özel, dernek vakıf) ve koşulları: 

İstanbul’da eğitim gören öğrencilere ailelerinin gelir durumları, ailede okuyan kardeş sayısı ve not ortalamaları değerlendirilerek dernek ve vakıflardan burs sağlanmaktadır. Bu dernekler çeşitli meslek odalarına ait olabilir.İş adamlarının hemşerilerine sunduğu eğitim yardımları da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yardımsever vatandaşlar tarafından kurulan vakıflar ile de ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlanmaktadır. Vakıflar ve dernekler burs koşullarını ve başvuru formlarını kendi internet siteleri üzerinden ilan etmektedir.

Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri: 

İstanbul her türlü kültürel, sosyal olanakların çok kolay ulaşılır olduğu bir şehir. İlgilenen kişilerin her türlü etkinliği bulabilmesi mümkündür. Tarihi, turistik özellikleri de oldukça ön planda ve yoğun ders koşturmalarımız arasında güzel vakit geçirmeye çok elverişli.

Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu: 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anadolu Yakasında Ünalan mahallesinde metro ve metrobüse birkaç dakikalık mesafede bulunmaktadır.Otobüs durağı üniversitenin önünde olmakla birlikte Kadıköy’e 10 dk uzaklıktadır.

Şehrin ulaşım imkanları: 

Metro,metrobüs,otobüs,dolmuş,vapur,tramvay.marmaray ile ulaşım mümkündür.

Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri: 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Anadolu yakasındaki yeni DEVLET üniversitesidir. ‘Yenilikçi,’ ‘Girişimci’, ‘Toplum ve Medeniyet Odaklı’, ‘Uluslararası’ ve ‘Araştırma Odaklı’ olarak beş temel esas üzerine kurulan Üniversitemiz, 11 fakülte, 2 yüksekokul ve 4 enstitü ve 7 araştırma merkezinden oluşmaktadır.

Üniversitenin şehir içindeki konumu: 

Üniversitemiz İstanbul Anadolu yakasında kurulmuştur. Bu amaçla ana yerleşke için uygun arazi belirlenmiş ve tapuları alınmıştır. Üniversitemiz ana yerleşkesi D-100 karayolu üzerinde Göztepe ve Uzunçayır kavşakları arasında kalan Ünalan bölgesindeki 200 dönüm arazi ve Kadıköy bölgesindeki 100 dönüm arazi olarak belirlenmiştir. Ana yerleşke için bir kaç farklı avan proje hazırlanmıştır. Avan projenin kesinleşmesi ve mimari uygulama projesinin hazırlanmasının ardından 2014 yılında ana yerleşke için temel atılmış ve çalışmalar sürmektedir. Şu an Güney Kampüs’te ve Kuzey Kampüs’te aktif eğitim devam etmektedir.

Üniversitenin sosyal imkanları: (Şenlikler, festivaller, etkinlikler, kongreler vb.): 

Üniversitemiz Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla kaliteyi bir kültür haline getirerek bilimsel araştırma ve projelendirme çalışmalarını destekleyerek geleceğin dünyasında en önemli bilgi üretim merkezi olmasını sağlamaktır. Üniversitemiz bünyesinde birçok kulüp yıl içerisinde çeşitli geziler, seminerler, kongreler, şenlikler, sosyal ve sportif faaliyetler aktif olarak düzenlemektedir. İstanbul da sosyal olanak açısından nerdeyse sınırsızdır. 

Fakültenin kuruluş yılı: 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi" 2013-2014 yılından itibaren eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

Fakültenin hastaneye göre konumu: 

Fakültemizin hastanesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesidir.Otobüsle 10 dk uzaklıktadır.

Fakültenin anabilim dallarının konumu: 

Anabilim dallarından Temel Tıp Bilimleri Ünalan yerleşkesinde Dahili ve Cerrahi bilimler ise hastanemizde bulunmaktadır.

Fakültede uygulanan eğitim sistemi (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit): 

2015-2016 dönemine kadar en az % 30 İngilizce Tıp programı uygulanan üniversitemiz 2016-2017 dönemi ile birlikte %100 TÜRKÇE programa geçilmiştir. Tıp eğitiminde “entegre eğitim sistemi” ve “probleme dayalı öğrenim” programları uygulanmaktadır. İlk yıllardan itibaren pratik ve klinik uygulamalara ağırlık verilerek öğrencilerin mesleki beceri kazanmaları sağlanmaktadır.

Fakültenin akreditasyon belgesi bulundurma durumu: 

-

Fakülte dekanlığının akreditasyon süreciyle ilgili yaptığı çalışmalar: 

Tıbbi beceri ve simülasyon merkezleri ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda akreditasyon çalışmaları yürütülmektedir.

Fakültenin İngilizce hazırlık eğitimi bulundurma durumu: 

Türkçe eğitime geçilmesiyle birlikte hazırlık eğitimi 2016-2017 itibariyle zorunlu değildir. 

Fakültenin eğitim dili (%100 Türkçe, %100 İngilizce veya %30 İngilizce): 

2016-2017 itibariyle %100 Türkçe eğitim verilecektir.

Fakültenin laboratuvar (pratik) derslerini işleyiş şekilleri: 

Anatomi:Dersler maketler üstünden anlatılarak yapılmaktadır.Plastine kadavramız mevcuttur.

 Histoloji:Her öğrencinin erişebileceği yeterli miktarda doku örnekleri mevcuttur.

Fizyoloji: Uygulamanın anlatılması ve deneyin yapılması.

Patoloji:Gerekli doku ve organ örnekleri bulunur ve uygun koşullarda muhafaza edilir.

Mikrobiyoloji:Birçok kültür ortamı vardır.Hijyen koşullarına gereken önem verilir.Yeni kültür ortamı oluşturma çalışmaları vardır.

Biyokimya:Slaytlarla ders anlatımı yapılmaktadır. Laboratuvarda uygulama eğitimi vardır.

Biyoistatistik: Slaytlarla ders anlatımı yapılmaktadır.Biligisayar laboratuarlarında çeşitli programlar öğretilmektedir.

Biyofizik: Slaytlarla ders anlatımı yapılmaktadır.

Anatomi dersleri için sayıca maket / kadavraya sahip olma durumu: 

Plastine kadavramız mevcuttur.Yeterli hatta fazla sayıda maketimiz vardir.

Laboratuvar derslerinde öğrenci başına düşen mikroskop sayısı: 

 Her öğrenciye kişi başı bir mikroskop düşmektedir.

Mesleki beceriler dersinin(varsa) işleyişi ve sınavlara katkısı: 

Üniversitemizde mesleki beceri dersleri vardır.Bu dersler maketler ve simüle hastalar ile birlikte uygumalı olarak uygulanır.Uygulamalardan önce öğretim üyeleri uygulamalı bir şeklide dersleri anlatır.Bu derslerin sınavlara katkısı %10 dur

Simüle hasta laboratuvarı bulundurma durumu, derslerin işleyişi ve sınavlara olan katkısı: 

Simüle hasta laboratuvarı vardır. Katkısı %10 dur

Fakültenin dönemlere göre öğrenci sayısı: 

Dönem 1:  132 (2015-2016)

Dönem 2: 100 (2015-2016)

Dönem 3:  52 (2015-2016)

Fakülteye özgü uygulamalar: 

Fakültemizde her hafta makale saatleri olmaktadır.

Hastanemizde her hafta çeşitli konularda konferanslar olmaktadır.

Fakültenin akademik eğitim-öğretim takvimi: 

Her yıl değişmektedir.

Fakültede öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı: 

Her öğretim üyesine 2-3 öğrenci düşmektedir.

Fakültede Tıp eğitimi dışında verilen dersler: 

Tıp eğitimi dışında Türk Dili ve İnkılap Tarihi dersleri zorunlu olarak UZEM üzerinden verilir.

Fakültedeki devam zorunluluğu ve devamsız bilgilerinin öğrenilmesi: 

Yüzde 70 devam zorunluluğu vardır.Pratik derslerde ise bu oran yüzde 85 dir.

Fakültenin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi: 

1.,2. ve 3. Dönemlerde çoktan seçmeli ve kapsamlı eşleştirme sorularının oluşturduğu komite ve final sınavları uygulanır.1. ve 2. dönemlerde komite sınavlarına ek olarak pratik sınavlar uygulanır.2. ve 3. dönemlerde mesleki beceri sınavları da uygulanır

Dönemi tamamlayabilmek için geçerli olan not sistemi: 

Finalsiz geçme notu 85.

Sınıf geçme notu 60 tır.

Fakültenin web sitesi: 
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulundurma durumu: 

Fakültemizde Tıp Egitimi Ana Bilim Dalı bulunmaktadır.

Fakültede eğitim sürecini iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmalar: 

Geri bildirim anketleri eğitim koordinatörleriyle,dekanla,rektörle birebir iletişim sağlanabilmektedir.Öğrenci sayımızın azlığı nedeniyle hocalarımızla sıcak ilişkiler kurulabilmektedir.

Dönemlere göre ders içerikleri: 

Dönem 1: Biyofizik, Histoloji, Embriyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji , Anatomi, Fizyoloji, Radyoloji,Halk Sağlığı, Aile Hekimliği,Tıbbi Genetik,Biyoistatistik

Dönem 2 :  Anatomi, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Biyofizik, Biyokimya, Patoloji, Tıbbi  Farmakoloji

Fakültede uygulanan öğrenci değişim programları: 

Erasmus ve TurkMSIC değişim programları uygulanmaktadır.

Yeni yorum ekle