Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversitenin bulunduğu il: 
Şanlıurfa
Üniversite statüsü: 
Devlet
KYK Yurt Olanakları: 

3 kız ve 1 erkek yurdu olmak üzere  toplamda dört tane KYK yurdu bulunmaktadır. Odalarda kalan kişiler 2,4 ve 6 kişi arasında değişmekle beraber ücretleri 130 ve 230 Tl arasında değişmektedir. Yemek ,ısınma , temizlik ve belli saatlerde okula ulaşım sağlayan servisler ve belediye otobüsleri bulunmaktadır.

Özel Yurt Olanakları: 

Erkek:

Özel 1: Kapasite 36. Odalar 3 kişiliktir. Ücret ise 300 Tl dir.

Özel 2: Kapasite 120. Odalar 3 -6 kişiliktir. Ücretlerde 250 -500 arasında değişmektedir.

Özel 3: Kapsite 300. Odalar 4-6 kişiliktir. Ücretler 300-600 arsında değişmektedir.

 Kız:

Özel 1: Kapasite  50. Odalar 2-4 kişiliktir. 300 -450 TL arasında değişen ücretler vardır.

Özel 2: Kapasite 70. Odalar 3-6 kişiliktir. 300-500 TL arasında değişmen ücretler vardır.

Özel 3: Kapasite 100 .Odalar 2 -3 kişiliktir. 750-1000 TL arasında değişen ücretler vardır.

Evlerin kira durumları ve özellikleri: 

1+1 evler için ortalama 400 -600 TL

2+1 evler için ortalama 600-1000 TL

3+1 evler için ortalama  1000 – 1500 TL

Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri: 

Belli aralıklarla düzenlenen tiyatro, konserler,kitap ve tanıtım fuarları, yöresel yarışmalar ve gezi turları gibi etkinlikler mevcuttur. Urfa Kalesi, Balıklıgöl, Halfeti, Şanlıurfa tarihi kapalı çarşı ,Göbeklitepe ve Şanlırfa Müzesi vb.

Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu: 

Üniversite şehir merkezinden 20 kilometre uzakta bulunmaktadır. Ortak kampüsün içinde diğer fakültelerle beraber konumlanmıştır.

Şehrin ulaşım imkanları: 

Şehirde özel halk ve belediye otobüsleri bulunmaktadır.

Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri: 

Üniversitemiz ve aynı zamanda fakültemiz 1992 yılında kurulmuştur..Fakültemizinde içinde bulunduğu ana kampüs olan Osmanbey kampüsü şehir merkezinde 20 -25 km uzaklıkta olup ulaşım belediye otobüsleriyle sağlanmaktadır. Otobüsler 3 -5 dakika arasında hareket etmektedir. Ulaşım rahat olarak gerçekleşmektedir. Veterinerlik hariç kalan fakülteleri içinde bulunduran kampüste merkezi kafeterya, kütüphane ve vb. sosyal tesislerde beraber bulunmaktadır Tıp fakültesi öğrencilerine özel yemekhanemiz bulunmaktadır..Ayrıca bu yıl hizmete giren 600 yataklı yeni üniversite hastanemiz, fakültemizin hemen yanında konumlanmıştır. 

Üniversitenin şehir içindeki konumu: 

Üniversite şehir merkezinden ortalama 30 -40 dakika otobüs yolculuğu yapılarak gidilmektedir.  Fakültemiz şehirden 20- 25 Km uzaklıkta bulunan ana kampüs olan Osmanbey Kampüsünde bulunmaktadır.

Üniversitenin sosyal imkanları: (Şenlikler, festivaller, etkinlikler, kongreler vb.): 

Üniversitemizde 2015 -2016 eğitim öğretim döneminde bahar şenlikleri ve festival gibi organizasyonlar olmamıştır. Etkinlikler, kongreler, tiyatro vb.organizasyonlar olmuştur.

Fakültenin kuruluş yılı: 

11 Temmuz 1992

Fakültenin hastaneye göre konumu: 

Hastanemiz, morfoloji binamızın hemen yanında konumlanmıştır. 

Fakültenin anabilim dallarının konumu: 

Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri Ve Temel Tıp Bilimleri

Fakültede uygulanan eğitim sistemi (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit): 

Fakültemiz entegre sistemi uygulamaktadır. Dönem 1’de eğitim yılı boyunca 4 komite 1 final, dönem 2 ve 3’te 6 komite ve 1 final sınavı yapılmaktadır. Komite not ortalamasının %60’ı, final notunun %40’ı alınıp dönem notu belirlenmektedir. Geçme notu 60’tır.

Fakültenin akreditasyon belgesi bulundurma durumu: 

 Fakülltemiz akreditasyon belgesine sahip değildir.

Fakülte dekanlığının akreditasyon süreciyle ilgili yaptığı çalışmalar: 

 Fakültemizde akreditasyon çalışması bulunmamaktadır.

Fakültenin İngilizce hazırlık eğitimi bulundurma durumu: 

 İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlı olarak bulunmaktadır.Eğitim süresi bir senedir.Ayrıca birinci sınıfta zorunlu olarak alınan İngilizce dersinden muaf olmak için muafiyet sınavları senenin başında yapılmaktadır.Bu sınavdan 70 alınması durumunda İngilizce dersinden muaf kabul edilirsiniz.

Fakültenin eğitim dili (%100 Türkçe, %100 İngilizce veya %30 İngilizce): 

 Fakültemizde eğitim dili %100 Türkçedir.

Fakültenin laboratuvar (pratik) derslerini işleyiş şekilleri: 

Anatomi: Laboratuvarda bulunan maketler üzerinde o hafta işlenen konu çalışması yapılır.

Histoloji: Derste işlenen konular mikroskop üzerinde pratik edilir ve laboratuarda projektör aracılığıyla konular işlenir.

Fizyoloji:Derste anlatılan teorik bilgiye uygun teknik araçla pratik edilir.

Mikrobiyoloji: Derste anlatılan teorik bilgi mikroskoplar üzerinde pratik edilir.

Biyokimya:Derste anlatılan teorik bilginin deneylerinin yapılması.

Biyoistatistik:Bu derse ait pratik derslerimiz yapılmamaktadır.

Biyofizik:Derste anlatılan teorik bilginin deneylerinin yapılması.

Anatomi dersleri için sayıca maket / kadavraya sahip olma durumu: 

 

Fakültemizde kadavra bulunmamaktadır.2016-2017 Eğitim Öğretim döneminde kadavra geleceği söylenmektedir. Nicel olarak sayıyı  bilmemekle  beraber maket sayısı öğrenciler için yeterlidir.

Laboratuvar derslerinde öğrenci başına düşen mikroskop sayısı: 

Laboratuvarda 25 – 30 arası mikroskop vardır. Laboratuvar derslerinde öğrenciler gruplara bölündüğünden kişi başına 1 mikroskop düşmektedir.

Mesleki beceriler dersinin(varsa) işleyişi ve sınavlara katkısı: 

 Mesleki beceriler  dersi fakültemizde işlenmemektedir.

Simüle hasta laboratuvarı bulundurma durumu, derslerin işleyişi ve sınavlara olan katkısı: 

 Fakültemizde simüle hasta laboratuarı bulunmamaktadır.

Fakülteye özgü uygulamalar: 

 Fakültemizin kendine özgü uygulamaları bulunmamaktadır. 

Fakültede öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı: 

Temel tıp bilimlerinde görevli 32, Dahili Tıp bilimleri 150 ve cerrahi tıp bilimlerinde görevli olan 65 öğretim görevlisi vardır.(Bu rakamlara araştırma görevlileri de dahildir)

Fakültede Tıp eğitimi dışında verilen dersler: 

Dönem 1’de  İnkılap Tarihi,İngilizce,Türk Dili ve seçmeli dersler verilmektedir..

Dönem 1 Seçmeli Dersleri : Tıbbı terminoloji, Tıbbi İngilizce, Hava kirlirliliği ve Sigara

Dönem 2 ve 3’te ek olarak sadece Seçmeli Dersler verilmektedir.

Dönem 2 Seçmeli Dersleri : Anestezi ve Sinema, Temel Yaşam Desteği, Çevre ve Sağlık, Sağlık Eğitimi

Dönem 3 Seçmeli Dersleri : İmmunoloji, Su altı hekimliği, Palyatif Bakım, İlk Yardım

Fakültedeki devam zorunluluğu ve devamsız bilgilerinin öğrenilmesi: 

Fakültemizde devam zorunludur.Devamsızlık her komite için ayrı hesaplanır. O komitede bulunan teorik ders saatinin %30, pratik derlerin %20’si kadar ders saati devamsızlık yapıldığında o komiteden devamsız sayılınır ve öğrenci sınava kabul edilmez.  Devamsızlık bilgileri öğrenci bilgi sisteminde sık sık güncelleniyor, biz de bu yolla takip ediyoruz.

Fakültenin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi: 

 1,2,3. dönemlerdeki sınavları komite olarak adlandırırız. Çoktan seçmelidir ve 100 sorudur. Buna ek olarak dönem1 ve 2'de pratik sınavlar yapılır. 4 ve 5. sınıflardaki sınavlar ise sözlü sınavlardır.

Dönemi tamamlayabilmek için geçerli olan not sistemi: 

Fakültemizin geçme notu 60’tır. Finalsiz geçmek için 80 not ortalaması gereklidir ve yıl içindeki komiteleren 60’ın altında not almamnız gerekir. Yani sene içinde bir komite notunuz 55 ise ancak ortalamanız 80 üzerindeyse yine de final sınavına girmek zorunda kalırsınız. Final ve Bütünleme sınavlarından da 55’in altında not almak o sınavı geçersiz kılar.

Fakültenin web sitesi: 

 

tip.harran.edu.tr

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulundurma durumu: 

Fakültemizde Tıp Eğitimi Anabilim dalı bulunmamaktadır.

Fakültede eğitim sürecini iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmalar: 

Her yılın son komitesinden sonra geri bildirim anketleri uygulanıyor. Eğitim koordinatörleri ve dekanlıkla olan görüşmeler kolay olarak gerçekleşiyor.

Dönemlere göre ders içerikleri: 

Dönem-1:Anatomi,Biyoloji,Biyofizik,Biyokimya,Biyoistatistik,Tıbbi Bilişim, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,Tıp tarihi Etik,Fizyoloji, Histoloji, Halk Sağlığı, Aile Hekimliği, Klinik Bilimlere Giriş,

Dönem 2:Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Tıbbi Mikrobiyoloji,Biyofizik,Biyokimya,Biyoetik Ve İletişim Becerileri.

Dönem 3:Farmakoloji,Patoloji,Halk Sağlığı,Mikrobiyoloji,Biyokimya, Tıbbi Genetik,Radyoloji,Tıp Tarihi Etik,Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, İç Hastalıkları,Enfeksiyon hastalıkları, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum,Üroloji, Nöroloji, Aile hekimliği, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Acil Tıp, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon.

Dönem 4:İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları , Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Kardiyoloji,Çocuk Hastalıkları ve Genel Cerrahi stajları

Dönem  5:Radyoloji, Beyin Ve Sinir Cerrahisi, Adli Tıp,Ruh Sağlığı, Göz Hastalıkları,Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon,Nöroloji, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ,Çocuk Cerrahisi,Deri Ve Zührevi Hastalıklar,Üroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz   ve Ortopedi ve Travmatoloji stajları

Dönem 6: Genel Stajlar 

Fakültede uygulanan öğrenci değişim programları: 

 TURKMSIC yurt içi araştırma ve staj değişimi programlaı fakültemizde mevcut. Aynı zamanda Farabi ve Erasmus programları da uygulanmakta.

Yeni yorum ekle