Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversitenin bulunduğu il: 
Giresun
Üniversite statüsü: 
Devlet
KYK Yurt Olanakları: 

Şehirde toplam 10 ve üzeri KYK yurdu bulunmaktadır. (ilçeler ve merkezle beraber) Ancak Tıp Fakültesi!ne yakın olarak merkezde 2 tane kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi yarı özeldir ve yaklaşık 250 kapasitelidir, diğeri ise 3 bloktan oluşmakta ve yaklaşık 800 kapasitelidir. Merkezde bulunan erkek KYK yurtları ise yine 2 tanedir. Bunlardan birisi yarı özeldir, ikisi 1000-1200 kişilik kontenjan bulundurmaktadır. Tıp Fakültesi merkezde bulunduğundan ötürü ulaşım yürüme veya tercihen özel dolmuşlarla sağlanabilir.

Özel Yurt Olanakları: 

Giresun merkezde ve diğer ilçelerde toplamda 15-20 arası özel yurtlar bulunmaktadır.

Kız öğrenci yurtları için ; http://www.yurtlarburada.com/giresun/da/yurtlar/ozel-kiz-ogrenci-yurtlari-yurdu

Erkek öğrenci yurtları için; http://www.yurtlarburada.com/giresun/da/yurtlar/ozel-erkek-ogrenci-yurtlari-yurdu  bu sitelerden erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca yurt dışında pansiyon ve apartlarda da kalabilirsiniz.

Evlerin kira durumları ve özellikleri: 

Ev fiyatları merkeze yakın olup olmaması, eşyalı olup olmaması gibi durumlara göte değişiklik gösterebilmektedir.

Ama ortalama olarak:

1+1=300-500 TL arası
2+1=500-700 TL arası
3+1=700-1000 TL arası

 

 

Şehrin öğrencilere tanıdığı burs imkanları (Özel, dernek vakıf) ve koşulları: 

Üniversitenin başarı, ihtiyaç durumlarına göre sağladığı bursların yanı sıra dernek, vakıf vs. gibi birçok yerden güçlü araştırma dönemi ile burslar bulunabilmektedir.

Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri: 

Giresun şehri 3 sinema salonuna sahiptir,1 tiyatro salonu bulunmaktadır ve Giresun Belediyesi şehir tiyatrosu tarafından haftada 1-2 gün sahneleme yapılmaktadır.

Şehri tam üstten gören Giresun Kalesi’ne sahiptir, manzarası ve tarihi geçmişiyle tarihi ve turistik bir alandır. Aksu ve Baltama vadileri arasında denize doğru uzanan bir yarımada üzerinde kurulmuş olup, bu yarımadanın doğusunda ve 2 km açığında Doğu Karadeniz’in tek adası olan Giresun Ada’sı bulunmaktadır.

Kümbet, Kulakkaya, Bektaş, Tamdere, Karagöl, Eğribel ve Kazıkbeli yaylalarıdır. Dereli Bektaş Yaylası Karagöl Tepesi önemli bir yükseltisidir.

Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu: 

Üniversitenin şehir merkezi olan Debboy mevki ve Güre Yerleşkesi olmak üzere iki yerde bulunmaktadır. Ulaşım özel dolmuşlar ve halk otobüsü ile sağlanmaktadır ve 10 dakikalık bir süre içerisinde ulaşım gerçekleşir.

Şehrin ulaşım imkanları: 

Şehrimizde özel dolmuş ve halk otobüsleriyle ulaşım sağlanmaktadır. Ulaşım fiyatları öğrenci bütçesini zorlamamaktadır. Özel dolmuşta öğrenci 1.50 TL , halk otobüslerinde 1 TL ile ulaşım sağlanır.

Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri: 
Üniversitenin şehir içindeki konumu: 

Üniversitenin şehir merkezinde ve özel dolmuslar ile 10 dakikalık mesafede olmak üzere 2 yerleşkesi bulunmaktadır, Tıp fakültesi şehir merkezindeki kampustedir. Aynı zamanda Giresun Üniversitesi bünyesinde yer alan ve 2 yıllık eğitim veren Meslek Yüksekokullarının bazı bölümleri farklı ilçelerde bulunmaktadır.

Üniversitenin sosyal imkanları: (Şenlikler, festivaller, etkinlikler, kongreler vb.): 

Öğrenci kulüpleri bulunmaktadır ve her kulüp kendi amaçlarına yönelik etkinlikler yapmaktadır. Her sene bahar senlikleri ve hamsi şenlikleri yapılmaktadır.  Konservatuar bölümünün katkılarıyla belli dönemlerde tiyatro, öğrenci gruplarının verdiği konserler gerçekleştirilmektedir.  

Fakültenin kuruluş yılı: 

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi güçlü ve tarihsel bir kurum olmak üzere yola çıkmıştır. 27 Mayıs 2007 yılında kurulmuş ve 2008-2009 öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır.

Fakültenin hastaneye göre konumu: 

Üniversite hastanesi okul ile birliktedir yürüme 2-5 dakika sürmektedir ve burada bazı pratik dersler verilmektedir. Aynı zamanda Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Hastanemiz Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İle Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Arasında 08/11/2016 tarihinde yapılan Birlikte Kullanım Protokolü İle 02/01/2017 tarihinden itibaren Giresun Üniversitesi Prof.Dr.İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak faaliyete başlamştır. Bu hastanelere fakültemizin mesafesi dolmuş ile 10-15 dk sürmektedir. Bunlarla beraber Aksu mahallesinde de yeni bir hastanenin temel atma töreni gerçekleştirilmiştir.

Fakültenin anabilim dallarının konumu: 

Anabilim dalları fakülte ile birliktedir.

Fakültede uygulanan eğitim sistemi (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit): 

Üniversitemiz entegre eğitim sistemini benimsemiştir.
Bu eğitim sisteminde belirli bir konu örneğin solunum sistemi ele alınarak, bu sisteme ait anatomi, histoloji, fizyoloji, biyokimya gibi temel tıp bilimleri veya klinik bilimleri birbirleri ile ilgili ve belirli bir düzen içerisinde verilmektedir. Bu sistem değişik bilim dalları ve klinik öncesi ile klinik konular arasındaki suni ayırımı ortadan kaldırılmaktadır. Entegre sistemle tıp öğrencisine basit ve küçük fonksiyonel ve yapısal üniteler sunulmakta, sonra giderek daha kompleks insan organizması sistemlerine geçilmektedir. Bütün dersler ve laboratuvar çalışmaları da konular açısından birbiri ile ilgili ve bağlantılıdır.
Öğrencilere tıp eğitiminin birinci döneminde temel bilimler, ikinci döneminde normal insan biyolojisi ve mikrobiyolojinin temel esasları verilmektedir. Üçüncü dönemde ise, kliniğe hazırlık olmak üzere sistemlerin patoloji, farmakoloji ve fizyopatolojisi ele alınmaktadır.
Tıp eğitiminin dördüncü ve beşinci dönemleri klinik stajlarına ayrılmıştır.
Altıncı yıl mezuniyet öncesi internlik dönemidir. Bu dönemde öğrenciler öğretim üyeleri ve uzmanların denetiminde sorumluluk alarak kendilerini hekimliğe hazırlarlar.

Fakültenin akreditasyon belgesi bulundurma durumu: 

Fakültemiz akredite değildir.

Fakülte dekanlığının akreditasyon süreciyle ilgili yaptığı çalışmalar: 

-

Fakültenin İngilizce hazırlık eğitimi bulundurma durumu: 

Fakültemizde İngilizce hazırlık eğitimi yoktur. Haftalık 3 saat olan İngilizce derslerinden de sene başında yapılan sınav ile muaf olmak mümkündür

Fakültenin eğitim dili (%100 Türkçe, %100 İngilizce veya %30 İngilizce): 

Fakültenin eğitim dili %100 Türkçedir. Mesleki ingilizce ve seçmeli ingilizce derslerimiz mevcuttur.

Fakültenin laboratuvar (pratik) derslerini işleyiş şekilleri: 

Anatomi: Amfide gösterilen teorik ders sonrası maketlerle görsel anlatım yapılmaktadır. Kadavra bulunmamaktadır.

Histoloji: Amfide gerçekleştirilen teorik sunum dersleri ile eş zamanlı olarak aynı hafta veya gün içerisinde laboratuar dersleri verilmektedir. Dersin hocası tarafından öncelikle mikroskoptan görüntüler projeksiyon ve bilgisayar aracılığı ile öğrencilere gösterilmekte daha sonra öğrenciler kendi mikroskoplarından incelemelerine devam etmektedir.

Fizyoloji: Amfi sunum dersleriyle teorik olarak gerçekleşmektedir.

Patoloji: Teorik sunumlar patoloji laboratuarında pratik sunumlarla desteklenmektedir. İsteğe bağlı olarak uygulamaları  dersin hocası kontrolünde bireysel yapma imkanı sağlanmaktadır.

Mikrobiyoloji: Pratik dersler mikrobiyoloji laboratuarında mikroskobik inceleme ve hastanede klinik çalışmaları inceleme şeklinde işlenmektedir. İsteğe bağlı olarak dersin hocası kontrolünde uygulamaları bireysel yapma imkanı bulunmaktadır.

Biyokimya: Amfide gerçekleştirilen teorik sunum sonrası biyokimya laboratuarında pratik sunumlar ve uygulamalarla gerçekleştirilmektedir.

Biyoistatistik: 1. sınıfın yarı dönemine kadar dersler teorik olarak verilmektedir.

Biyofizik:Yüksek ağrılıkta dönem 1’de, bir kısmı da dönem 2’de amfide teorik olarak gerçekleştirilmektedir.

 

Anatomi dersleri için sayıca maket / kadavraya sahip olma durumu: 

Fakültemizde anatomi dersi için maket sayısı artmıştır ancak henüz yeterli değildir. Kadavramız bağış eksikliği, saklama koşulları vs. gibi problemlerden ötürü bulunmamaktadır.

 

Laboratuvar derslerinde öğrenci başına düşen mikroskop sayısı: 

Kişi başına 1 mikroskop düşmektedir.

Mesleki beceriler dersinin(varsa) işleyişi ve sınavlara katkısı: 

Klinik beceri eğitimi dersimiz  bulunmaktadır. Programda belirlenen konu önce teorik olarak işlenip sonrasında klinik beceri eğitimi laboratuvarında ya da fakülte hastanesinde pratiği yapılmaktadır. Dersin sınavlara katkısı komite için belirlenmiş soru sayısı kadardır.

Simüle hasta laboratuvarı bulundurma durumu, derslerin işleyişi ve sınavlara olan katkısı: 

Fakültemizde simüle hasta laboratuarlarımız yoktur.

Fakültenin dönemlere göre öğrenci sayısı: 

Dönem 1: 90

Dönem 2: 72

Dönem 3: 65

Dönem 4: 55

Dönem 5: 22

Dönem 6: 15

 

 

Fakülteye özgü uygulamalar: 

Her öğrencinin akademik bir danışman hocası bulunmaktadır. Bu danışman-öğrenci ilişkisinde maddi ve manevi desteğin bulunmasının yanında mesleki danışmanlığı da içermektedir.

Fakültenin akademik eğitim-öğretim takvimi: 

                                                   2017-2018  AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DÖNEM 1:  18 Eylül 2017 ile Eğitim-Öğretim dönemleri başlamaktadır ve 01 Haziran 2018 tarihinde sonlanmaktadır. Dönem sonu genel teorik ve pratik sınav tarihleri 18-19 Haziran 2018, Dönem sonu bütünleme teorik ve pratik sınav tarihleri 02-03 Temmuz 2018 tarihlerindedir.
DÖNEM 2:    18  Eylül 2017 ile Eğitim-Öğretim dönemleri başlamaktadır ve 01 Haziran 2018 tarihinde sonlanmaktadır. Dönem sonu genel teorik ve pratik sınav tarihleri 19-20 Haziran 2018, Dönem sonu bütünleme teorik ve pratik sınav tarihleri 05-06 Temmuz 2018 tarihlerindedir.
DÖNEM 3:  18  Eylül 2017 ile Eğitim-Öğretim dönemleri başlamaktadır ve 25 Mayıs 2018 tarihinde sonlanmaktadır. Dönem sonu genel teorik ve pratik sınav tarihleri 07-08 Haziran 2018, Dönem sonu bütünleme teorik sınav tarihi 06 Temmuz 2018’dir.
DÖNEM 4:   05  Eylül 2017 ile Eğitim-Öğretim dönemleri başlamaktadır ve 01 Haziran 2018 tarihinde sonlanmaktadır. Bütünleme arası ve bütünleme sınavları 04-29 Haziran 2018 tarihleri arasındadır.
DÖNEM 5:  04 Eylül 2017 ile Eğitim-Öğretim dönemleri başlamaktadır ve 25 Mayıs 2018 tarihinde sonlanmaktadır. Stajların bütünleme tarihleri 11-28 Haziran 2018 tarihleri arasındadır.
DÖNEM 6:    1 Temmuz 2017 ile Eğitim-Öğretim dönemleri başlamaktadır ve 30 Haziran 2018 tarihinde sonlanmaktadır. 

Kurul sınavlarının teorik ve pratik tarihleri, staj tarihlerinin vs. daha ayrıntılı bilgilerine,  http://tip.giresun.edu.tr/index.php?id=463  adresinden ulaşabilirsiniz.

Fakültede öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı: 

Öğretim üyesi başına 3 öğrenci düşmektedir.

Fakültede Tıp eğitimi dışında verilen dersler: 

Enformatik, İnkılap Tarihi, Türk Dili, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği/ Değerler Eğitimi ve İş Ahlakı, Seçmeli Ders(spor, müzik, fotoğrafçılık) , Seminer 

Fakültedeki devam zorunluluğu ve devamsız bilgilerinin öğrenilmesi: 

Fakültemizde her kurul için teorik derslerden %30, pratik derslerden %20 devamsızlık hakkı tanınmaktadır. Buna ek olarakta bir dönem içindeki tüm kurulların teorik %30, pratik %20 devamsızlık hakkı bulunmaktadır.

Fakültenin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi: 

Fakültemizde Dönem 1,2,3’ te çoktan seçmeli teorik sınavlar(100 sorudan oluşan) ve pratik sınavlardan oluşmaktadır. Dönem 5 ve 6 da çoktan seçmeli teorik sınavlar ve sözlü sınavlar uygulanmaktadır.

Dönemi tamamlayabilmek için geçerli olan not sistemi: 

Fakültemizde geçme notu:60’tır. Finalsiz geçme 2016-2017 döneminden itibaren kaldırılmıştır.

Fakültenin web sitesi: 
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulundurma durumu: 

Fakültemizde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı yoktur.

Fakültede eğitim sürecini iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmalar: 

Eğitim koordinatörleriyle ve bireysel danışman hocalarla iletişim imkanı vardır.

Dönemlere göre ders içerikleri: 

DÖNEM 1: Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Biyofizik, Histoloji ve Embriyoloji, Anatomi, Fizyoloji, Biyoistatistik, Davranış Bilimleri, Tıp Tarihi ve Etik, Acil Tıp Eğitimi, Tıbbi Beceri Eğitimi

DÖNEM 2: Anatomi, Biyofizik, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji

DÖNEM 3: Acil Tıp, Adli Tıp, Aile Hekimliği, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, İç Hastalıkları, Halk Sağlığı, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Patoloji, Psikiyatri, Radyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Parazitoloji, Üroloji

DÖNEM 4: Genel Cerrahi Stajı, Anestiyoloji ve Reanimasyon Stajı, İç Hastalıkları Stajı, Kardiyoloji Stajı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı, Radyoloji Stajı, Çocuk Hastalıkları Stajı, Göğüs Hastalıkları Stajı, Klinik Farmakoloji Stajı

DÖNEM 5: Göz Hastalıkları Stajı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Stajı, Üroloji Stajı, KBB Hastalıkları Stajı, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı, Ortopedi ve Travmatoloji Stajı, Deri ve Zührevi Hastalıklar Stajı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Stajı, Beyin ve Sinir Cerrahisi Stajı, Nöroloji Stajı, Kalp ve Damar Cerrahisi Stajı, Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Stajı, Çocuk Cerrahi Stajı

 

Fakültede uygulanan öğrenci değişim programları: 

Fakültemiz öğrencileri TurkMSIC’in sağladığı yurtiçi staj değişimi programlarıyla diğer üniversitelerde staj yapabilmekte ve aynı programla fakültemiz dışından öğrencileri ağırlayabilmektedir. Bu program ile 2016-2017 döneminin yazında 29 kişi fakültemize başvurmuştur.  Aynı zaman da Farabi ile öğrencilerimiz bir dönemlerini kabul edildikleri üniversitelerde geçirebilmektedirler. Bunlar dışında Erasmus ve Farabi programları da uygulanmaktadır.

Yeni yorum ekle