Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversitenin bulunduğu il: 
Kütahya
Üniversite statüsü: 
Devlet
KYK Yurt Olanakları: 

Kütahya merkezde 5 tane kız, 2 tane erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır.

Özel Yurt Olanakları: 

Birçok özel yurt bulunmakta. Ancak özellikleri iyi olan yurt çok az. Yurtların ücretleri kaç kişilik oda olduğuna bağlı olarak değişmekle birlikte yıllık 5000-10000 TL.

Evlerin kira durumları ve özellikleri: 

1+1 merkezde 450-550 merkez dışında 350-500

2+1 merkezde 500-750 merkez dışında 400-600

3+1 merkezde 600-? Merkez dışında 400-?

Şehrin öğrencilere tanıdığı burs imkanları (Özel, dernek vakıf) ve koşulları: 

TEV

Özel şirketler

Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri: 

Sosyal olarak çok gelişmiş bir şehir değil. Ancak burada yaşayan öğrenciler ellerinde çok fazla seçenek olmamasına rağmen sosyal ortam yaratabiliyorlar. Bu konuda her geçen gün bir ilerleme kaydediyorlar.

İki tane sinema var bir tanesi merkezde diğeri şehrin tek AVM’si Sera AVM’de. Merkezde olan yeterli değil. Dpü tiyatro klübünün oyunları mevcut. Bahar şenliklerinde güzel konserler oluyor ama onun haricinde konser sınırlı sayıda.

Tarihi ve turistik açıdan Osmanlı Döneminden kalma eserler var. ( Kütahya Kalesi, Germiyan sokağı… )

Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu: 

Üniversitenin şehrin iki ayrı ucunda iki kampüsü var. Tıp fakültesinin içinde bulunduğu Evliya Çelebi Yerleşkesi oldukça büyük ve güzel. Şehir merkezine otobüsle 20 dakika uzaklıkta. (Yerleşkede bulunan tıp fakültesi dönem 1- 2-3 öğrencilerinin öğrenim gördüğü bina.) Üniversite hastanesi ise şehir merkezinde ve ulaşımı kolay.

Şehrin ulaşım imkanları: 

Ulaşım imkanları açısından ciddi sorunlar yaşanıyor. Ulaşım küçük otobüslerle sağlanıyor. Merkezden kampüse çok sık otobüs olmasına rağmen kampüste tıp fakültesine sınırlı saatlerde ulaşım var. Diğer fakültelerin ulaşımları kolay iken tıp fakültesi için bu durum iç açıcı değil. Bu durumun 2017-2018 döneminde iyileştirilmesi için çalışmalar yapıldı.

Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri: 

Fakülte yeni bir fakülte fakat verdiği eğitim iyi düzeyde. Gittikçe oturan bir eğitim sistemi var.

Üniversitenin şehir içindeki konumu: 

Üniversite şehir merkezinden dışarıda. Tavşanlı yolu 10. km

Üniversitenin sosyal imkanları: (Şenlikler, festivaller, etkinlikler, kongreler vb.): 

Bahar şenlikleri ve festivaller düzenleniyor. Fakültemizde akademisyenlerimizin ve belirli öğrenci topluluklarının verdiği kongreler de mevcut ancak biraz daha iyileştirilmesi gerekiyor.

Fakültenin kuruluş yılı: 

2008

Fakültenin hastaneye göre konumu: 

Fakülte ile hastane farklı yerlerde. Hastanenin ana binası ve ek binası da ayrı konumlarda ve ikisi de merkezde. Hastane merkezde olduğu için ulaşımı daha kolay. Fakülte ile arası otobüsle 15-20 dakika mesafede.

Fakültenin anabilim dallarının konumu: 

Birliktedir.

Fakültede uygulanan eğitim sistemi (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit): 

Komite (entegre eğitim ) sistemi geçerlidir.

Fakültenin akreditasyon belgesi bulundurma durumu: 

Yok.

Fakülte dekanlığının akreditasyon süreciyle ilgili yaptığı çalışmalar: 

Akreditasyon için çalışmalar yürütülmektedir.

Fakültenin İngilizce hazırlık eğitimi bulundurma durumu: 

Hazırlık eğitimi var fakat zorunlu değil. O yüzden muafiyet sınavıda bulunmamaktadır.

Fakültenin eğitim dili (%100 Türkçe, %100 İngilizce veya %30 İngilizce): 

%100 türkçe

Fakültenin laboratuvar (pratik) derslerini işleyiş şekilleri: 

Anatomi: Teorik derslerde işlenen konu bir sonraki laboratuvar derslerinde maketler üzerinden çalışılır.

Histoloji: Teorik derslerde işlenen konu bir sonraki laboratuvar derslerinde maketler üzerinden çalışılır.

Fizyoloji: Materyal olarak laboratuvar dersleri düzenli bir şekilde işlenmekte.

Patoloji: İşlenilen teorik ders ardından laboratuvar dersinde o konuyla ilgili örnekler mikroskoplarla incelenmekte ve bilgisayar-projeksiyonlu mikroskoplarla hocalar tarafından ders anlatılmaktadır.

Mikrobiyoloji: Teorik ders sonrasında laboratuvar dersinde o gün işlenilen konular ile ilgili örnekler mikroskoplarla incelenmekte.

Biyokimya: İşlenilen teorik ders üzerine öğretim görevlileri sisteme uygun bir şekilde deneysel olarak anlatım yapmaktadır.

Biyoistatistik: Teorik olarak işlenmekte. Biyofizik: Teorik olarak işlenen konu deneyler ile takviye edilmekte.

Anatomi dersleri için sayıca maket / kadavraya sahip olma durumu: 

Tüm maketler 3-4-5-6 adet mevcut. Kadavra üzerinden eğitim verilmiyor.

Laboratuvar derslerinde öğrenci başına düşen mikroskop sayısı: 

Öğrenci başına bir mikroskop düşmektedir.

Mesleki beceriler dersinin(varsa) işleyişi ve sınavlara katkısı: 

Var.%10 etkiliyor. Derslerde de öğretim üyeleri süreyi umursamadan tüm öğrencilere yeterli ilgiyi ve bilgiyi sunmaktadır.

Simüle hasta laboratuvarı bulundurma durumu, derslerin işleyişi ve sınavlara olan katkısı: 

Yok.

Fakültenin dönemlere göre öğrenci sayısı: 

dönem 1: 100-110

dönem 2: 100-110

dönem 3: 80

dönem 4:70

dönem 5: 60

dönem 6: 40

Fakülteye özgü uygulamalar: 

TurkMSIC oldukça etkin. Ayrıca başka birçok öğrenci topluluğu mevcut. Gerek öğrenci toplulukları gerek akademisyenler vasıtasıyla makale araştırmaları ve çevirileri çalışmaları yürütülmekte. Öğrenci toplulukları sorumluluğunda düzenlenen sosyal sorumluluk projeleri var.

Fakültenin akademik eğitim-öğretim takvimi: 

Dönem 1,2,3ler için 19.09.2016 - 23.06.2017

Dönem 4: 22 Ağustos 2016 - 23 Haziran 2017

Dönem 5: 15 Ağustos 2016 - 1-2 Haziran 2017

Dönem 6: 1 Temmuz 2016 - 30 Haziran 2017

Fakültede öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı: 

4

Fakültede Tıp eğitimi dışında verilen dersler: 

İnkılap tarihi, türk dili ve edebiyatı, temel-mesleki ingilizce, fitoterapi, nanoteknoloji

Fakültedeki devam zorunluluğu ve devamsız bilgilerinin öğrenilmesi: 

Teorik derslerde %70, Pratik derslerde %80 oranında devam zorunluluğu var. Devamsızlık bilgilerini öğrenci İşleri söylemiyor. Sadece komitelerden önce devamsızlığı sıkıntıya düşenlere haber veriliyor. Bu nedenle biraz sıkıntılı. Devamsızlıklarımızı öğrenciler kendi hesaplıyor.

Fakültenin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi: 

1.2.3. dönemlerde çoktan seçmeli teorik sınav ve ek olarak pratik sınavlar, 4. 5. sınıflarda sözlü sınavlar ve teorik sınavlar.

Dönemi tamamlayabilmek için geçerli olan not sistemi: 

Finalsiz geçme notu yok mecburi final mevcut. Komite ortalamalarının %60 ı final notunun %40 ı alınarak hesaplanan geçme notunda sınır 60. Ayrıca finalde 50 barajı mevcut.

Fakültenin web sitesi: 
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulundurma durumu: 

Mevcut değil

Fakültede eğitim sürecini iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmalar: 

Eğitim koordinatörleriyle birebir iletişim kurmamız 1. Öncelik. Eğer  çözülemeyecek sorunlar mevcut ise dekanlıkla iletişime geçilir.

Dönemlere göre ders içerikleri: 

Dönem 1:Anatomi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Biyofizik, Fizyoloji, Tıbbi çeviri makale, biyoistatistik, organik kimya,halk sağlığı, aile hekimliği, iyi hekimlik uygulamaları, histoloji ve embriyoloji, biyokimya, bilimsel araştırma projeleri,kütüphane  ve belgeleme,tıp tarihi ve etik,davranış bilimleri

Dönem 2:anatomi,histoloji ve embriyoloji,fizyoloji,biyokimya,iyi hekimlik uygulamaları,biyofizik,tıbbi mikrobiyoloji,radyoloji,beslenme ve diyet,ortopedi,patoloji,farmakoloji

Dönem 3:tıbbi patoloji,iç hastalıkları,çocuk sağlığı ve hastalıkları,halk sağlığı,tıbbi farmakoloji,genel cerrahi,tıbbi biyokimya,radyoloji,nükleer tıp,aile hekimliği,mikrobiyoloji,göğüs hastalıkları,kulak burun boğaz,üroloji,göz hastalıkları,kadın hastalıkları,iyi hekimlik uygulamaları,kardiyoloji,deontoloji,fizyoloji,psikiyatri,nöroloji,ortopedi,beyin cerrahi,anesteziyoloji ve reanimasyon

Dönem 4:pediatri,kadın doğum,dahiliye,genel cerrahi

dönem 5:adli tıp,kalp damar cerrahisi,anesteziyoloji ve reanimasyon,kardiyoloji,beyin ve sinir cerrahisi,kulak burun boğaz,deri ve zührevi hastalıklar,enfeksiyon hastalıkları,nükleer tıp ve rehabilitasyon,ortopedi ve travmatoloji,göğüs hastalıkları,ruh sağlığı ve hastalıkları,göğüs cerrahisi,üroloji,göz hastalıkları

Dönem 6:kadın doğum,genel cerrahi,dahiliye,pediatri,acil,halk sağlığı,aile hekimliği

Fakültede uygulanan öğrenci değişim programları: 

Erasmus, Farabi, Mevlana, TurkMSIC

Yeni yorum ekle