Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversitenin bulunduğu il: 
Ankara
Üniversite statüsü: 
Vakıf
Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu: 

Ana kampüsümüz merkeze yaklaşık yarım saat uzaklıktadır, Eskişehir yolu üzerindedir. Fakülte dekanlığımız ve hastanemiz Bahçelievlerde bulunmaktadır.

Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri: 

Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı’nın kurulması, daha sonra 1982’de ilk Diyaliz Merkezinin faaliyete geçmesi ve 1985’de ilk hastanenin kurulmasının ardından, 1986 yılında Prof. Dr. Mehmet Haberal Eğitim Vakfı kurulmuştur. Bahçelievler semtindeki bir hastaneden başlayarak, bundan 19 yıl önce bozkır topraklar üzerinde hiçbir dikili ağacın olmadığı şu anki üniversitemiz kampüsünde, Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof.Dr. Mehmet

Haberal ve ekibi tarafından sağlık hizmetlerinin yanısıra, yükseköğretim kurumlarına olan gereksinimi karşılamak ve çağdaş bir eğitim sistemi kurmak amacı ile 14 Eylül 1993 tarihli 515 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye dayalı olarak 13 Ocak 1994 tarihinde 3961 sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemizin 1994’ten bugüne, 19 yıl gibi kısa bir dönemde geldiği noktayı özetlemek gerekirse; Eğitim Öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuş olan Başkent Üniversitesi kampüsünde 11 Fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 4 Meslek Yüksekokulu, 5 Enstitü, İngilizce Hazırlık Okulu, Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca Başkent Üniversitesi’ne bağlı Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi, İlkyardım Eğitim Merkezi, Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi, Mithat Çoruh Kalite Yönetimi Araştırma Merkezi, Stratejik Araştırmalar Merkezi, İnsan Kaynakları ve Kariyer Yönlendirme Merkezi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, Ölçümbilim ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde de faaliyetler devam etmektedir.

Üniversitenin şehir içindeki konumu: 

Ana kampüsümüz Eskişehir yolu 20.km

3.sınıfta eğitim görmekte olduğumuz dekanlık binamız ve hastanemiz Bahçelievler’de bulunmaktadır.

Fakültenin kuruluş yılı: 

15 Şubat 1994’te. Fakültemiz kurulan ilk vakıf tıp fakültesidir.

Fakültenin hastaneye göre konumu: 

İlk 2 sınıfta ana kampüste olduğumuz için ayrı. Ulaşımı üniversitenin servis olanaklarıyla sağlayabiliyoruz. Toplu taşımayla ise 30-40 dk arası sürmektedir.

Fakültenin anabilim dallarının konumu: 

Temel Tıp Bilimleri ve farmakoloji ana kampüstedir. Klinik ve cerrahi branşlar ise dekanlık ve hastane tarafımızdadır.

Fakültede uygulanan eğitim sistemi (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit): 

Fakültemizde hibrit eğitim modeli uygulanmakta olup Yatay-Dikey Entegre + İnteraktif Yöntemler kullanılmaktadır.

Fakültenin akreditasyon belgesi bulundurma durumu: 

Fakültemiz akreditasyon belgesini ilk alan 9 fakülteden biri ve ilk vakıf tıp fakültesidir, 3.yılda yapılan ara değerlendirme sürecimizi de 2013 aralıkta tamamladık.01.01.2017 ye kadar akreditasyonumuzun devamına karar verildi.

Fakülte dekanlığının akreditasyon süreciyle ilgili yaptığı çalışmalar: 

Multidisipliner Mesleki Beceri Laboratuvarımızı donanımlarıyla birlikte tamamlama çalışmaları yürütmekte, eğitimde öğretim üyelerinin çoğunluğunu içeren yatay bir eğitim örgütlenmesi için 8 yeni eğitim kurulu kurmuş ve çalışmalarını müfredat programına yerleştirmeye çalışmakta, yeni ÇEP 2014’e göre öğrenim hedeflerini ve buna bağlı çalışacak elektronik soru banlkası sistemini kurmakta.

Fakültenin İngilizce hazırlık eğitimi bulundurma durumu: 

Bulunmaktadır. Muafiyet sınavı da vardır.

Fakültenin eğitim dili (%100 Türkçe, %100 İngilizce veya %30 İngilizce): 

%100 Türkçe. Ancak ilk üç sınıfta haftada 2 saat olmak üzere mesleki İngilizce derslerimiz vardır.

Fakültenin laboratuvar (pratik) derslerini işleyiş şekilleri: 

Anatomi: Maketler ve kadavra üzerinde pratik yapıyoruz. Devlet Üniversitelerine göre çok daha az kişi olmamızdan dolayı pratiklerde sıkıntı yaşamıyoruz.

Histoloji: Preparat incelemeleriyle geçiyor. Her öğrencinin bir mikroskopu var.

Fizyoloji: Fakültemizde eğitim vermekte olan Prof. Dr. Nimet Gündoğan’ın kendi yazmış olduğu, fizyoloji laboratuvar kitabındaki deneyleri gerçekleştiriyoruz.

Patoloji: Preparat demostrasyonu yapılmakta.

Mikrobiyoloji: Temel preperat hazırlama tekniklerini öğreniyoruz, preperat incelemeleri yapıyoruz.

Biyokimya: Deneyler üzerinden yürüyor. Kişi sayısı azlığından dolayı oldukça aktif olarak öğrenci katılımı var.

Biyoistatistik: Dersin laboratuar kısmında teoikte öğrendiğimiz yöntemleri Spss kullanarak pratiğe döküyoruz

Biyofizik: Deney ve demostrasyon şekinde geçmekte.

Anatomi dersleri için sayıca maket / kadavraya sahip olma durumu: 

Yeterli sayıda maket (130 adet organ , kemik , sistem maketi) ve kadavraya (7 tane kadavra) sahibiz.

Laboratuvar derslerinde öğrenci başına düşen mikroskop sayısı: 

Her öğrencinin kendi mikroskobu vardır.

Mesleki beceriler dersinin(varsa) işleyişi ve sınavlara katkısı: 

Klinikte Erken gözlemler başlığındaki ders programı içinde Dönem 1 lere verdiğimiz mesleki becerileri 2015-2016 yılında Dönme 1 ,dönem 2 ve dönem 3’lere yayılmış bir şekilde bütünüyle işletmeye başlayacağız.

Simüle hasta laboratuvarı bulundurma durumu, derslerin işleyişi ve sınavlara olan katkısı: 

Kurulma aşamasındadır.

Fakültenin dönemlere göre öğrenci sayısı: 
 

TOPLAM 

Hazırlık 

2

Dönem    I 

77

Dönem   II 

75

Dönem  III 

78

Dönem  IV 

64

Dönem  V 

81

Dönem  VI 

48

TOPLAM 

425 

Fakülteye özgü uygulamalar: 

Özel ‘Çalışma Grupları Programı’ ile tıp öğrencilerine eğitimlerinin ilk yıllarında tıbbi araştırmaların metodolojisi ve bilgiye ulaşmanın yolları öğretilmektedir. 16 yıldır kesintisiz devam eden bu etkinlik , mevcut formatı ile mezuniyet öncesi tıp eğitimi açısından özgün bir eğitim modelidir. Bu etkinlikte ayrıca öğrencilerin bilimsel çalışmaları yazılı ve sözlü sunma becerisini edinmeleri amaçlandığından her yıl Mayıs ayı içinde bir sempozyumda diğer öğrenci ve öğretim üyelerinin bulunduğu ortamda sunum yapma imkanı tanınmaktadır.

Fakültenin akademik eğitim-öğretim takvimi: 

Sitemizde bulunmaktadır. http://tip.baskent.edu.tr/

Fakültede öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı: 

425/450=0,94

Fakültede Tıp eğitimi dışında verilen dersler: 

İlk sene zorunlu olarak İnkılap tarihi ve Türk dili derslerini alıyoruz. Ayrıca üniversitemizin koymuş olduğu seçmeli güzel sanatlar dersinden tercih ettiğimiz dersi alıyoruz. Geri kalan senelerde tıp dışı ders bulunmamaktadır.

Fakültedeki devam zorunluluğu ve devamsız bilgilerinin öğrenilmesi: 

%80 Laboratuvar devam zorunluluğu, %75 teorik ders devam zorunluluğumuz bulunmaktadır.

Fakültenin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi: 

1,2,3. sınıflarda esas kurul sınavlarımız çoktan seçmeli teorik sınav, ek olarak pratik sınavlardan ve mesleki İngilizce sınavından oluşmaktadır. Bunların yanında anabilim dalı inisiyatifine göre laboratuar derslerinde ve derslerde quizler yapılmaktadır.

Dönemi tamamlayabilmek için geçerli olan not sistemi: 

Geçme notu:60 Finalsiz geçme notu:80

Fakültenin web sitesi: 
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulundurma durumu: 

Vardır. 3 Profesör, 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 2 Öğretim Görevlisi hizmet yapmaktadır. 

Fakültede eğitim sürecini iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmalar: 

Geri bildirim anketleri toplanmakta, eğitim koordinatörleri ile birebir iletişim olmakta ve Yönetimle söyleşi adı altında dekanla karşılıklı sorunları konuşabilme şansı verilmektedir.

Dönemlere göre ders içerikleri: 

Web sitesinde yer almaktadır. http://tip.baskent.edu.tr/

Fakültede uygulanan öğrenci değişim programları: 

TurkMSIC ve Erasmus

Yeni yorum ekle