Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversitenin bulunduğu il: 
Balıkesir
Üniversite statüsü: 
Devlet
KYK Yurt Olanakları: 

BALIKESİR KIZ YURT MÜDÜRLÜĞÜ (KAPASİTE: 2024 KIZ)

Kampüsten uzak , odadaki kişi sayıları 4 veya bloğa göre daha da fazla olabiliyor.

Adres: Paşaalanı Mah.Tarihci Cemal Kutay Cad. 2/1C Karesi/BALIKESİR
Telefon: 0266 246 04 15 - 0266 246 03 11
Faks: 0266 246 13 31
E-Posta: balikesir16@kyk.gov.tr

HASAN BASRİ ÇANTAY YURT MÜDÜRLÜĞÜ (KAPASİTE: 1044 ERKEK)

Yeni, 2 ve 3 kişilik odalar var.Kampüs içerisinde
Adres: Çağış Mah.Çağış B.M.Sok. No:327/01 B Bigadiç/BALIKESİR
Telefon: 0266 612 14 40 - 0266 612 14 41
Faks: 0266 612 14 44

Ayrıca Dursunbey'de 216 Kız ve Havran'da 114 Erkek kapasiteli KYK yurtları bulunmaktadır.

 

Özel Yurt Olanakları: 

1) RESİDORM YURDU
https://tr-tr.facebook.com/residorm

2)AKDENİZ KIZ ÖĞRENCİ YURDU
http://firma.balnet.net/akdenizkizyurdu/?magaza=basliklar&ra=02.05.20082...

3)KARESİ KIZ ÖĞRENCİ YURDU
http://firma.balnet.net/karesikizogrenciyurdu/

4)BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ VAKFI AYTEN-BURHAN ERDAYI KIZ ÖĞRENCİ YURDU
http://bauvakif.balikesir.edu.tr/kiz_yurdu.html

5)BALIKESİR ERKEK ÖĞRENCİ APART
http://www.balikesirapart.com/

Evlerin kira durumları ve özellikleri: 

1+1 evler çoğunlukla yeni olmasından dolayı 600-800 TL arasında

2+1 evler mevkisine göre 500 700 TL arasında

3+1 evler yine mevkisine göre 650 850 TL civarında

Şehrin öğrencilere tanıdığı burs imkanları (Özel, dernek vakıf) ve koşulları: 

1)İlk 1000 ile yerleşen öğrencilere aylık 900 tl burs verilmektedir
2)Balıkesir Üniversitesi Vakfı Bursu

http://bauvakif.balikesir.edu.tr/yonerge.html

Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri: 

Balıkesir şehir merkezi gayet mütevazi bir yapıdadır. Öğrencilerin vakit geçirebileceği cafe tarzı mekanlar bolca bulunmaktadır. Ancak bir tane sineması ve bir tane küçük AVM’si var. Konser organizasyonları ise az sayıda; üniversite bahar şenliklerinde veya kutlama günlerinde halk konseri şeklinde yapılıyor.

Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu: 

Üniversite merkeze 17 km uzaklıktaki çağış kampüsünde ve fakültemizde kampüs içinde bulunan sağlık uygulama ve araştırma hastanesinin hemen yanında bulunmakta.

Şehrin ulaşım imkanları: 

KYK-KAMPÜS/TTM-KAMPÜS belediye otobüsleri ile kampüse ulaşım sağlanıyor.

Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri: 

Balıkesir Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3837 sayılı kanun gereğince kurulmuş olup; 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren tüzel kişilik kazanarak bugün 11 Fakülte, 5 Enstitü, 5 Yüksekokul, 16 Meslek Yüksekokulu, 12 Araştırma Merkezi, 1 Araştırma Laboratuvarı, 4 Bölüm, 858 öğretim elemanı ve 34315 öğrenci ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

http://www.balikesir.edu.tr/bau/genel_bilgiler

detaylı bilgiler yukarıdaki linlte mevcuttur.

Üniversitenin şehir içindeki konumu: 

Bigadiç yolu 18. Kmde, Çağış Yerleşkesi

Üniversitenin sosyal imkanları: (Şenlikler, festivaller, etkinlikler, kongreler vb.): 

Sadece bahar şenliği yapılıyor.

Fakültenin kuruluş yılı: 

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, 17.03.2006 tarih ve 2611 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, 5467 sayılı kanunun 2. maddesi ile kurulmuştur.

Hastanemiz ise 31.08.2009 tarih ve 27335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile kurulmuştur.

Fakültemiz 2010-2011 eğitim yılında ilk öğrencilerini almıştır.

Fakültenin hastaneye göre konumu: 

Fakültemiz hastanenin hemen yanında bulunmakta.

Fakültenin anabilim dallarının konumu: 

Temel tıp bilimleri morfoloji binasında ,dahili ve cerrahi bilimler bu binadan ayrı olarak hastanede bulunmaktadır.

Fakültede uygulanan eğitim sistemi (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit): 

Entegre eğitim sistemi uygulanıyor.PDÖ'de içeriyor.(Hibrit diyebiliriz.)

Fakültenin akreditasyon belgesi bulundurma durumu: 

Hayır.

Fakülte dekanlığının akreditasyon süreciyle ilgili yaptığı çalışmalar: 

Herhangi bir çalışma mevcut değil.

Fakültenin İngilizce hazırlık eğitimi bulundurma durumu: 

İngilizce hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Programa haftalık 2 saat olarak yansıtılmış zorunlu İngilizce dersi vardır. Dönem başında yapılan muafiyet sınavında 60 puanın üzerinde alan öğrenciler başarılı sayılıyor.

Fakültenin eğitim dili (%100 Türkçe, %100 İngilizce veya %30 İngilizce): 

Eğitim dili Türkçedir.

Fakültenin laboratuvar (pratik) derslerini işleyiş şekilleri: 

Anatomi: Öncelikle derste teorik anlatım yapılıyor.Ertesi gün(genellikle) de laboratuarda kemik, maket vb. materyeller üzerinden ikinci bir anlatım yapılıyor. Daha sonra öğrenciler serbest olarak maket, kemik veya kadavra üzerinde çalışıyor.

Histoloji: Preperatları hoca tarafından bilgisayar ve projeksiyon cihazına bağlı mikroskoptan yansıtılarak anlatılıyor. Sonrasında öğrenciler anlatılanları preperatta kendileri gözlemliyor.

Patoloji: Pratik dersinde öncelikle hocalar, mikroskobunu PC’ye bağlayıp preparatları yansıtarak göstertiyor ve incelenecek noktaları gösteriyor. Sonrasında öğrenciler serbest olarak mikroskopta izlem yapıyor.

Mikrobiyoloji: Pratik derslerinde besi yerlerini tanıyıp örnek alma, besi yerlerine bakteri-mantar ekme, bakteri-mantar çoğaltma, gram boyama, mikroskopta izleme, canlı-cansız parazitleri inceleme, antibiyotik duyarlılık  testleri başta olmak üzere çalışmalar yapılıyor.

Biyokimya:  Öncelikle hoca tarafından örnek deney yapılıyor, yöntemler gösteriliyor, madde miktarları ölçülüyor. Sonrasında öğrenciler gönüllü olarak ilgili çalışmayı yapmaktadır. Deney içeriği FÖY’lerden takip edilmektedir.

Biyoistatistik:bu dersin laboratuvarı yok.

Anatomi dersleri için sayıca maket / kadavraya sahip olma durumu: 

Yeni yılda iki adet kadavramız bulunmakta maket sayıları da sürekli güncellenmektedir.

Laboratuvar derslerinde öğrenci başına düşen mikroskop sayısı: 

Dersler gruplara bölünerek işlendiğinden her öğrenciye 1 mikroskop düşmektedir.

Mesleki beceriler dersinin(varsa) işleyişi ve sınavlara katkısı: 

Yok.

Simüle hasta laboratuvarı bulundurma durumu, derslerin işleyişi ve sınavlara olan katkısı: 

Yok.

Fakültenin dönemlere göre öğrenci sayısı: 

·        

Dönen 1: 130

·        

Dönem 2: 130

·        

Dönem 3: 120

·        

Dönem 4: 110

·        

Dönem 5 : 100

·        

Dönem 6: 70

Fakülteye özgü uygulamalar: 

Hocalarla birebir kariyer, gelecek vb konularda sohbet edilebiliniyor.

Fakültenin akademik eğitim-öğretim takvimi: 

Dönem 1,2,3 : 10 Eylül 2018 -11 Ocak 2019 / 28 Ocak 2019 - 14 Haziran 2019

Dönem 4,5,6: 3 Eylül 2018 -11 Ocak 2019 / 28 Ocak 2019 - 14 Haziran 2019

Fakültede öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı: 

Her 5 öğrenciye 1 öğretim üyesi düşmektedir.

Fakültede Tıp eğitimi dışında verilen dersler: 

Üniversite eğitiminde zorunlu olan Türk Dili, inkılap tarihi dersleri ve muaf olunabilen İngilizce dersi verilmektedir.

 

Fakültedeki devam zorunluluğu ve devamsız bilgilerinin öğrenilmesi: 

Teorik derslere %70 devam pratik/laboratuvar derslerine %80 devam zorunluluğu bulunyor. Devamsızlık bilgisi öğrenci işlerinden öğreniliyor.

Fakültenin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi: 

1.2.3. dönemlerde çoktan seçmeli teorik sınav ve ek olarak pratik sınavlar, 4. 5. sınıflarda sözlü ve de yazılı sınavlar şeklinde yapılıyor.
Anatomi pratik sınavı laboratuvarda her kemik, eklem vb. için 30 sn cevap hakkı veriliyor. Sınava sonunda ise yazdıklarınızı düzeltmek için 1dk ek süre veriliyor.
Histoloji pratiği, komite sınavına ek olarak preperatların fotoğrafları renkli bir şekilde kağıda basılıp veriliyor. Sorular, çoktan seçmeli şeklinde komitedeki histoloji bölümüne ekleniyor. 

Dönemi tamamlayabilmek için geçerli olan not sistemi: 

Geçme notu 60 olup final sınavına girmek zorunludur. Aynı zamanda final sınavından da en az 60 alma zorunluluğu vardır.
Komite notlarının ortalamasının %60 ı ile final notunun %40 ının toplamı en az 60 olmak zorundadır.

 

Fakültenin web sitesi: 
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulundurma durumu: 

Hayır.

Fakültede eğitim sürecini iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmalar: 

Dönem koordinatörleri ile konuşulup görüşler bildirilebiliyor.

Dönemlere göre ders içerikleri: 

Dönem 1)
Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyokimya, Biyoistatistik, Fizyoloji, Biyofizik, Anatomi, Tıp Tarihi ve Etik, Davranış Bilimleri, Histoloji, İlk yardım, PDÖ, Tıbbi mikrobiyoloji

Dönem 2)
PDÖ, Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Tıbbi biyokimya, Tıbbi mikrobiyoloji

Dönem 3)
PDÖ, Pataloji, Tıbbi Farmakoloji, İç Hastalıkları, Pediatri, Plastik cerrahi, Ortopedi ve travmatoloji, Tıbbi Biyokimya, Enfeksiyon Hastalıkları, Anestiziyoloji ve reanimasyon, Genel Cerrahi, Radyoloji, Kardiyoloji, Tıbbi Genetik, Göğüs hastalıkları, psikiyatri, Göz hastalıkları, Halk sağlığı,Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji

Dönem 4)
Kadın HAstalıkları ve Doğum, Üroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Genel Cerrahi, Radyodiagnostik, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, KBB, Plastik Cerrahi

Dönem 5)
Deri Ve Zührevi Hastalıklar, Göz Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Adli Tıp, Çocuk Cerrahisi, Nöroloji, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Ortopedi ve travmatoloji, Göğüs Cerrahisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Pediatri,Psikiyatri

Fakültede uygulanan öğrenci değişim programları: 

Erasmus, Farabi, Mevlana, TurkMSIC

Yeni yorum ekle