Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversitenin bulunduğu il: 
Ankara
Üniversite statüsü: 
Devlet
KYK Yurt Olanakları: 

Ankara sınırlarında 20’nin üzerinde (yaklaşık 28) öğrenci yurdu bulunmaktadır. Bunun yarıdan fazlası Ankara merkez sınırlarındadır. Kız öğrenci kapasitesi daha fazladır. Ayrıntılı bilgi için www.kyk.gov.tr adresi ziyaret edilebilir. 

Özel Yurt Olanakları: 

Ankara’da 100’ün üzerinde özel-yarı özel yurt bulunmaktadır.

Bu konuda  http://www.meb.gov.tr/iletisim/yurtlar/yurtlar.asp?IL=ANKARA adresi incelenmelidir.

Evlerin kira durumları ve özellikleri: 

Ankara’da ev fiyatları semtlere göre değişmektedir. Ankara Tıp için mesafe olarak uygun olan semtlerde ev fiyatları;  1+1 400-450 TL, 2+1 450-600 TL ve 3+1ler ise 600 ile 1000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Ankara Tıp için yürüme mesafesinde olabilecek ve her iki yerleşkeye de yakın olabilecek semtler;  Kolej, Kurtuluş, Dikimevi, Cebeci şeklindedir.

Şehrin öğrencilere tanıdığı burs imkanları (Özel, dernek vakıf) ve koşulları: 

Üniversitenin başarı, ihtiyaç olarak sağladığı bursların yanı sıra dernek, vakıf vs gibi birçok yerden burs alınabilmektedir. Ancak sıkı bir araştırma dönemi ve zorlu başvurular sizleri beklemektedir. Ayrıca ihtiyaç sahibi Ankara Tıp Öğrencileri, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Rehbelik Merkezi’ne (ÖGREM) başvurarak burs başvurularını gerçekleştirebilirler.

Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri: 

Ankara, başkent olması nedeniyle sosyal ve kültürel anlamda ortalamanın üzerinde sayılabilecek bir şehirdir. Ankara Tıp’a yakın bulunan Hamamönü semti başta olmak üzere Ulus-Kale civarından Ankara tarihine bir göz gezdirmek mümkündür.

Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu: 

Üniversite, Ankara-Tandoğan olarak bilinen yerdedir ve üniversitenin rektörlüğünün de bulunduğu bu yerleşkenin ismi Tandoğan Yerleşkesi olarak bilinmektedir. Yüzme havuzu, spor salonu ve bir çok sportif faaliyet alanı burada bulunmaktadır. Buraya en kolay ulaşım, Ankaray hattı ile Tandoğan durağına ulaşmak şeklinde sağlanabilir.

 

Tıp Fakültesi üniversite ana kampüsünden ayrı bir yerde, iki ayrı yerleşke olarak bulunmaktadır.

Şehrin ulaşım imkanları: 

Şehrimizde dolmuş, belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri ve metro hatları ile sağlanmaktadır. Ulaşımın saat 23.00 ile sona ermesi olumsuz durumlardan biridir. Bir diğeri ise, yeni zamlarla birlikte ulaşım fiyatları öğrenci bütçesine göre yüksek bir değere ulaşmıştır.

Okula yakın bir ev veya yurt tercih edilmesi durumunda , aynı zamanda şehir merkezine de yakın olunacaktır. Konaklama için bu durum düşünülebilir.

Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri: 

Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet tarihini ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiş, bütünleştirmiş bir üniversitedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, salt bir yönetim biçimini değiştirmenin çok ötesinde, çağdaş bilime, çağdaş demokratik değerlere ve kurumlara dayalı büyük bir toplumsal dönüşüm sistemi olduğu gibi; Ankara Üniversitesinin açılışı da, bilinen üniversite amaçlarının yanında, özel bir misyonun somutlaşmasını ifade eder. Ankara Üniversitesi, Atatürk ilke ve inkılâplarının dayanaklarını oluşturmak, bu ilke ve inkılâpları yurt geneline yaymak, kökleştirmek ve çağdaşlığın, bilimin ve aydınlığın ifadesi olan bu değerlerin yılmaz savunuculuğunu yapmak üzere, temeli bizzat yüce Atatürk tarafından atılmış bir üniversitedir. Genç Cumhuriyetin yüksek öğretim alanındaki ilk ve çarpıcı icraatları; laik ve demokratik Cumhuriyetin yeni hukuk düzenini gerçekleştirecek hukukçuları yetiştirmek için 1925′te kurulan Hukuk Mektebini, Türk çiftçisine hizmet etmek üzere 1933′te öğretime başlayan Yüksek Ziraat Enstitüsünü, zengin Anadolu kültürünü araştırmak ve Türkiye’nin dünya ile dil ve kültür köprüsünü kurmak amacıyla 1935′te açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini, 1859′dan beri Mektebi Mülkiye adıyla üst düzey kamu yöneticileri yetiştiren ve 1936′da Ankara’ya taşınan Atatürk’ün özel emir ve ilgileri ile kurulan Siyasal Bilgiler Okulunu açmak olmuştur. Bunlara, hazırlıkları Atatürk tarafından başlatılan ancak kuruluşu II. Dünya Savaşı nedeniyle 1940′ların başına kalan Tıp ve Fen Fakültelerini de eklemek gerekir. Her biri Türkiye Cumhuriyetinin imarında önemli görevler üstlenen Hukuk, Dil ve Tarih-Coğrafya, Fen ve Tıp Fakülteleriyle 1946 yılında resmen kurulan Üniversitemizin gelişme kronolojisi şöyledir:

 

  • 1948′de Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, Üniversitemiz bünyesine alındı.
  • 1949′da İlahiyat Fakültesi kuruldu.
  • 1936’da kurulan Siyasal Bilgiler Okulu 1950′de Fakülte adını aldı.
  • 1960′ta Eczacılık Fakültesi kuruldu.
  • 1963′te kurulan Diş Hekimliği Yüksek okulu, 1977′de Diş Hekimliği Fakültesi adını aldı.
  • 1965′te Eğitim Bilimleri Fakültesi kuruldu.
  • 1965’te şimdiki adıyla İletişim Fakültesi olan Basın Yayın Yüksekokulu kuruldu.
  • 2001 yılında Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi bünyesinden ayrılarak kuruldu.
  • 1996 yılında eğitim-öğretime başlayan Sağlık Eğitim Fakültesi 2007 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi adını aldı.
Üniversitenin şehir içindeki konumu: 

Rektörlük Adresi şu şekildedir; 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Tandoğan / Ankara / Türkiye

Şehre yeni gelen birinin, Otobüs terminali olan Aşti’den ANKARAY hattına binerek Beşevler veya Tandoğan durağında inmesi ve sonrasın bir miktar yürümesi gerekmektedir. Kayıt yeri ve bir çok fakülte Tandoğan kampüsünde, Rektörlük binasının bulunduğu kampüste yer almaktadır.

Tıp Fakültesi ayrı yerde, birkaç yerleşkeden oluşmaktadır.

Üniversitenin sosyal imkanları: (Şenlikler, festivaller, etkinlikler, kongreler vb.): 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sağlık Merkezi’nde, Poliklinik, Beslenme ve Diyet Danışmanlık Hizmeti ile Psikolojik Danışmanlık Hizmeti sunulmaktadır. Bu amaçla 1 uzman, 2 pratisyen doktor, 4 diyetisyen, 3 Gıda Mühendisi, 2 psikolog ve 2 hemşire görev yapmaktadır.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her yıl açtığı kurslarda ve öğrenci topluluklarında kendilerini geliştiren öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar ve etkinlikler daha önce Nisan ayında düzenlenen “Geleneksel Kültür Haftası” kapsamında gerçekleştirilirken, 2012- 2013 öğretim yılından itibaren tüm ayı kapsayacak şekilde genişletilmiş ve etkinlikler “Ankara Üniversitesi Kültür Sanat Günleri” olarak daha uzun süreli ve geniş katılımlı olarak düzenlenmeye başlamıştır.

15–21 Mayıs tarihleri arasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Gençlik Haftası” etkinliklerinde de, öğrencilerimiz aktif olarak yer almaktadırlar.

Öğrencilerimiz, üniversiteler arası, ulusal ya da uluslararası yarışma ve festivallerde de üniversitemizi temsil etmektedirler. Yarışma ve gösterilerde aktif olarak yer alan öğrencilerimizin, konaklama, yol, kostüm gibi gereksinimleri üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

Düzenlenen kurslara katılan öğrencilerimizin kullandıkları malzemelerin tamamına yakını Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızca ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Öğrencilerimizden gelen kurs talepleri doğrultusunda kurs sayımız her geçen yıl artmaktadır. 2012-2013 eğitim öğretim yılında ise 23 ayrı alanda kurs programı yürütülmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Korolarının, TRT Korolarının, farklı üniversitelerin koro ve orkestralarının üniversitemizde sıkça konserler vermesi sağlanmaktadır. Üniversitemizde gerçekleşen müzik, tiyatro gibi etkinliklerden öğrencilerimiz ücretsiz olarak yararlanmaktadırlar. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının programları takip edilerek, öğrencilerimize ücretsiz bilet sağlanmaktadır.

Üniversitemizde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına, fakültelere ve yüksekokullara bağlı olarak faaliyet gösteren 272 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Topluluklara yaptıkları etkinlikler için gereksinim duyulan tüm katkılar sağlanmaktadır.

Fakültenin kuruluş yılı: 

19 Ekim 1945 Cuma günü saat 11.00′de Cebeci Hastanesi’nde Gülhane Büyük Dersanesi’nde törenle Ankara Tıp Fakülte’miz eğitimine başladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi ünvanına sahiptir.

 

Fakültenin hastaneye göre konumu: 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi iki ayrı yerleşke olarak düşünülebilir. Sıhhiye’de Morfoloji Yerleşkesi (Taş Bina) ve İbn-i Sina Hastanesi, Cebeci yerleşkesinde ise Tıp Eğitimi ve Bilişimi ABD Binası, Mesleksel Beceri Laboratuarları, İletişim Becerisi Laboratuarı, PDÖ sınıfları ve bir çok Anabilim ve Bilim Dalının klinikleri ve eğitim sınıfları bulunmaktadır. İki yerleşke arası uzak olmamakla birlikte gün içinde her saat ring yapan bir de servis bulunmaktadır. Süre olarak yaklaşık 5-10 dk’dır.

Fakültenin anabilim dallarının konumu: 

Sıhhiye yerleşkesinde bulunan anabilim ve bilim dallarının poliklinik ve servisleri İbn-i Sina hastanesinde, akademik bürolar ise İbn-i Sina hastanesine tünel ile bağlı bulunan Akademik Yerleşke Ek Bina’da bulunmaktadır. Cebeci yerleşkesinde bulunan anabilim ve bilim dallarının ise servis ve akademik büroları genellikle aynı bina içerisinde farklı katlarda bulunmaktadır. 

Fakültede uygulanan eğitim sistemi (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit): 

Fakültemizde temelde entegre sistemin yer aldığı, içerisinde hem teorik hem pratik eğitimi ve öğretimi gözeten, farklı bir çok eğitim etkinliğini içerisinde barındıran bir eğitim sisteminden bahsetmek doğru olacaktır. İlk 3 sınıfta Modül sistemi içerisinde branşlar entegre olarak işlenmektedir. Beraberinde mesleksel beceri, iletişim becerisi eğitimleri de sürdürülmektedir. Ayrıca 2. sınıftan itibaren modül konuları ile entegre bir şekilde PDÖ oturumları gerçekleştirilmektedir.

Fakültemiz 3. sınıf eğitiminde alan çalışması etkinliği yer almaktadır. Bu etkinlik 3. sınıfta okuyan bir Ankara Tıp öğrencisi, bir sene boyunca seçtiği bir aile izleme ve takip etme fırsatı bulmaktadır.

Yine fakültemiz 3. sınıfının bir eğitim etkinliği olarak APY (Araştırma Planlama ve Yürütme)  gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlik sayesine bir öğrenci, bilimsel bir çalışmanın her basamağını öğrenmekte, birebir uygulamakta ve sene sonunda bir poster/araştırma olarak çalışmalarını ortaya koymaktadır.

Fakültemizde her sene sonunda Gelişim Sınavı etkinliği organize edilmektedir. Bu sınav ile bir öğrenci sene sene gelişimini görebilmektedir ve ayrıca bu sınavdan elde ettiği belli oranda bir puanı da sene sonu notuna veya staj notuna istediği şekilde ekleyebilmektedir.

Fakültemiz 4. ve 5. sınıfında ise öğrenciler artık stajyer doktor olarak eğitim görmektedirler. 4. sınıfta İç Hastalıklar1-İç Hastalıklar 2- Genel Cerrahi olmak üzere 3 büyük (36şar iş günü) staj, Kardiyoloji-Göğüs Hastalıkları-Enfeksyon Hastalıkları-Psikiyatri-Nöroloji stajları (12şer iş günü) ve 4 ve 5er günlük İmmünoloji-Allerji, Akılcı İlaç Kullanımı ve Çocuk Psikiyatrisi stajlarından oluşmaktadır.  5. sınıfta ise  Pediyatri (32 iş günü), Çocuk Cerrahisi (4 iş günü), Kadın-Doğum (24 iş günü), Radyoloji (6 iş günü), seçmeli staj (6 iş günü) ve 12’şer iş günü olan Ortopedi, Göz, KBB, FTR, Anestezi,Dermatoloji, Üroloji, Göğüs Cerrahisi+Acil, Halk Sağlığı stajları bulunmaktadır.

İntörnlük Eğitimi ise 1 yıl süresince 2 ay ve 1 aylık periyotlarla çeşitli bölümlerde gerçekleştirilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.medicine.ankara.edu.tr/genel-tanitim-2/

Fakültenin akreditasyon belgesi bulundurma durumu: 

Fakültemiz 2013 yılında Akreditasyon belgesini almıştır ve 2019 yılında UTEAK tarafından gerçekleştirilecek yeniden değerlendirmeye kadar Akredite bir fakülte olarak eğitim verecektir.

Fakülte dekanlığının akreditasyon süreciyle ilgili yaptığı çalışmalar: 

Dekanlık öncülüğünde çeşitli kurullar oluşturuldu ve mevcutların korunması/iyileştirilmesi, farklılıkların/eksikliklerin düzenlenmesi/giderilmesi çalışmaları gerçekleştirildi. Bu süre içinde kurullarda görevli akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra öğrenci kulüpleri, gönüllüler yardımıyla bir çok çalışma gerçekleştirildi.

Şu an ise geri bildirimler ve tavsiyeler doğrultusunda çeşitli düzenlemeler yapılmakta ve bunlar hızla hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

Fakültenin İngilizce hazırlık eğitimi bulundurma durumu: 

Yok.

Fakültenin eğitim dili (%100 Türkçe, %100 İngilizce veya %30 İngilizce): 

Seçmeli bazı derslerin İngilizce olması dışında eğitim tamamen Türkçe olarak verilmektedir.

Fakültenin laboratuvar (pratik) derslerini işleyiş şekilleri: 

Anatomi: Laboratuvar ve amfide, maket ve kadavralar ile eğitimin görsel kısmı desteklenerek dersler verilmektedir. Bir grup amfide  görsel sunumlarla pratik eğitim alırken, diğer grup laboratuarda maket ve kadavralarla pratik eğitim almaktadır. Sonrasında iki grup yer değiştirerek günlük eğitim tamamlanmaktadır.

Histoloji: Amfide gerçekleştirilen teorik sunum dersleri ile paralel olarak aynı hafta içerisinde, sıklıkla takip eden ders saati veya günde laboratuar dersleri gerçekleştirilmektedir. Dersin ilk kısmında sorumlu hocanın mikroskobundan görüntüler kamera ile öğrencilere aktarılmaktadır. Ön bilginin ardından öğrenciler kendi mikroskoplarında inceleme yapmaktadırlar ve gerektiğinde hoca ve araştırma görevlilerine sorular sorabilmektedirler.

Fizyoloji: Amfilerde gerçekleştirilen teorik sunum derslerinin yanı sıra konu ile ilgili laboratuar uygulama dersleri de hoca ve araştırma görevlilerinin gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler tüm uygulamaları bireysel olarak da yapma imkanı bulmaktadır.

Patoloji: Amfide gerçekleştirilen teorik sunum dersleri ile paralel olarak aynı hafta içerisinde, sıklıkla takip eden ders saati veya günde laboratuar dersleri gerçekleştirilmektedir. Dersin ilk kısmında sorumlu hocanın mikroskobundan görüntüler kamera ile öğrencilere aktarılmaktadır. Ön bilginin ardından öğrenciler kendi mikroskoplarında inceleme yapmaktadırlar ve gerektiğinde hoca ve araştırma görevlilerine sorular sorabilmektedirler.

Mikrobiyoloji: Amfilerde gerçekleştirilen teorik sunum derslerinin yanı sıra konu ile ilgili laboratuar uygulama dersleri de hoca ve araştırma görevlilerinin gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler tüm uygulamaları bireysel olarak da yapma imkanı bulmaktadır.

Biyokimya: Amfilerde gerçekleştirilen teorik sunum derslerinin yanı sıra konu ile ilgili laboratuar uygulama dersleri de hoca ve araştırma görevlilerinin gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler tüm uygulamaları bireysel olarak da yapma imkanı bulmaktadır.

Biyoistatistik: 2. sınıfın sonunda ve ağırlıklı olarak 3. sınıf süresince bu branşın eğitimi sürdürülmektedir. Biyoistatistik APY (Araştırma Planlama ve Yürütme) ile birlikte sürdürülmektedir.

Biyofizik: Ağırlıklı olarak 1. sınıfta olmak üzere 2. sınıfta da az sayıda ilgili yerlerde bulunan amfi-sunum dersleri ile sürdürülmektedir. Derslerin içeriği belli bir çerçeveye sahip olmakla birlikte ilgili öğrenciler seçmeli dersler aracılığıyla daha ayrıntılı dersler alabilir, araştırmalarda yer alma imkanı bulabilirler.

Anatomi dersleri için sayıca maket / kadavraya sahip olma durumu: 

Fakültemizin Anatomi Anabilim Dalı bünyesinde yeterli miktarda maket bulunmaktadır.

Fakültemizde kadavra da bulunmaktadır. Ancak bağış yetersizliği vs. gibi sebeplerle yeterli sayıda kadavra bulunmadığını belirtmek doğru olacaktır.

Laboratuvar derslerinde öğrenci başına düşen mikroskop sayısı: 

Öğrenci başına 1 mikroskop düşmektedir. (Ort: 1.2)

Mesleki beceriler dersinin(varsa) işleyişi ve sınavlara katkısı: 

Meslek beceri dersleri bulunmaktadır. Bu etkinlikler özel düzenlenmiş uygulama laboratuarlarında gerçekleştirilmektedir. Simüle hastalar, maketler vs. ile eğitim gerçekleştirilmektedir. Dersler ilgili kliniklerden meslek beceri kurslarını tamamlamış hocalarla gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler için uygulama adımlarının bulunduğu föyler bulunmaktadır. Ayrıca internet desteği ile, uygulamaların örnek video çekimleri öğrencilere sunulmaktadır.

 

Mesleksel becerinin sene sonu katkısı yaklaşık olarak 1. sınıfta %4, 2. sınıfta %6 ve 3. sınıfta %7.25   şeklindedir.

Simüle hasta laboratuvarı bulundurma durumu, derslerin işleyişi ve sınavlara olan katkısı: 

Simüle hasta laboratuarı bulunmaktadır. Fakültemiz için bunu İletişim becerileri laboratuarı olarak ifade etmek daha doğru olacaktır. İletişim Beceriler 2. ve 3. sınıfta 3-4 oturumda gerçekleştirilmektedir. İlk  oturum hoca ve öğrenci grubunun ilk buluşması ve teorik ders ile gerçekleştirilmektedir. 2. ve 3. oturum simüle hasta ve öğrencilerin kendi aralarında yaptıkları canlandırma ve geri bildirimlerle gerçekleştirilmektedir. Son oturum ise farklı bir senaryo ile simüle hasta eşliğinde bir sınav şeklinde gerçekleştirilmektedir. 2. sınıfta % 1.5, 3. sınıfta ise %1.75’e tekabül eden bir katkısı mevcuttur.

Fakültenin dönemlere göre öğrenci sayısı: 

2013-2014  eğitim-öğretim yılında 1. sınıf kontenjanı 480 kişi, 2. sınıf kontenjanı 350, 3. sınıf 340, 4. sınıfa 280,  5. sınıf 220 ve intörnler de yaklaşık 220 kişiden oluşmaktaydı.

Fakülteye özgü uygulamalar: 

İlk olarak gelişim sınavı uygulamasından bahsedilebilir. Sene sonuna ekstra katkısının bulunması ve kişinin sene sene gelişimini görebilmesi açısından önemlidir.

Her öğrencinin akademik bir danışman hocası bulunmaktadır. Bu danışmanlık, mesleki danışmanlıktan tutun da bir abi/abla-kardeş muhabbeti, maddi-manevi destek istemek gibi birçok durumu içermektedir.

ÖGREM olarak isimlendirilen Öğrenci Rehberlik Merkezi bünyesinde Kariyer Danışmanlık Merkezi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi ile Sosyal Danışmanlık Merkezini barındırmaktadır. Ayrıca Sosyal Danışmanlık Merkezi içerisinde bir Giysi ve bir de Eşya Bankası bulunmaktadır. ÖGREM aracılığı ile öğrencilerin akademik, sosyal ve psikolojik anlamda bir çok merakı/ihtiyacı karşılanabilmektedir.

Bu sene aktif olarak uygulamasına başlanacak olan bir başka proje ise 1. ve 3. sınıf eşleşmesi ile gelenek oluşturmaktır. Böylece okula yeni başlayan bir kişi, 3. sınıfta bulunan ve temel eğitimde epey bir yol almış olan ablası/abisiyle iletişim kurabilecek ve gerek dersleri noktasında gerekse de şehri tanımak noktasında yardım alabilecektir.

Fakültenin akademik eğitim-öğretim takvimi: 

 

Dönem 1 (1. sınıf) dersleri, Eylül’ün genellikle 3. haftasının başında gerçekleşen (bu sene 15-16-17 Eylül 2014 tarihleri) uyum programı ile başlamaktadır.

Dönem2 ve 3 dersleri  Eylül’ün 2. haftasının ile başlamaktadır. Dönem 4 ve 5 ise 1 Eylül tarihi ile derse başlayacaktır.

Dönem 1-2 ve 3 öğrencileri aynı tarihlerde, Ocak ayı sonunda sömestre tatiline girmektedir ve bu tatilin süresi 2 hafta olmaktadır

Fakültede öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı: 

1 öğretim üyesine başına yaklaşık 3 öğrenci düşmektedir.

Fakültede Tıp eğitimi dışında verilen dersler: 

İnkılap tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar gibi derslerin yanı sıra Tıbbi Çeviri, Makale Okuma gibi mesleki İngilizce öğrenimine katkı sunacak dersler de bulunmaktadır.

 

Ayrıca Kanatlıların Dünyası, Türk Mutfağı, Lider Hekim Olmak, Şiir ve İnsan, Bir Tıp  Gezgininin Dünyası vs. gibi hocalarımızın ilgi alanları, hobileri veya tecrübelerini  paylaşmaları üzerine kurulu seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Fakültedeki devam zorunluluğu ve devamsız bilgilerinin öğrenilmesi: 

Amfi/Sunum/Teorik derslerde devam zorunluluğu %75, Uygulama derslerinde devam zorunluluğu ise %80 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca laboratuar uygulamaları, mesleksel beceri, iletişim becerileri ve PDÖ uygulamalarından her bir etkinliğin devamsızlık bilgileri ayrıca değerlendirilmekte ve ayrıca etki etmektedir.

Devamsızlık bilgileri öğrenci işleri veya uygulama ya da staj ile ilgili sekreterlik aracılığı ile öğrenilmektedir.

Fakültenin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi: 

Dönem 1-2 ve 3’te modüler sistemin bir gereği olarak Modül sonu sınavları gerçekleşmektedir.

Genellikle her modül çoktan seçmeli bir teorik ve bir pratik sınavdan oluşmakla birlikte, Dönem 1’in ilk modülü ile Dönem 3’ün üç modülü sadece teorik sınavdan oluşmaktadır. Modül sınavlarının yanı sıra mesleki beceriler, iletişim becerileri ve Kanıta Dayalı Tıp alanlarından gelen notlar ile bir sene içi puan belirlenmektedir. Sene sonunda gerçekleşen Final sınavının sonucu ile de bir sene sonu notu oluşmaktadır. Dönem içi ve dönem sonu notu sene sonu notuna %50-%50 etki etmektedir.

Dönem 4 ve 5’te her staj bir ara sınav (%15), bir karne notu (%5), bir teorik sınav (%20) ve bir sözlü notundan(%60) oluşmaktadır. Bazı stajlarda torbadan soru çekme usulü ile sınav yapılırken, bazı stajlarda hazırlanan hasta üzerinden konuşularak sınav yapılmaktadır.

 

 

Dönemi tamamlayabilmek için geçerli olan not sistemi: 

Fakültemizde geçme notu 60’tır. Finalsiz geçme notu gibi bir uygulama bulunmamaktadır.

Fakültenin web sitesi: 
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulundurma durumu: 

Fakültemizde uzun yıllardır aktif olarak faaliyet gösteren bir Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Fakültede eğitim sürecini iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmalar: 

-       Her modül, staj ve eğitim etkinliği sonunda bir geri bildirim alınmaktadır. Bunlar hem yazılı hem de sözlü olarak gerçekleşmektedir.

-       Her sınav sonrasında geri bildirim alınmaktadır.

-       Eğitim kurul toplantıları (Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Geliştirme Kurulu vs.) öğrenci temsilcisinin katılımı ile sürdürülmektedir.

-       Zaman zaman anket yoklamaları ile hızlı ve etkin geri bildirim alma sağlanabilmektedir.

MÖTEÖK (Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu) ve gönüllü öğrencilerin de katılımı ile mini çalıştaylar gerçekleştirilmekte ve rapor ve sunu halinde ilgili birimlere iletilebilmektedir.

Dönemlere göre ders içerikleri: 

Dönem 1,2 ve 3 sırasıyla Yapı ve İşlev Bilgisi1,2 ve 3 şeklinde dersler içermektedir. Bu dersler entegre modüller içermektedir. Dönem 1’de Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Biyokimya, Biyofizik, Tıbbi Genetik, Tıbbi Biyoloji entegre olarak tek bir ders başlığı içerisinde bulunmaktadır.

Dönem 2’de de benzer branşlarda ilerleyen konular işlenmektedir.

Dönem 3’te ise Fizyoloji, Histoloji, Anatomi, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Tıbbi genetik, Biyofizik vb. branşların yerini Fizyopatoloji, Patoloji, Farmakoloji branşları almaktadır. Ayrıca kliniğe giriş dersleri ve klinikle ilişkili birçok ders klinik hocaları tarafından amfi dersi olarak verilmektedir. Dönem 1 ve 2’ye ait birçok branştan ise modüler sisteme entegre olarak katkı dersler bulunmaktadır.

Dönem 4 ve 5’te stajların hem teorik dersleri hem de pratik, hasta başı ve poliklinik uygulamaları mevcuttur. Ankara Tıp’ta Dönem 4 ve 5’te nöbet tutulması gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak isteyen öğrenci ameliyat izlemekten nöbet tutmaya kadar bir çok etkinliği uzman gözetiminde gerçekleştirebilmektedir.

Fakültede uygulanan öğrenci değişim programları: 

Fakültemizde Erasmus vb. programlara için öğrenciler İntörn iken gidebilmektedir. Ancak yeni düzenlemelerle bunun daha erken sınıflarda da gerçekleştirilebilmesi üzerine çalışılmaktadır.

Ayrıca yeni bir çalışmanın ardından Ankara Tıp Erasmus kapsamında yurt dışından öğrenci kabul etmeye başlayacaktır.

TurkMSIC kapsamında öğrenciler stajlara gidebildiği gibi kendi bağlantıları ile organize ettikleri programlara da öğrenci katılımı bulunmaktadır.

Yeni yorum ekle