Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversitenin bulunduğu il: 
Afyon
Üniversite statüsü: 
Devlet
KYK Yurt Olanakları: 

4 tanesi ANS yakınında 1 tanesi de şehir merkezinde olmak üzere 5 tane kyk kız yurdu bulunmaktadır.Bunlardan 2 tanesi yarı özeldir.
2 tane de ANS yakınında erkek kyk yurdu bulunmaktadır.

 

Özel Yurt Olanakları: 

Merkezde 60’a yakın sayıda özel öğrenci yurdu bulunmaktadır.Toplam kapasiteleri oldukça fazladır.Ücretleri 3000 ila 10.000 lira arasında değişmektedir.
Üniyurt özel öğrenci yurdu ana kampüs içerisinde bulunmaktadır.

 

Evlerin kira durumları ve özellikleri: 

3+1 ev kiraları 800 lira ve üzeri
2+1 ev kiraları 600 lira ve üzeri
1+1 ev kiraları daha değişken bir fiyat aralığındadır.

 

Şehrin öğrencilere tanıdığı burs imkanları (Özel, dernek vakıf) ve koşulları: 

Afyon’a özel olarak burs imkanı fazla yok.

Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri: 

2 tane büyük alışveriş merkezimiz var ve bunların içerisine sinema salonları bulunmaktadır.

1 adet devlet tiyatrosuna ait tiyatro salonu vardır.

Şehrimizde her yıl nisan ayında klasik müzik festivali düzenlenmektedir.

 

Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu: 

Tıp Fakültesi ana kampüsten ayrı olarak yer alıyor ve şehir merkezine dolmuşla 15 dakika uzaklıkta bulunuyor. Ortak kampüs ise kendi başına bir şehir gibi her türlü imkanları bulunuyor ama bizim bulunduğumuz kampüsün fazla olanağı yok.

Şehrin ulaşım imkanları: 

Dolmuş, belediye otobüsü, taksi. 

Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri: 

Üniversitemiz 1978 yılında kurulmuş ama Tıp fakültesi 2002 yılında faaliyete geçmiş. Eğitim açısından kaliteli öğretim elemanlarımız bulunmaktadır. 

Üniversitenin şehir içindeki konumu: 

Üniversite şehir merkezinden uzakta bulunuyorb( Dolmuşla 15 dk). Şehir içinde halkın öğrencilere olan bakış açısı her sene daha da iyiye gidiyor.

Üniversitenin sosyal imkanları: (Şenlikler, festivaller, etkinlikler, kongreler vb.): 

Tıp fakültesi olarak 2 yılda bir kongre düzenliyoruz.Buna ek olarak her yıl mayıs ayında bahar şenlikleri oluyormuş önceki yıllarda fakat son yıllarda düzenlenmemektedir.

Fakültenin kuruluş yılı: 

1998 yılında kurulmuş, 2002 yılında ise öğrenci almaya başlamıştır.

Fakültenin hastaneye göre konumu: 

Birlikte bulunuyor.

Fakültenin anabilim dallarının konumu: 

Anabilim dallarının hepsi birlikte bulunuyor.

Fakültede uygulanan eğitim sistemi (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit): 

Fakültemizde entegre eğitim sistemi uygulanıyor.(Komite sistemi) PDÖ de içeriyor.

Fakültenin akreditasyon belgesi bulundurma durumu: 

Hayır değil. 

Fakülte dekanlığının akreditasyon süreciyle ilgili yaptığı çalışmalar: 

Geçtiğimiz yıllarda akreditasyon başvurusunda bulunduk ve bekleme sürecindeyiz.

Fakültenin İngilizce hazırlık eğitimi bulundurma durumu: 

Tıp fakültesinde hazırlık sınıfı bulunmuyor. 

Fakültenin eğitim dili (%100 Türkçe, %100 İngilizce veya %30 İngilizce): 

%100 türkçe

Fakültenin laboratuvar (pratik) derslerini işleyiş şekilleri: 

Anatomi: sınıf olarak 2 ye bölünüp masalara ayrılıyoruz. Her masa da maketlerimiz ve hocalarımız bulunuyor. kadavra pratiklerimiz de oluyor. (1-2.sınıf)

Histoloji: Yine sınıf olarak 2 ye bölünüp herkese 1 mikroskop düşecek şekilde hocamızla birlikte pratiğimizi yapıyoruz. (1-2.sınıf)

Fizyoloji: Fizyoloji laboratuvarımızda konularımıza göre hocalarımızla pratiklerimizi yapıyoruz. (1-2. Sınıf)
Patoloji: Yine sınıf olarak 2 ye bölünüp herkese 1 mikroskop düşecek şekilde hocamızla birlikte pratiğimizi yapıyoruz.

Mikrobiyoloji: Yine sınıf olarak 2 ye bölünüpbesiyerleri ve preparatlar üzerinde hocamızlabirlikte pratiğimizi yapıyoruz.

Biyokimya: Sınıf olarak 2 ye bölündükten sonra yine kendi içimizde 5’e bölünüyoruz, hocamız ve asistanlar ile birlikte her konuyla ilgili pratiği biyokimya laboratuvarında yapıyoruz. (1. Ve 3.sınıfta)

 

Anatomi dersleri için sayıca maket / kadavraya sahip olma durumu: 

Yeterli sayıda maketimiz bulunmaktadır ve kadavralarımız mevcuttur.

Laboratuvar derslerinde öğrenci başına düşen mikroskop sayısı: 

Her öğrenci başına 1 mikroskop düşmektedir.

Mesleki beceriler dersinin(varsa) işleyişi ve sınavlara katkısı: 

1.Sınıfta mesleki beceri derslerimiz bulunmaktadır.Ayrıca 4. Sınıfta da mesleki beceri dersleri bulunmaktadır.

Simüle hasta laboratuvarı bulundurma durumu, derslerin işleyişi ve sınavlara olan katkısı: 

Hayır bulunmamaktadır.

Fakültenin dönemlere göre öğrenci sayısı: 

6.sınıf 54

5.sınıf 86

4.sınıf 107

3.sınıf 125

2.sınıf 156

1.sınıf 172

Fakülteye özgü uygulamalar: 

İntern söyleşilerimiz ve 3.sınıfta yapılan bilimsel araştırma projelerimiz bulunmaktadır.

Fakültenin akademik eğitim-öğretim takvimi: 

-

Fakültede öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı: 

-

Fakültede Tıp eğitimi dışında verilen dersler: 

Inkılap tarihi ve Türk Dili dersi, İngilizce, bilgi teknolojisini kullanma dersleri bulunmaktadır.
Seçmeli dersler olarak : engelsiz yaşam, iş güvenliği ve sağlığı , tıp ve edebiyat , tıp ve sinema ,sağlıklı beslenme

 

Fakültedeki devam zorunluluğu ve devamsız bilgilerinin öğrenilmesi: 

%70 teorik derslere, %80 pratik derslere devam zorunluluğumuz var. Devamsızlık bilgilerimiz ise okul yönetiminin belirlediği tarihlerde açıklanmaktadır.

Fakültenin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi: 

1-2-3.dönemlerde çoktan seçmeli kurul sınavları ve bunlara ek olarak biyokimya-mesleki beceri-patoloji pratik sınavlarımız olmaktadır.

4-5.dönemlerde ise Dahiliye anabilim dalında klasik sinav ve pratik sınava ek olarak hasta başı semiyoloji sınavımız yapılmaktadır. Diğer bölümlerde sadece teorik sınav ve bununla birlikte sözlü sınav bulunmaktadır.

Dönemi tamamlayabilmek için geçerli olan not sistemi: 

Geçme notu 60 , finalsiz geçme notu 80 dir.

Fakültenin web sitesi: 
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulundurma durumu: 

Evet.

Fakültede eğitim sürecini iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmalar: 

Her sınav sonrasında öğrencilere geri bildirim anketleri dağıtılmaktadır. Eğitim koordinatörlerimizle de her an birebir iletişime geçebilmekteyiz, dekan hocamızla da aynı şekilde her an görüşebiliyoruz.

Dönemlere göre ders içerikleri: 

Dönem1: tıbbi biyoloji, tıbbi biyokimya, tıbbi genetik, biyofizik, anatomi, histoloji ve embriyoloji, tibbi mikrobiyoloji, mesleki İngilizce, tıp tarihi, ilke ve acil yardım, türk dili, seçmeli dersler, Inkılap tarihi, temel bilgi teknolojisi kullanımı

Dönem 2: Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya, Histoloji-embriyoloji, patoloji, farmakoloji, mesleki İngilizce

Dönem 3: Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Patoloji; Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Bilimsel araştırma metodları, Semiyoloji, Çocuk hastalıkları, İç hastalıklar, Kadın doğum,  Genel cerrahi; proje uygulama çalışması, Mesleki İngilizce

Dönem4: İç hastalıkları, Çocuk hastalıkları; Kadın hastalıkları ve doğum; Genel Cerrahi, Radyoloji, Çocuk cerrahisi, Plastik cerrahisi

Dönem5:
1 Adli Tıp
2 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
3 Beyin ve Sinir Cerrahisi 12 Kulak Burun Boğaz
4 Deri ve Zührevi Hastalıklar 13 Nöroloji
5 Enfeksiyon Hastalıkları 14 Nükleer Tıp
6 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 15 Ortopedi ve Travmatoloji
7 Göğüs Hastalıkları 16 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
8 Göğüs Cerrahisi 17 Üroloji
 9 Göz hastalıkları
10 Kalp Damar Cerrahisi
11 Kardiyoloji

Dönem6:
1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2 Halk Sağlığı
3 İç Hastalıkları
4 Kardiyoloji
5 Kadın Hastalıkları ve Doğum
6 Genel Cerrahi
7  Acil Tıp
8 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
9 Aile Hekimliği

Fakültede uygulanan öğrenci değişim programları: 

Erasmus, Farabi ve TurkMSIC

Yorumlar

Kocatepedeyim. Başarının kişinin kendi performansına bağlı olduğunu belirtsem de iyi bir eğitim aldığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Öğretim üyeleri ve asistanlarla iletişimin güzel olduğu, kantin-kütüphane-okuma salonları gibi fiziksel şartlarının insanı tatmin ettiği, anlayışlı ve öğrenci yanlısı hocalarıyla her sene gelişme gösteren okulum, ilim irfan yuvası.. Şehirden memnun kalmayabilirsiniz; ama insan ona da alışıyor. Coğrafi konumunun getirdiği avantajı kullanabilirseniz senede iki(2) kongre, elli altı(56) şehir dışı seyahati, otuz sekiz(38) sempozyuma katılabilirsiniz.
Ben kocatepedeyim ya sen?

Burada yazılanların yarısı yanıltıcı ! Madem eğitim kaliteli neden her dönemde bir sürü insan bütünlemeye kalıyor. Hadi kaldı, neden sınıf tekrarı ve staj tekrarı alan kişisi bu kadar fazla ? Amfiler yetişmezse, kucak kucağa oturacak yeni gelenler yada 2 senedir olduğu gibi sandalye atarlar aralara.Temel tıpta hemen hemen herkes hocaların yetersizliğinden bahsederken bu ne iyimserlik ? Özellikle 5. sınıf stajlarında hocalar kafalarına göre yazılı + sözlü veya sadece sözlü yapıyorlar. Öğretilen bilgi az, sınavlarda istenen bilgi asistanlık düzeyinde. Asistana sınav sorusunu sorduğunuzda ben de bilmiyorum cevabını alıyorsunuz. Sözlüde bir hoca soru sorduğunda diğer hoca kalkıp, o sorunun cevabını bulmak için kitap karıştırıyor.Bu mu kaliteli eğitim? Gelişime açık ama hoca kadrosu kesinlikle yetersiz bir okul. Yönetim kadrosunun iyi niyetine rağmen bir türlü beklenen eğitim yok Afyon'da. Kimse kimseyi kandırmasın.Umarım bu yanıltıcı yazı, beklentileri artırıp tercihlere neden olmaz. Bir çok kişi hayal kırıklığı yaşayacaktır yoksa.

Öncelikle TurkMsic üstüne düşeni yapmış.Tercihler konusunda çok yardımcı olacaktır bu site.
Okula gelecek olursak.Ana bilim dalı başkanı hocalarımız açık açık diyor, intern olmadı mı işler karışıyor diye. Asistanlarımız siz olmazsanız daha çok yoruluruz diyor. Sormak istiyorum interne ve stajyere güvenip mi geldiniz buraya ? Eğitim görünümlü amelelik yapmak isteyenler için birebirdir bu fakülte. Geri bildirim yazmaya korkuyor insanlar. Hocalar kafalarına göre stajdan bırakıyor.Ayrıca 2. sınıf öğrencileri ile 4. - 5. sınıf eğitimi düzeltilmeye çalışılıyor. Yönetim iyi niyetli ama bir çok yanlış var bunlar gibi. Malesef çok çok çok üzülerek mezun olduğum fakülteyi tavsiye etmiyorum. Son olarak GATA'dan yatay geçişlerin çok olduğu bir dönemde, bir hocamız GATA'dan gelen arkadaşlara siz çok yetersizsiniz, bizim eğitimimizin kıymetini bilin deyip azarlıyordu. Bir önceki TUS'da ilk 10'da 6 GATA vardı. O hocamızın haberi var mıdır acaba bu durumdan :)

Yeni yorum ekle