Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversitenin bulunduğu il: 
Bolu
Üniversite statüsü: 
Devlet
KYK Yurt Olanakları: 

Şehirde 4 tane KYK yurdu bulunmaktadır.

Özel Yurt Olanakları: 

Senelik ücretleri 5.000-10.000TL arası değişen 6 tane kız öğrenci, 5 tane erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır.

Evlerin kira durumları ve özellikleri: 

1+1 ev kiraları 500 TL civarında olup 2+1 ve 3+1 evlerin kiraları 600-700TL arasında değişmektedir.

Şehrin öğrencilere tanıdığı burs imkanları (Özel, dernek vakıf) ve koşulları: 

İzzet Baykal Vakfı üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlamaktadır.

Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri: 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bolu

Bolu tabiatıyla güzel, küçük bir şehir. Yeni yeni öğrenci şehri olmaya başlıyor. Yeni açılan kültürel mekanlar var.

Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu: 

Üniversite şehir dışında yer alıyor. Fakülte, üniversitenin ortak kampüsünden ayrı. Önümüzdeki sene sağlık öğrencileri için ortak bir kampüs yapılması planlanmakta.

Şehrin ulaşım imkanları: 

Üniversiteye ulaşım otobüsler ile sağlanmaktadır.

Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri: 

Üniversitemiz 1992 yılında İzzet Baysal tarafından kurulmuştur. Bünyesinde çok değerli hocalarmızı 

barındırıyor .Eksik yanı sosyakültürel etkinliklerin fazla yapılmaması

Üniversitenin şehir içindeki konumu: 

Üniversite şehir dışında yer alıyor. Otobüs ile ulaşım 20 dk sürmekte.

Üniversitenin sosyal imkanları: (Şenlikler, festivaller, etkinlikler, kongreler vb.): 

Şenliklerden festivallerden tıp fakültesi öğrencileri maalesef fazla yararlanamamaktadır.

Fakültenin kuruluş yılı: 

Fakülte 1992 yılında kurulmuştur.

Fakültenin hastaneye göre konumu: 

Tıp fakültesi, hastane ile birlikte bulunmaktadır.

Fakültenin anabilim dallarının konumu: 

Anabilim dalları birlikte bulunuyor.

Fakültede uygulanan eğitim sistemi (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit): 

Komite(entegre) sistemi uygulanıyor.

Fakültenin akreditasyon belgesi bulundurma durumu: 

Fakülte akreditasyon belgesine sahip değildir.

Fakültenin İngilizce hazırlık eğitimi bulundurma durumu: 

İngilizce muafiyet sınavı vardır.

Fakültenin eğitim dili (%100 Türkçe, %100 İngilizce veya %30 İngilizce): 

Fakültede %100 Türkçe eğitim verilmektedir.

Fakültenin laboratuvar (pratik) derslerini işleyiş şekilleri: 

Anatomi: Anatomi pratiklerinde gruplara ayrılıyoruz, azalan sayı ders verimini arttırmakta.

Histoloji: Öğrenci sayısının fazlalığından pek fazla verim alınamıyor.

Fizyoloji: Dersler içeriklerine göre videodan veya laboratuarda işleniyor.

 

Anatomi dersleri için sayıca maket / kadavraya sahip olma durumu: 

İki tane kadavra vardır. Ders işlenmesi için yeterli sayıda maket bulunmaktadır.

Laboratuvar derslerinde öğrenci başına düşen mikroskop sayısı: 

Öğrenci başına 1 mikroskop düşmektedir.

Mesleki beceriler dersinin(varsa) işleyişi ve sınavlara katkısı: 

Pek fazla verim alınamıyor .Sınavlara katkısı yok.

Fakültenin dönemlere göre öğrenci sayısı: 

Sınıf başına 140-150 kişi olmak üzere toplam 500-600 kişi

Fakültede öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı: 

Maksimum 6 öğrenci düşüyor.

Fakültede Tıp eğitimi dışında verilen dersler: 

İnkılap Tarihi , Türk Dili ,İngilizce ,Tenis ,Fitness,Müzik ,Dağcılık ve doğa sporlar ...

Fakültedeki devam zorunluluğu ve devamsız bilgilerinin öğrenilmesi: 

Devamsızlık öğrenci işlerinden öğrenilmektedir.

Fakültenin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi: 

1.2.3. dönemlerde çoktan seçmeli teorik sınav ve ek olarak pratik sınavlar, 4. 5. sınıflarda sözlü sınavlar

Dönemi tamamlayabilmek için geçerli olan not sistemi: 

Geçme notu 60, finalsiz geçme notu ise 80.

Fakültenin web sitesi: 
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulundurma durumu: 

Yok.

Fakültede eğitim sürecini iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmalar: 

Geri bildirim anketleri yapılmaktadır.

Fakültede uygulanan öğrenci değişim programları: 

Erasmus,Farabi,Mevlana,Turkmsıc.

Yorumlar

Yeni yorum ekle