Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üniversite hangi ilde bulunuyor?
İzmir
Üniversite statüsü nedir?
Devlet
Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri nelerdir?
Şehrin genel itibariyle hareketli bir yaşam tarzı var. Kültür gezilerini sevenler için oldukça fazla yer bulunuyor. Aynı zamanda tatil beldeleriyle de ünlü bir yer. Sıkılmadan 6 sene geçirilebilir.
Şehrin ulaşım imkanları nelerdir?
Ulaşım olarak otobüs, tramvay, metro, minibüs ve izban imkanları vardır. Ulaşım ucuz ve rahat.
Şehirdeki yurt olanakları nasıldır?
Şehirdeki üniversite sayısına göre yurt sayısı az. Ama yurtlar genel olarak iyi. Özel yurt sayısı açığı kısmen kapatıyor.
Evlerin kira durumları ve özellikleri nasıldır?
Büyükşehir olduğundan kiralar ne yazık ki biraz pahalı. Ev arkadaşı bularak çoğu kişi bu durumu hallediyor.
Üniversitenin eğitim, sosyokültürel ve tarihi özellikleri nelerdir?
Üniversite yeni sayılabilecek bir üniversite. Ancak özel üniversiteden devlete geçtiği için fiziki yapısı oldukça yeni ve güzel görünümlü.
Üniversitenin öğrencilere tanıdığı burs imkanları nelerdir?
Her sene belirli sayıda öğrenciye yemekhane bursu veriliyor. Aynı zamanda dereceyle giren öğrencilere aylık belli miktarda burs bağlanıyor.
Üniversitenin sosyal imkanları nelerdir?
Üniversite şehrin biraz dışında köy adı verilen kasaba tarzı bir yerde bulunuyor. Ancak spor, dans, dil, el becerisi gibi birçok alanda ücretsiz kurs veriliyor.
Üniversitedeki kütüphane, çalışma salonu olanakları nasıldır?
Randevu sistemiyle çalışan bilgisayarları bulunuyor. Özellikle tıp fakültesi için çok çeşitli kaynaklar bulunuyor. Yer imkanı da yeterli oluyor. Sınav dönemi amfilerde hizmete açık hale getiriliyor.Ayrıca sınav dönemlerinde tıp fakültesi dekanlığı içinde belirli kontenjanda çalışma salonu imkanı sunuluyor.
Üniversitede hangi öğrenci toplulukları bulunuyor? Tıp fakültesinde etkinlikler yapan öğrenci toplulukları hangileridir?
Üniversitede 47 adet öğrenci topluluğu var. Dans, tiyatro, yabancı dil vs. Tıp öğrencilerinin oluşturduğu iki adet topluluk var. TÖB ve EMSA
Okuldaki yemek imkanları nasıldır?
Sabah ve akşam belediye devlet üniversitelerine yemek dağıtıyor. Öğle yemekleri üniversite yemekhanesinde yeniliyor ve genel olarak beğeniliyor doyurucu denebilir.
Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu nasıldır?
Şehir merkezine uzak ancak ulaşım imkanı fazlalığı bu sorunu çözüyor. Fakülte kampüsün içinde. Hastanesi şehir merkezinde denebilir.
Tıp Fakültesinin tarihçesi nedir?
Daha önce dokuz eylülde eğitim alınıyordu. Alt yapı tamamlandığı için şu an tüm sınıflar üniversitemizde bulunuyor. Köklü bir geçmişi yok, yeni bir üniversite.
Fakültenin sosyal, sportif ve kültürel olanakları nelerdir?
Açık tenis sahası, kapalı basketbol, açık ve kapalı futbol ve voleybol sahası var. Okul bahar şenliklerinde oldukça eğlenceli. Motive amaçlı şenliklerde ödüller dağıtılıyor. Sık sık okul geneli etkinlikler oluyor. Müzik dans ve tiyatro gibi topluluklar için odaları da var.
Tıp Fakültesinde hangi öğrenci değişim programlar uygulanmaktadır, TurkMSIC’in ve üniversitenizin sağladığı değişim imkanlarından bahseder misiniz?
Üniversitemiz 2024 senesinde ilk mezunlarını verdiği için henüz değişim programıyla ilgili bir gelişme olmadı.
Fakültenin eğitim dili nedir?
Türkçe
Fakültede İngilizce hazırlık dönemi var mı, varsa zorunlu tutulmakta mıdır?
Hayır yok.
Fakültenizde devam zorunluluğunuz var mı? Var ise devamsızlık bilgisini nereden öğreniyorsunuz?
Devam zorunluluğu var ve öğrenci sisteminden ya da danışmadan hocadan öğrenilebilir.
Tıp Fakültesi TEPDAD tarafından akredite edilmiş midir? Akreditasyon süreniz ne zamana kadar bulunmaktadır?
Henüz değil. İlk mezunlardan sonra yapılacağı söylendi şimdilik bu kadar bilgimiz var.
Tıp Fakültesinin akreditasyon süreci sırasında ve sonrası yaptığı çalışmalar nelerdir?
Bilinmiyor
Fakültenizde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bulunuyor mu?
Evet bulunuyor
Hastanenin bütün bölümleri tek bir binada mı? Tıp Fakültesinin hastaneye göre konumu nasıldır? Tıp Fakültesi ve hastane dışında eğitim alırken gidilen başka bir birim bulunuyor mu?
Tüm bölümler tek binada. Ulaşımla 15-20 dk mesafede. Hayır bulunmuyor.
Anabilim dallarının konumu nasıldır?
bir ya da iki tanesi kampüste diğerleri hastanede bulunuyor.
Fakültenizde her dönemde kaç öğrenci bulunuyor?
60-80 arası oluyor
Dönem 4-5-6’da her staj grubunda kaç öğrenci bulunuyor?
Üst dönemlerimizin sayıları oldukça azdı toplamda 15-20 kişi civarındalar. Staj başına çok az öğrenci düşüyor.
Fakültenizde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı kaçtır?
15-20 arası
Tıp Fakültesinin eğitim sistemi nasıldır? (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit) Fakültenizde herhangi bir sınav sistemine yönelik eğitim verilmekte midir (USMLE, TUS, GMC...)?
Entegre sistem kullanılıyor. Tusa yönelik anlatılıyor.
Dönemlere göre ders içerikleri nasıldır? Klinik eğitimler kaçıncı sınıfta başlamaktadır?
birinci sınıftan itibaren birer ikişer klinik ders ekliyorlar ( ders içinde anlatılan klinik hariç ). 4'üncü sınıfta başlıyor tam anlamıyla.
Fakültede tıp eğitimi dışında hangi dersler verilmektedir?
Her dönem iki farklı seçmeli ders oluyor. Obezite, teknoloji okur yazarlığı, ses eğitimi vb.
Fakültenizin akademik eğitim öğretim takvimi nasıldır?
genel olarak eylül ayında başlayıp finaller temmuz başı bitiyor. Bütler temmuz ortası ve sonu gibi oluyor. her kurul değişim gösterse de 1-2 ay sürüyor.
Özellikle Temel Bilimler evresinde (Dönem 1-2-3) pratik dersler nasıl işleniyor? Pratik derslerin dönemlere göre yoğunluğu nasıldır?
Pratik dersler o hafta anlatılan teorik dersten sonra çoğu zaman o hafta içinde işleniyor.Laboratuvar imkanları nüfus sayımıza göre çok çok yeterli. Hocalarımız isteğe göre tek tek ilgileniyor.
Anatomi laboratuvarı ne düzeyde yeterli?
Maket sayısı herkese yetiyor denebilir. Bilinene göre kadavra sayısı şu an bir tane.
Pratik derslerde öğrenci başına düşün mikroskop sayısı kaçtır?
Her öğrenciye yetecek kadar mikroskop var.Boşta fazlasıyla mikroskop kalıyor.
Fakültenize özgü uygulamalarınız var mı?
Sınav dönemine yakın laboratuvarlar çalışmaları için öğrencilere açılıyor. Eğer istenirse demo dersi yapılıyor.
Mesleki Beceri Dersleri var mı?
Evet var ve hocaların anlatımıyla işleniyor.
Simüle Hasta Laboratuvarı var mı?
Hayır yok
Fakültenizin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi nasıldır? Final ya da komite sınavlarınızın sistemi hakkında bilgilendirebilir misiniz?
Her ders için baraj sistemi var yani her dersin en az yarısı doğru işaretlenmelidir. yarısında sonra yapılan her yanlış bir doğruyu götürür. Her komitenin farklı kredi puanı var.
Dönemi tamamlamak için gerekli olan not sistemi nasıldır?
Komite ortalamalarının % 60ı finalin %40ı toplanır. Geçme notu 60tır.
Pratik sınavlar nasıl yapılıyor?
Zil sistemi uygulanıyor. Sınava girişte ya da çıkışta öğrenciler tek odada beklemek zorundadır.
Temel Bilimler döneminde finalsiz geçme var mıdır?
Her komiteden 60 üstü almak ve total ortalamanın 75 üstü olması durumunda finalsiz geçilebilir.
Fakültede eğitim sürecini iyileştirmek için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Fakülteniz öğrencilerin akademik araştırmalara ne kadar elverişlidir?
Bunlardan en göze çarpan demo dersleri oluyor. Pratiklerdeki tek tek anlatımlar oldukça yararlı. Araştırmalar konusunda hastane ve hocalar ellerindeki imkanları öğrencilere sunmaktan çekinmiyor ve ilgiyle yaklaşıyorlar.
Öğrenciler eğitimleri hakkında söz sahibi olabiliyor mu?
Öğrenci ve öğretmenler bire bir iletişimi kolayca sağlayabiliyor. Hocalarımız fikirlerimizi dikkate alıyor.
Bu fakülteyi tercih edebilirim çünkü…
Üniversitenin bir öğrenciye sağladığı ücretsiz imkanlar oldukça fazla. Üniversiteden ayrılırken kişisel gelişim konusunda büyük ilerleme kaydedilebileceğini düşünüyorum.
Bu üniversitede okumanın dezavantajları nelerdir?
Konum olarak şehir merkezine inmedikçe sınırlı imkanları olan kasaba gibi bir yerde.
Fakültenizde çevirim içi eğitim sistemi mevcut mu? Mevcutsa nasıl bir sistem kullanıyorsunuz?
Öğrenci sisteminden giriş yapılıyor. seçmeli dersler dışında yüz yüze eğitim döneminde pek fazla kullanılmıyor.
Fakültenizde çevirim içi sınav gerçekleşti mi? Gerçekleşti ise nasıl gerçekleşti?
Online sisteme geçildiği dönemde farklı uygulama kullanmadan öğrenci sisteminden giriş yapıldı. Pratik sınavlar resimleri koyularak yapıldı ve şıklıydı. Kamera ve ses sistemi kullanılmadı.
Eklemek istedikleriniz
Burada öğrenci sayısının az olması avantaja dönüşebiliyor. Hocalarla bire bir iletişim en büyük avantajı diyebiliriz.